Inleiding

Sinds Homo Sapiens Sapiens aan zelfbewustzijn won zijn er in kleine en grote gemeenschappen krachten werkzaam die het belang van het individu en het belang van de gemeenschap  vertegenwoordigen. Waardoor er binnen elke groep, elk gezin of gemeenschap tegenstrijdige belangen en daarmee tegenstrijdige krachten werkzaam zijn.

Het zijn krachten rond het waarborgen van eigen veiligheid. Het zijn krachten rond het bezit van voorspelbaarheid van gedrag van de ander of het andere. Het zijn krachten rond controle. Het zijn krachten rond macht en anti-macht. Het zijn krachten tussen het individu die de aard, de richting en de inhoud van zijn leven wil bepalen en de controlerende machten die de zelfbeschikking van het individu willen  ondermijnen.

De wortels van de machten die, ook in het heden, aan de touwtjes trekken, liggen diep verborgen in streng religieus geordende structuren en orthodoxe denkwijzen die ooit eens ontstaan zijn. Structuren en denkwijzen die sterk de neiging  bezitten zichzelf als waarheid te beschouwen. Zichzelf als uitzonderlijk en als verhevene ( willen) presenteren en het andere en de ander in minachting te verafschuwen.

Het is deze elitaire verwaandheid die immer splijting gebracht heeft. Het is waarom de ‘aan de touwtjestrekmachten’  altijd een rangorde naar ‘waarde’, naar ‘betekenis’, naar ‘gewichtigheid’ en naar afkomst willen creëren. Zelfs in seksuele afkomst. Dit fundamenteel minachten geeft, tot in het heden, ook grond aan de minachting voor het vrouwelijke. De minachting voor de vrouw wortelt in orthodox religieuze ( hoogst waarschijnlijk Joodse) denkstructuren. 

Het zijn denkstructuren die zichzelf als uitzonderlijk en als elitair beschouwen. Orthodoxe religieuze denkstructuren gaven en geven grond aan het ontstaan van een relatief kleine groep van mensen die zichzelf buitengewone kwalificaties en privileges toe-eigenen. Het orthodoxe denken liet een groep van onaantastbare religieuze leiders, koningen en lagere edellieden ontstaan.  

Denkstructuren die mogelijk wortelen in de toename van het menselijk besef zichzelf waar te nemen. Een zelfwaarnemingen voortkomend uit de groei van het zelfbewustzijn ( wortelend in de Prefrontale cortex) Een zelf waarneming die de voorkwabmens deed en doet beseffen tegenover de wereld te staan en in waarde vergelijk met de ander te bestaan.

Dat besef schonk en schenkt Homo Sapiens Sapiens de drang in onderscheiding van het andere individuele meerwaarde te willen bezitten. Met een verhoogde drang naar controle over, een verhoogde neiging tot geringachten van de ander en een verhoogd verlangen zichzelf mooier voor te doen dan het individu in werkelijkheid is. Deze mix van hongerigheden maakt de voorkwabmens een calculerend en beredenerd wezen dat makkelijk illusies presenteert. Onder invloed van deze drang en verlangens kan het individu socio-pathische, narcistische en/of psychopathische karakteristieken gaan bezitten.

Elke ondernemer, elke topman in het bedrijfsleven of bancaire wereld bezit meer of minder socio-pathische, narcistische of zelfs psychopathische karaktertrekken. Het is de reden dat ze aan de top staan en (meestal zeer tijdelijk) ‘succesvol’ zijn. Ik vermoed dat religieus orthodoxe denkstructuren en hun richtlijnen, dictaten en protocollen wortelen in deze karakterstructuren. Het zijn deze ( calculerende en beredenerende ) karakterstructuren die grond hebben gegeven ( en nog doen) aan religie.

De nieuwe religie zijn de dictaten, richtlijnen en protocollen van een op financiële schulden gebaseerde economisch instituut. Dit instituut verzameld een ‘community’  door ‘gelovigen’ achter producten, geld en materieel bezit aan te laten rennen. Het individu dat niet meedoet met de trends en de gektes komt geïsoleerd te staan. Wordt het as melaatse beschouwd, krijgt het schuldgevoelens aangepraat en wordt de sociale druk om de kudde in te duiken en het woord van de herder te volgen, verhoogd. 

Het zijn socio-pathische, narcistische  en of psychotische karakters die, deze op macht, status, geld en splijting gerichte denkstructuren ontwikkelt hebben. En  ondanks een licht ontwaken, het lot van de vrouw hebben bepaald en nog bepalen. Orthodoxe denkstructuren zien de vrouw als bezit van de man. Een man die het recht heeft haar als voetveeg, als dienstmeid en als broedmachine te (mis) gebruiken. Orthodoxe denkstructuren zijn socio-pathisch, narcistisch psychopathische denkstructuren. Ze zijn sektarisch en minachtend tegen de vrouw, tegen kleur en rasverschillen en  tegen ‘anders denkenden’. De moderne samenleving is in de greep van deze sektarische krachten.

In deze tekst leg ik een fundament voor een aantal teksten die mijn zicht verwoorden op wat gaande is in de wereld. Hoewel ik mij ernstig verbazen kan en her en der mijn frustraties bezit over de manipulatieve subtiliteiten van machthebbers, heb ik mijn best gedaan de teksten als verslaglegging en niet als oordeel hier te presenteren.

Er is een subtiel proces gaande 

Van 2020-2022 verkeerde de wereldbevolking ( tijdelijk) in angst voor een ‘dodelijk virus’. Ook in Nederland leefden we in barre Cor en Ona-tijden van onrust, angst, ongeloof, tegenstrijdige vaagheden, mistrouwen en rookgordijnen. Waarna er een oorlog in Oekraïne in scene gezet is geworden.

Heden anno 2023 is er op basis van modellen een klimaatcrisis georganiseerd rond stikstof en kooldioxide. Zijn er omvallende banken die de onrust stokers zijn. Ligt wereldwijd de wereldhandel en het huidige financieel – economische bestel onder druk zet. Is er hyper inflatie. Worden in razend tempo allerlei Pandemie wetten geïnstalleerd. Dreigt er een Wereldoorlog. Word er chronisch voor gevaarlijke virusvarianten gewaarschuwd.

Word het masculiene gedrag verafschuwt. En is er een uit een zuivere ‘word eens wakker gedachte’ een uit de hand gelopen Woke beweging ontstaan. Een beweging die eerder tweespalt creëert dan eenheid. Een beweging die nagenoeg elke Westerse blanke man als een racist bestempelen wil, omdat hij veronderstelt wordt een ‘koloniaal verleden’ bij zich te dragen. Het is het masculiene dat vernietigt moet worden. Het is het Patriarchale dat gespleten moet worden.

Als je dit alles zo eens op een rijtje zet en indalen laat. Dan is het niet onlogisch te vermoeden dat dit geheel van onrust zaaiing, van tegenoverstelling en splijting een dekmantel is om een nieuwe wereldorde rond een nieuw financieel- economisch systeem te organiseren. En dat lijkt verdraaide veel op een agenda.

Een agenda cq. een systeem dat vrijheid en zelfbeschikking van het individu steeds verder zal indammen om op termijn volledige controle te bezitten over het volk. Naast het angst aanjagen en dreigen met straf of uitsluiting van de gemeenschap, is het uithollen van het masculiene gedrag een subtiele manier om schapengedrag te creëren.

Het masculiene staat voor onthechting, staat voor willen ontdekken, staat voor dwarsliggerij, staat voor opstand en willen doorbreken van regels en kaders. Het masculiene is gericht op doorbraak naar nieuwe dimensies. Het masculiene staat voor soevereiniteit en het verdedigen van jezelf ( zelfbeschikking) en dat waarin je gelooft.

Het masculiene, d.w.z de masculiene energie in mannen EN in vrouwen, is strijdig voor zichzelf en voor anderen en het beschermt dat wat je liefhebt. Het werkelijk masculiene is bereidt op te staan tegen het gezag, het werkelijk masculien is bereidt zichzelf te offeren voor het welzijn van zijn ‘Tribe’. De werkelijk masculiene is een volwassen manlijke expressie van het manlijke. Deze man komt altijd iets terugbrengen. Zo hoort het masculiene te zijn.

Dat gedrag wordt op zeer subtiele wijze de kop in gedrukt. Het is al doorgedrongen op de lagere scholen. Werkelijk volwassen mannelijke gedrag wordt niet getolereerd. Het werkelijk volwassen mannelijke wordt subtiel doch zeer vakkundig virtueel gecastreerd. Er worden ‘verweekte’ mannen gecreëerd. Verweekte mannen ontbreekt de moed en de kracht voor opstand, van ‘NEE – zeggen’. Verweekte mannen bezitten niet de moed om zichzelf te offeren voor het welzijn van de ‘Tribe’. Verweekte mannen verschuilen zich, doen alsof en laten anderen de kastanjes uit het vuur slepen.  De man zal op termijn als een psychisch Eunuch door het leven gaan.

De Eunuch beseft niet dat hij gelijk de vrouw als bezit, als dienstmeid, als voetveeg geminacht ( gaat) zal worden door hen die aan de touwtjes trekken. Waar de zwakkere vrouwen met de Eunuchen zullen zwijmelen, is het niet ondenkbaar dat de Eunuch geminacht gaat worden door de van nature sterkere vrouwen. Waarmee de sterkere vrouw de opstand zal leiden en een nieuwe meer maternale samenleving zal creëren.

Als dit niet gebeurt zal de vernietiging van het werkelijk masculiene de ‘touwtjestrekkers’ de macht schenken de wereldbevolking als bibberende schapen in een kooi bijeen te drijven. 

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een (wereld)bevolking, in aan hysterie verwant gedrag, als een mak schaap de kudde induikt en achter ( politieke) ‘herders’ aan gaat rennen. Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat de ( wereld) bevolking zich zo makkelijk om de tuin leiden laat. Hoe is in Godsnaam mogelijk dat mannen zich psychisch zo makkelijk de ballen laat afsnijden.

Om dat te begrijpen moet je begrijpen dat het leven een herhalen van ‘gelijkaardige zetten’ is. Dit proces van macht en antimacht, van controle, uitbuiten, om de tuin leiden en van manipuleren door een kleine groep ‘verhevenen’ over het volk is immer en altijd al gaande. De geschiedenis herhaalt zich. De mensheid leert niets, werkelijk niets. De mensheid heeft na haar val uit d ebomen een enorme evolutie naar een voorkwabben mens gemaakt. De ontwikkeling van die voorkwabben gaf de mens een bewust zelfbeeld. De voorkwabben geven de mens zelfbewustzijn.

Een bewustzijn de de mens tegenover de ander en de wereld plaatst. Met het gevolg dat de mens in angst is geraakt, minder te bezitten dan de ander, minder competent en minderwaardig te zijn ten opzichte van de ander. Waarmee de voorkwab mens in angst is gaan leven niets te betekenen. Het is waarom de voorkwab mens in onderscheiding betekenis wil bezitten. En er op aan het jagen is, waar betekenis gewoonweg een ‘organisch Zijn’ behoort te zijn. De betekenis zit in het ‘Zijn’ van dat wat je voorstelt. De voorkwabmens kan zijn ‘Zijn’ niet impliciet nemen. De voorkwabmens leeft daarom in chronische betekenisloosheid. Hetgeen hem dwingt te gaan jagen op betekenis. Omdat de voorkwabmens maar niet doorheeft dat hij al betekenis bezit.

Het gevolg daarvan is dat de voorkwabmens zo hard aan het jagen is op betekenis en zelfvervulling dat hij ( in evolutionaire zin) tot stilstand is gekomen. De voorkwabmens groeit niet meer, doorbreekt niets meer, omdat de voorkwabmens op zielsniveau niets oplost. De voorkwabmens zit in zijn Kop, verwaarloost zijn lichaam en de daarin aanwezige ziel. De voorkwabmens komt niet tot doorbraken van hoger zielsexpressies komt. De voorkwabmens blijft chronisch hangen in ‘freeze’ , omdat hij niet meer in zijn lichaam zit. En zijn lichaam ook niet meer tart het beste van zichzelf te geven. Het verwelkt de energie van het lichaam en daarmee vervaagt het gevoel bezielt te zijn.

Een freeze toestand in de gehele natuur is een toestand van ‘afwezig Zijn’ gelijkend coma. Het ontstaat als een organisme – individu zich onmachtig voelt zichzelf te verdedigen en zichzelf te redden uit een situatie die hem of haar aan het vernietigen is.  De macht van de aanvaller ( predator) is  te groot en zo overweldigend dat het slachtoffer van de aanval gevangen raakt door angst en verstikt in bevriezing.

Neurose is gelijkend een bevroren toestand van ‘Zijn’ . Een neurotisch individu is, vanwege zijn enorme dilemma waarin het verkeert, onmachtig zich te bevrijden, is onmachtig knopen door te hakken is onmachtig op te staan. Omdat het neurotische individu bevroren is in angst voor een overweldigende macht. Hetgeen voor het neurotische individu in de huidige moderne wereld een psychische macht is. Dat kan een externe macht zijn of een intern aanwezige macht. Dat laatste is het ego van de voorkwabmens.

 

 

De grootste vijand van de mens is zijn eigen Ego 

Het ego van de voorkwabmens is het verstand. Het verstand is het cognitieve vermogen verbanden te zien en beef te hebben van de overzichten van het geheel. Het verstand is het vermogen tot uitstellen, tot calculatie, tot beredeneren, tot visualiseren en schenkt het vermogen gevoel en emotie in woorden en gedachten tastbaar te maken.

Het cognitieve vermogen  is ook het besef  dat Ik als individu tegenover de wereld besta. Is ook het vermogen te beseffen dat dat wat Ik dan denk te zijn van geringere betekenis is en ook eindig is. Het is dit ‘Ik sta tegenover de wereld en ik zoek betekenis vermogen’, is de grootste vijand van het individu.

Dit cognitieve vermogen is zeer calculerend, beredenerend en wil zich als EGO chronisch in verheffing in het licht zien. Hetgeen het ego vooral doet door de ander te minachten. Waarvan kleinering en discriminatie de expressies zijn. Het is het gevolg van het onvermogen de eigen macht, de eigen doorbraken naar hogere diemsies van ‘Zijn’ en de eigen verheffing te financieren.

De grootste vijand van de voorkwabmens is zijn ego. De grootste predator die er voor de voorkwabmens bestaat, zit in hem zelf. Het is zijn innerlijke stemmetje van het calculerende en beredenerende ego dat de voorkwabmens in verstikking gevangen houdt en bevriest.  Het is dit ego dat door de ‘elite’, door vorsten, door industriële geldwolven en door regeringen chronisch getart wordt te jagen op betekenis en op het vergaren van materieel bezit. Het is het gezag, het zijn de machthebbers die bewust de voorkwabmens onwetend houden en in verstikking tot stilstand brengen.

In deze toestand van  ‘freeze’  zie ik de reden waarom het verleden het heden bepaalt en de scepter al zwaait over de toekomst. De voorkwabmens leert niets meer en devolueert. Waar het zou moeten evolueren.

Dat wat in het heden plaatsvindt is het herhalen van hetzelfde fenomeen uit het verleden. Het oude getransfereerd naar een ander tijdperk onder de beschikking van andere technologieën. Waarmee met een groter bereik zeer grote groepen zeer indringend beïnvloed kunnen worden.

Het fenomeen is echter hetzelfde. Dat transfereerbare fenomeen wortelt in het oerinstinct het willen bezitten van ‘controle van het territorium’. Controle die de veiligheid, de toegang tot voedsel en sekspartners moet waarborgen.

De kern van het leven in de natuur is eten of gegeten worden. Het ontwijken van gevaar, besluipen , camouflagegedrag en weten wat er speelt in je territorium zijn voorwaardelijke gedragingen die nodig zijn om net lang genoeg in leven te kunnen blijven om jezelf door te geven. Dat betekent dat elke Entiteit op deze aardkloot zijn territorium onder controle moet hebben om relatief veilig een maaltijd te kunnen veroveren. Die controle stelt het leven in de natuur in staat een sekspartner te vinden. En de ‘offspring’ groot te brengen.

Elke Entiteit op deze aardkloot, inclusief de mens, heeft daarom een ‘thuis’ nodig om te kunnen gedijen en om tot wasdom te komen. Een thuis waar veiligheid en zekering gewaarborgd zijn. Hetgeen het doorgeven van zijn genen waarborgt. De natuur bezit de drang zichzelf door te willen geven. Van die drang is ook de mens zwanger. Waarmee elke Entiteit, inclusief Homo Sapiens Sapiens niet alleen een kloon van zichzelf, maar ook het leven doorgeeft.

Het leven draait immer om dit territorium-controle-fenomeen. In elke relatie, in elk gezin, in elke groep of gemeenschap speelt dit fenomeen. Het leven is een herhalen van zetten dat draait rond de creatie van een veilig leefgebied. Door uitputting van voedselbronnen en de penetratie van andere ( meer dominante) Entiteiten verliest elk leefgebied langzaam zijn energetische lading en veiligheid. Wat dwingt tot verkassen. Wat dwingt tot penetratie van een ander territorium en de verdringing van de daar aanwezige concurrenten.

Aanpassen van gedrag, het uitbreiding van en het verplaatsen van het territorium zijn voorwaardelijke om de controle over de eigen veiligheid te kunnen zekeren. De natuur gebruikt dit  ‘stresserende territorium fenomeen’ als innovatie middel om zichzelf te dwingen al haar potenties, al haar waarschijnlijkheden, te vrij te geven. De grote trek uit Afrika is een mega gebeurtenis geweest die haar wortels vond in dit fenomeen.

Gedrag wordt geboetseerd door specifieke neurotransmitter en hormoon profielen

Gedrag van alle Entiteiten op deze aardkloot wordt gefaciliteerd door twee aan elkaar tegengestelde signaalroutes. Routes die de nieuwsgierigheid en loslatend wegtrek gedrag prikkelen, of de exploiteer in argwanende alerte waakzaamheid het huidige territorium en creëer een kampvuur voor veiligheid en zekering.

De ‘wegtrek, laat het huidige los en achter je’ is een signaal route die gefaciliteerd wordt door de dopamine/adrenaline/cortisol/testosteron as. De ‘blijf in argwaning op je plek bij het kampvuur gedrag’ wordt gefaciliteerd door de serotonine/oestrogenen/ oxytocine/gaba/melatonine as. Beide assen reguleren energie allocatie en immuun-responses. Deze signaalroutes faciliteren manlijk en vrouwelijk “Zijn’ en hun gedrag.

De assen boetseren zo gedrag dat in dienst staat van hersenen, hart en spieren (trekweg- jagen-vechten-vluchten) en van het conserveren van energie voor de verwerking van emoties en voor de immunologische reacties voor wond- en infectie bestrijding.

De dopamine-adrenaline -cortisol as geeft energie en nieuwsgierigheid vrij en onderdrukt de immunologische reacties. Waar de serotonine-oxytocine-oestrogen as energie vasthoudt, terugtrekking ( in zichzelf) faciliteert en de onrust van de nieuwsgierigheid naar het nieuwe afvlakt.

De grote trek uit Afrika werd gefinancierd door individuen met een hoge gevoeligheid voor dopamine. Individuen waarin de dopamine receptor 4 ( D4R) hoog vertegenwoordigt was. Deze receptor faciliteert nieuwsgierigheid, dwingt als het ware het oude (het huidige) los te laten en initieert de moed naar het nieuwe te springen en ze schenkt een hoog vertrouwen in de goed afloop en veilige landingen. Het is deze receptor ook die een enorme positieve invloed heeft op immunologische reacties. Waardoor dit D4R individu op zijn reis niet ziek te krijgen is. Vaak wordt deze receptor vergezeld met een kleine mutatie op de DISC1 receptor.

Het is het dopaminerge individu dat een dartelige, uitreikende, op ontdekken gerichte  en een zelfvertrouwende geest bezit. Het faciliteert de soevereiniteit van het masculiene. De ‘serotonerge’ blijft liever thuis.  De serotonine-oxytocine-as creëert gedrag op hechting, houd je rustig en afwachtend blijf bij het kampvuur moeder de kloek gedrag. Het faciliteert het feminiene.

Het zijn deze twee aan elkaar tegengestelden krachten die zowel in de vrouw als in de man in evenwaardigheid aanwezig behoren te zijn. Het faciliteert volwassen, verdraagzaam, zelfstandig en zelf handhavend gedrag. Ondermijning van een van deze krachten schenkt innerlijke splijting en gefrustreerd onevenwichtig gedrag.

Het volk is onderdaan, dat verwijst naar onderdanig.

Overdreven dopaminerg gedrag leidt overigens tot een chronische en overdreven onrustigheid te willen ontdekken en te willen vernieuwen. Overdreven ‘serotonerge’ individuen daarentegen kunnen zeer structureel, rigide en dogmatisch zijn. En zichzelf vastschroeven in hun eigen regelgeving en aan zichzelf opgelegde dictaten.

Het ‘er op trek- en het thuisblijfgedrag’ wordt gedragen door de twee genoemde hormoon en neurotransmitters profielen. De hormonen en neurotransmitters worden als signaalstoffen op bepaalde momenten actief. De variaties in licht, honger, gevaar, ellende en stress zijn de triggers.

De natuur gebruikt honger, dorst, pijn, hitte, koude, bedreiging kortom de dood en ellende om inteelt, gemakzucht, verveling, interne ‘community’ opstand en verzwakking van de soort  te voorkomen. De natuur gebruikt ( de dreiging van) de dood en de ellende om, via gedragswijziging, tot doorbraak en daarmee tot innovatie te komen.

De natuur doet dat door in het DNA informatie op te slaan en die ‘territoriale data’ telkens weer te stresseren met nieuwe ellende en dreigingen. De geschiedenis herhaalt zich. Is het individu niet in staat zijn gedrag te doorbreken dan zal het individu krijgen (behouden) wat het ooit gekregen heeft. Niet in staat zijn uit het oude weg te stappen, en de kaders van het oude te doorbreken leidt tot verstarring van gedrag. Een verstarring die adaptatie en daarmee de overleving ondermijnt.

De natuur is hiërarchisch georganiseerd. Van het nietige tot het machtige. Waar het nietige veelvoudige meer macht heeft dan de machtige eenling. In groepen of gemeenschappen ontstonden door verschillen in seksualiteit, door verschillen in fysieke kracht of in psychische power hiërarchische structuren.

Tot op de dag van vandaag draait het om dit fenomeen. De geschiedenis vertelt ons dat al onze samenlevingen, gelijk de aard van de natuur, altijd in lagen georganiseerd zijn geweest.

Met een onderlaag, een middenlaag en een bovenlaag. Met een ‘Padre’ of ‘Madre’ die de kudde de weg wijst. De macht, de controle, heeft altijd al bij de bovenlaag gelegen. Een laag die zich bij het menselijk ras vertegenwoordigt weet in edellieden, de adel en de Koningen.

Deze edellieden-laag van zgn. bevoorrechten weet als geen ander dat hun macht slechts een schijnbare macht is en dat de werkelijke macht bij het volk ligt. En dat dwingt de bovenlaag om in achterkamertjes, bij de gordijnen in de gangen of op luxe jachten plannen te smeden hoe hun schijnbare macht te handhaven en hoe de werkelijke macht te breken.

De hiërarchie in de bomen, werd vervangen door de hiërarchie van trekkende nomaden stammen van jager verzamelaars. Dat werd vervangen door de hiërarchie van kleine boeren nederzettingen die langzaam door groeide naar dorpen rond een kasteel waarin de Kasteel heer de ‘Godfather’ of ‘Godmother’ was.

Dat evolueerde naar steden met een stadhuis met een burgemeester als de kasteelheer. Dat groeide verder door naar provincies waar de kasteelheren hun grond vonden in lokale overheden. Waarna de provincies zich verzamelden in landen.

Met een regering, een premier en een staatshoofd die in het heden de kasteelheren van vroeger vertegenwoordigen. Waar het volk de onderdaan is. En nog steeds als uit te baten boeren, burgers en buitenlui beschouwd wordt.

De wereldbevolking is subtiel in een neurose gemanoeuvreerd.

Omdat kennis, lees informatie, macht is heeft  deze ‘bovenlaag’  Universiteiten voor zichzelf en voor de eigen scholing gesticht. Het volk had en heeft zeer lang geen toegang gekregen tot deze scholing. Waarmee zij hun machtpositie konden handhaven en uit te breiden.

In de twintigste eeuw werd een scholingssysteem voor het volk ontworpen. Niet omdat de bovenlaag de onderlaag kennis en macht wilde schenken. Nee, de scholing was ( en is) bedoeld om vaardigheden aan te leren die nodig zijn om als competent en braaf burger als loonslaaf dienstig te zijn aan het onderhouden en uitbreiden van het welzijn van de bovenlaag.

Deze groep  ‘verhevenen’ hebben immer en altijd ook angst, manipulatie, religie, de religie leiders en hun lokale geestelijken voor hun karretje gespannen om de kracht van de anti-macht, zijnde de macht van de massa, te ontmantelen.

Immer en altijd al is het gedrag van de bovenlaag gericht geweest op controle behoud en controle uitbreiding. Gerichte scholing ( lees conditionering) , angst en manipulatie zijn de werktuigen die daarvoor ingezet werden en worden.  

Die controle over het gedrag van de massa was en is nodig om hun rijke leventje te faciliteren en te financieren. Laat de massa voor me werken is hun credo en steel, door overdreven belastingen, bovendien hun eigendommen. Het gedrag van Lodewijk de veertiende, de ‘Zonnekoning’, van Frankrijk is hierom berucht

Deze geloofsovertuiging was en is nodig om hun leventje en hun oorlogscampagnes, lees gebiedsuitbreiding, te financieren. Tegenwoordig wordt het territorium uitgebreid door de ( vijandige) overnames van bedrijven.

Dat stelen van eigendommen is sterk uitgebreid geworden sinds er iets van economie ontstond. Zo ongeveer 300 jaar geleden. Naast belastingen zagen pensioenen, (levens) verzekeringen het licht. Het zijn fenomenen die met het hun geschonken geld weer geld gaan verdienen maar aan de massa verre van evenredig terug betalen. Er blijft, via duistere kosten, teveel aan de strijkstok hangen en het liefst keren ze niets uit. Het is een goudmijn. Maar niet voor het volk.

Ook het in hysterie achter producten, hebbedingetjes en speeltjes aanrennen is een middel om enorme winsten te behalen. Geef ze brood, spelen en een natte droom is de gedachte er achter. De ‘verhevenen’ zorgen goed voor zichzelf. Ze verzamelen zich ook in ‘old boys netwerken’ om elkaar uit de wind te houden, de hand boven het hoofd en om elkaar wat toe te stoppen om zo als groep volledige macht over geldstromen te behouden.

Het volk , de massa is voor hen een verdienmodel. Het volk is een speeltje en het individu slechte een speelbal. Niets meer en niet minder. Dit spel vindt heden 2020-2021 in nieuwe manipulatie technieken een nieuwe apotheose. Angst voor een dodelijk virus om via massa hysterie totale controle over het gedrag van de wereldbevolking te krijgen. De wereld bevolking is subtiel in een neurose gemanoeuvreerd. Klaar voor de slacht.