Inleiding

Door jarenlange studie en levenservaring draag ik een verhaal bij me dat een boodschap bezit.  Een boodschap die ik via dit platform uitdraag. Een boodschap die vertelt wat leven, licht en liefde is en waarin het wortelt. Een boodschap die voorwaardelijkheden voor gezond ‘Zijn’ blootlegt.  Een boodschap die de relatie blootlegt tussen leven, energie, waarheid, vreugde, liefde, God, ziel, bezieling, levenskracht, spiritualiteit en orgasme. Een boodschap die het Goddelijke en het menselijke , het spirituele en het aardse met elkaar tot eenheid vervloeit.  

De gemeenschappelijke deler van deze verschijnselen is elektromagnetisme. Dat wil zeggen dat de ziel van de genoemde verschijnselen kwantum energie fluctuaties zijn. Energie fluctuaties die, middels verschillen in trillingsfrequenties, informatie overdragen. Informatie met een structuur-scheppende kracht. Het geheel is een levenskracht die voorbij polariteit ligt.

Het geheel is een netwerk van relaties. Het is een bron van eenheid met de macht tot creatie. Waarmee dat netwerk een intellect met bewustzijn is. Het is een Macht die godskracht is.

Het frappante is dat kwantum energie fluctuaties de manifestaties zijn van een vacuüm. De scheppende kracht is daarmee de uitdrukking van Leegte. Een Leegte vervult met zichzelf dat het Scheppende is. Een Leegte die het Alles is. Het is de paradox der paradoxen. 

Het is deze paradox die het fundament is van leven dat aan het levende haar bezieling en haar structuren schenkt, om het zo mogelijk te maken zichzelf te ervaren als individu. Als een eenheid los van het geheel. Een individuele eenheid  die in werkelijkheid de expressie is van het geheel.

Elke individuele eenheid wortelt in en komt voort uit het geheel. Elke individuele eenheid is een kristallisatie van het geheel. Zoals een wolk een kristallisatie is van de atmosfeer waarin het drijft. Dat is de paradox. Het is waarom in de afzondering, in de splijting, in de ellende, in de ziekte, de Schepping van Eenheid verborgen zit.

De paradox van het universum drijft de ‘zoektocht naar een bestemming’ van het leven op aarde. Het drijft doorbraak naar hogere dimensies van ‘Zijn’. Het drijft evolutie. Evolutie is gelijk aan ontwikkeling. Wat gelijk is aan het blootleggen van waarschijnlijkheden. Het verlangen tot individuele ontwikkeling maakt dat elk van zichzelf bewust individu  zich de illusie aanmeet een afzonderlijke te zijn. Waar hij feitelijk de het geheel is.

De splijting is noodzakelijk om zichzelf als fragment van het geheel te kunnen herkennen om via individuele evolutie zijn bestemming, nl. het herbeleven van eenheid in een hogere dimensie te vinden. Dat ervaren schenkt het aardse individu geluk, genot en de extase van verlichting. Waarmee je voorzichtig kan zeggen dat de bestemming van elk individu het Goddelijke is.

Voorwaardelijk voor het vinden van aardse verlichting is het bezit van moed en de kracht om maskers af te werpen, het ‘schijnbare ik’ te ontmantelen. (ontwapening ) om zijn/haar naakte ‘waarheid’ te openbaren aan zichzelf en de wereld. Waarmee het individu bevrijdt is van de angst ‘anders te zijn dan de wereld om hem of haar heen’.  Het individu is dan de kristallisatie van het geheel en daarmee Eenheid.

Het is deze moed die godskracht is en ‘Goddelijkheid’ schenkt om zo weer aan godskracht en daarmee aan ‘almacht’ te winnen. Het wortelt in de elektromagnetische krachten van het vacuüm.

Deze elektromagnetische energie fluctuaties zie ik als ‘The Life Force’. Deze elektromagnetische energie fluctuaties zie ik als ‘De Levenskracht van het Al dat Zijnde is’. Het is deze Levenskracht die almacht schenkt. Het is deze Levenskracht die ziel en bezieling schenkt. Het is deze Levenskracht die elk levend wezen op aarde het licht van zijn ziel schenkt.

Het is deze Levenskracht die de seksuele energie voedt. Een energie die zich manifesteert in het vrouwelijke en het manlijke ‘Zijn’. Twee tegengestelde energieën die, mits ze met elkaar vervloeit zijn, godskracht en daarmee onbegrensde oneindige ongebonden tijdloosheid schenken aan het individu of een relatie. Het is godskracht dat vrede schenkt en stilte brengt als manifestatie van het ‘in extase’ zijn. Ook dat is een paradox.

De ziel van het Heelal is de paradox dat de Leegte het Alles is. De paradox van het universum zit verborgen in het gegeven dat in de Leegte de Vervulling verpakt zit. De leegte schenkt een ‘Alles dat Heel is’. Een ‘Eenheid van Alles’ dat in extase is van de energie waarmee het zichzelf vervult heeft. De Leegte schept een onbegrensde ongebonden tijdloze oneindigheid. De dood bestaat niet. Maar de paradox is dat de leegte de dood zelve is. De doodse leegte schenkt oneindige weder- geboorte.

Het universum is een singulariteit waarvan de paradox de expressie is. Waarmee het leven een grote paradox is. De paradox is dat in de vertraging een toename van snelheid zit, dat toename van snelheid vertraging faciliteert, dat in rust een toename van beweeglijkheid zit, dat toename van beweeglijkheid tot rust leidt, dat in de uitholling de vervulling zit, dat de vervulling weer leidt tot uitholling, dat in een vrouw een man zit, dat in elke man een vrouw zit, dat in de illusie de waarheid zit, dat de waarheid tegelijk een illusie is, dat in angst het moedige zit en de moedige de angstige is die zijn angsten in de ogen kijkt.

De bevrijding van het schijnbare schenkt je de waarneming van het werkelijke. Waar de voor ‘waar’ neming weer het schijnbare, dat wat waarschijnlijk zou kunnen zijn, laat ontstaan.

“De bevrijding van het schijnbare schenkt je de waarneming van het werkelijke. “

Ruud Elfers

De boodschap.

Leven is licht en licht is leven. De essentie van het levende individu is Licht te zijn. Licht is de manifestatie van een vacuüm. Mijn boodschap kan ik nu formuleren; ‘Creëer, ergo, word een vacuüm”. Elk vacuüm is pure energie. ‘IETS’ dat niet is, blijkt ALLES te zijn. Dat is de paradox van het universum.

Op psychisch niveau kan je jezelf een vacuüm schenken door nee te zeggen, als dat nodig is. Door niets meer tegen je goesting in te doen. Door niets meer in te slikken. Door van je hart geen moordkuil te maken. Door te klitterige, te dreigende of te narcistische mensen af te wijzen of uit je omgeving weg te snijden. Dergelijke mensen schenken je ‘allergiereacties en draaiierige onderbuik gevoelens en daarmee stress.

Op fysiek-lichamelijk niveau kan je een vacuüm creëren door veel en intens te bewegen. Jaag zuurstof en nutrienten door je systeem is de boodschap. Die verhoogde zuurstof aanbod heeft een paradoxale werking.

Zuurstof oxideert moleculen. Zuurstof doet structuren in verroesting uiteenvallen. Zuurstof is mogelijk het meest giftige van het universum. De begrijpende lezer zal nu denken: “Waarom moet ik dan meer zuurstof aanbieden?” Het brengt immers dreiging met de dood. Het brengt de dreiging in ontbinding uit een te vallen. “Ik kan beter op de bank gaan hangen, dan oxideer ik niet”. Het paradoxale is dat juist dit bankhangen , via versnelde oxidatie, een langzame dood brengt.

Een hoog energetisch geladen cel is in staat om zuurstof te ontgiften. Een hoog elektromagnetisch geladen cel is ( via het mitochondrium) in staat de verhoogde zuurstof aanbod te ANTI-OXIDEREN door er water van te maken. Hoe hoger het zuurstof aanbod, hoe hoger de dreiging met de dood des hoger het ontgiftingproces en des te meer leven en  licht je de cellen schenkt.

Mits er voldoende mitochondriale capaciteit is om de zuurstof, via productie van water, te ontgiften. Het is deze zuurstof ontgifting die de cel haar vacuüm schenkt. Cellen in vacuüm oxideren nauwelijks. Met andere woorden cellen verkerend in het vermogen zuurstof te ontgiften verouderen zeer traag. Dit vacuüm van de cellen schenkt een trage celcyclus en daarmee leeeeef- tijd aan een cel. Zonder dreiging geen opstaan. Zonder dreiging geen verlichting. Zonder dreiging geen transcendentie.

Word een vacuüm en je zal een paradox zijn. Je zal een leegte zijn die in extase met zichzelf vervult is. Een met zichzelf vervult individu bezielt met de ziel van het Al. Je zal jezelf ervaren als een spiritueel wezen levend in vrijheid, in geluk, in genot in een toestand van hoge energetische geladenheid. Het vacuüm schenkt je een extatische toestand van orgastisch ‘Zijn’. Een ‘Zijn’ dat wortelt in een onbegrensd begrip van zichzelf, in onvoorwaardelijke aanvaarding van zichzelf en zichzelf trouw is in zijn of haar presentatie naar en in de wereld. Hierin zit de aardse bevrijding en het ervaren van eenheid.

Het schenkt je godskracht, vrede, stilte en een toestand van onbegrensde oneindige ongebonden tijdloosheid in extase. Een extase die jouw seksualiteit voedt met een magnetische lading die aan jou een gevoel geeft te leven in een toestand van chronisch ‘orgastisch genot’. Een toestand van ‘Zijn’ waarvan eenheid, vreugdevolle opwinding, liefde en vrede de uitdrukkingen van zijn. Je zal in stilte met jezelf (kunnen) zijn.

Om zo aan jou jòuw sensualiteit, jouw ‘Shine’ en jouw aantrekkingskracht te schenken. Het schenkt verlichting van een Goddelijke dimensie. Stroming van waarheid, vreugde en liefde is daarvan de manifestatie. Deze toestand van ‘Zijn’ is de essentie van een leven in geluk, genot en vrede. Het is een toestand van gezond ‘Zijn’. Het is een in zichzelf gezekerde individuele ‘Zijnsvorm’. Het overstijgt gezondheid.

De creatie van deze toestand van individueel ‘gezekerd gezond ‘Zijn’, zal als hoeksteen van relaties, van gezinnen en van samenlevingen waarheid, vreugde en liefde en daarmee vrede, stilte, geluk en genot schenken. Het is zoals het hoort te zijn. Maar in de huidige samenleving wereldwijd verre van is. De wereld leeft in splijting.

Zou dat de wegwijzer naar hogere dimensies van menselijk ‘Zijn’ kunnen zijn? Is dat de uitdaging van het menselijk ras? Om via de confrontaties met tegenstellingen eenheid te creëren. Het leven is een paradox.

Godskracht schenkt orgastische energie.

De godskracht laat elk menselijk individu het licht ‘Zijn’ van zijn of haar ziel. Een ziel die, gelijk de sterren van het universum, verwant is aan en behoort tot de Ziel van het universum. Een onbegrensde oneindige ongebonden tijdloze Ziel met Almacht. Die Ziel, die Energie, dat Licht noem ik God cq Het Goddelijke. 

Een individu levend in een Goddelijke status zal een ‘orgastisch leven’ leiden. Een leven in chronische opwinding van geluk, genot en vrijheid als manifestatie van het licht dat het individu bij zich draagt.

Ben jij in staat om deze levenskracht, deze godskracht, deze almacht in jouw ‘Zijn’ op te roepen en te implanteren en in volledigheid toe te laten dan zal die ‘orgastische energie’ jouw innerlijke wereld doen stralen. Die energie, die straling, dat Licht brengt vrede, stilte,  genot en geluk waardoor die energie de ( directe) wereld om jou heen veranderd in een energie van optimistische extase die jouw Levenskracht en daarmee jouw licht weer terug voedt aan het geheel.

De onbegrensde ongebonden oneindige  tijdloosheid die deze ‘orgastische energie’ bij zich draagt, is zelf vervullend en dimensies doorbrekend. Individuen die deze Levenskracht bij zich dragen zijn nooit chronisch moe, bezitten geen schuldgevoel, kennen geen faalangst, kennen geen angst tot begeerte, kennen geen angst tot overgave, kennen geen angst voor liefde, kennen geen angst voor verlies en afwijzing, kennen geen bindingsangst, kennen geen angst voor vrede, kennen geen angst voor stilte,  kennen geen angst voor bevrijding, kennen geen angst het leven. Rivaliteit, afgunst, conflict en onmogelijk bestaan niet in de levens van godskracht individuen.

Monogamie is de uitdrukking van Eenheid.

Godskracht individuen zijn monogame mensen. Daar bedoel ik mee dat ze in de greep zijn van begrijpen, van het optillen van hun identiteit en van hun ziel. Ze bezitten een innerlijke gerichtheid op Eenheid, authenticiteit, autoriteit ( ontwikkeling). Waarmee ze een innerlijke gerichtheid op waarachting bezitten. Godskracht individuen zijn waar- achtige mensen met zichzelf vervult en verenigt. ( monogamie)

Monogame mensen creëren zichzelf. Monogame mensen zijn individuen die zelfstaand zijn, zelfredzaam zijn, zelf handhavend en zelfhelend zijn. Monogame mensen laten zich niet door derden onderwerpen of tot applausvee degraderen. Ze laten zich ook niet door marketingconcepten rond ideaalbeelden ( van zichzelf) afleiden of van hun levenspad leiden. Monogame mensen die elkaar treffen in een liefdesrelatie zijn automatisch monogaam in hun relatie. Ze zijn gericht op elkaar, begeren alleen elkaar en schenken alleen elkaar de extase van het orgasme.

Polygame mensen zijn gespleten mensen. Gespleten mensen zijn meer of minder gedissocieerde mensen die zichzelf niet goed als Eenheid waarnemen kunnen. Chronisch is er ‘iets van strijd’ in hen gaande. Ze zijn meer of minder opgehangen aan een zoektocht naar Eenheid. Ze hebben de neiging chronisch naar Heling te zoeken.  

Op de een of andere manier ontbreekt het hen aan Eenheid, begrip, aanvaarding van waarheid, innerlijke rust en vrede. En daarmee ontbreekt het hen aan vertrouwen, liefde en vreugde. Hetgeen hun onrustige drang naar zoeken faciliteert.

Polygame mensen creëren doorgaans polygame relaties. Waar beiden individuen meer of minder aan elkaar voorbij gaan en een innerlijke drang voelen hun aandacht en drang naar seks te verleggen naar het andere buiten de relatie. Polygame mensen zijn meer of min afwezige aanwezigen in hun relatie. Polygame individuen brengen en onderhouden splijting.

Machthebbers en autoriteiten zijn als de dood voor monogame godskracht individuen. De macht die ze gaan bezitten als ze zich verenigen overstijgt verre de macht van de autoriteiten en machthebbers. Het is waarom ze chronisch angst, tweespalt, conflict en afgunst zaaien. Splijting en tegenoverstelling is hun objectief.

De subtiele begrijpende lezer zal plotseling beseffen dat je God moet toelaten om in ‘orgastisch ‘Zijn’ eenheid te kunnen ‘Zijn’.”

Is God toelaten voorwaardelijk voor ‘gezekerd gezond ‘Zijn’. De eerste vraag die dan beantwoord moet worden is:  ‘Wie of wat is God’. En wie of wat laat je dan toe? 

Is God een ‘Werkelijkheid’? Is God een bestaand verschijnsel van vlees en bloed? Of is God de manifestatie van geloof. Is God dan ‘iets dat niet is’ , doch werkelijkheid wordt als je in Hem gelooft?

Er is een God die zich in het geloof van religie presenteert. Deze God lijkt eerder een tirannieke God te zijn, die dreigt met het vage vuur van de hel en de duivel als je Zijn Woord niet volgt. Dat is eerder verwant aan dwang en manipulatie, dan aan begripvol en in liefde verdraagzaam zijn. Zou God toelaten dan hetzelfde kunnen zijn, als het begrijpen, aanvaarden en vertrouwen van tegenstrijdigheden? 

Of zou de God van geloof mogelijk kunnen wortelen in het begrijpen, het aanvaarden en het vertrouwen van je eigen tegenstrijdigheden? Zou het toelaten van die God in elk individu niet aarding en zekering schenken vanwege de aanvaarding van het Goddelijke en Zijn tegenstrijdigheden?  Schenkt die aardse zekering van geloven in jezelf niet worteldiepte aan elk individu? Faciliteert die worteldiepte niet stamdikte en het ontwikkelen van een bladerdak aan elk individu?

Is dat individu dan ziek te krijgen? Zou dit gezonde individu een ‘gevaar’ voor de samenleving ( kunnen) zijn, als hij of zij zich afzijdig houdt van vaccinatie vanwege zijn zelfhelende zelf reddende zelf handhaving? Dit is toch hoe het universum leven geschapen heeft. Zo hoort het toch te zijn? 

Zou het dan niet zo kunnen zijn dat, vanwege het bezit van Goddelijkheid, de bomen van dit aards gezekerde individu tot in de Hemel reiken? Zou dit aards gezekerde individu, vanwege de dromen en visualisaties die het uitdraagt, niet een inspiratie zijn voor de wereld? Zou het niet zo kunnen zijn dat deze inspiratie ontstaat, omdat dit individu de moed had In de eigen Spirit naar zichzelf te graven? Het individu dat haar eigen ziel geopend heeft, is ontvankelijk voor de Spirit van het universum. Een Spirit die de Ziel van het AL is. 

Is het dan werkelijk nodig om dit individu als ‘wappie’ of als ‘links’ of  ‘rechts extremist’  te betitelen om hem of haar vervolgens als ‘melaatse’  uit te stoten? Gewoon omdat hij of zij de herder en zijn kudde niet volgen wil? Heet dit dan moderne democratie? Zou het dan zo kunnen zijn, dat de moderne democratie het speeltje van het duivelse is?  Of is het God van de religie die in een pestbui verkeert? Of zijn deze twee dezelfde fenomenen van machtswellustigen? 

   

 

Elke individuele eenheid is een kristallisatie binnen het geheel.

‘Zou God toelaten kunnen betekenen dat het individu zichzelf in zichzelf opent en zichzelf in haar volledigheid in zichzelf toelaat’ . Is waarheid zoeken, vinden en aanvaarden het fundament van die toelating? Zou het aanvaarden van waarheid gelijk zijn aan God toelaten? Omdat de bevrijding van jezelf zien,  jezelf aanvaarden en jezelf aan jezelf toelaten, je altijd een opwindende vreugde en gevoelens van vrijheid en onbegrensdheid schenkt.   

‘Zou God toelaten de manifestatie kunnen zijn van de moed tot het willen waarnemen van trauma, van gevoelens van isolement, van minachting of van ontoereikendheid. Om uiteindelijk via het vinden en zien van ‘waarheid’ trauma, verdriet en gevoelens van leegte in begrip te aanvaarden en angsten als Heelfactor in te gaan zetten. Je zwakte wordt zo je godskracht. Jouw zwakte schenkt dan niet alleen aan jou maar ook aan jouw omgeving bevrijding vanwege de vrede en stilte die jij bezit. Waarheid zien en aanvaarden schenkt immers bevrijding en daarmee vreugde, geluk, en genot. 

‘Ontstaat er dan, door die overgave, niet ruimte voor vrede, voor stilte en voor onbegrensde oneindige ongebonden tijdloosheid en licht?’  ‘Is dat dan niet gelijk Liefde?’  Is liefde niet de expressie van Eenheid?’ Is Eenheid dan niet gelijk aan geloof en vertrouwen en binding in JeZelf?’ Zou die Eenheid, die monogame binding, die Zelfliefde je niet ‘almacht’ kunnen schenken. Een macht die je het gevoel schenkt alles machtig te zijn wat er ook gebeurt?

Schenkt deze macht je niet de kracht tot overgave en vrijgave van jezelf aan jezelf en aan de ‘wereld?’ Is dit geheel dan niet gelijk aan te leven in de opwindende vreugde en extase van een orgastisch ‘Zijn’. Is dat dan niet gelijk aan te leven in een toestand van Goddelijk ‘Zijn’? Is God toelaten dan niet gelijk jezelf bevrijden van je overtuigingen, van je aan jezelf opgelegde restricties, insnoeringen en beknellingen? Is God toelaten dan niet gelijk aan ‘Jezelf-Zijn’.

Is God dan niet gelijk aan dat wat jij vertrouwt te zijn en daar aan trouw blijft? Is God toelaten dan niet gelijk aan gezond-‘Zijn’. Is deze toestand van ‘Zijn’ dan niet gelijk aan het vermogen Licht te creëren? Is deze toestand van ‘Zijn’ niet gelijk aan ‘Verlicht-Zijn?’ En is ‘Verlicht-Zijn’ niet een toestand van ‘Zijn’ die voorbij de polariteiten van het goede en kwade, van het egoïstische en altruïstische en het vrouwelijke en manlijke gaat? Is deze toestand van ‘polariteit overstijgend ‘Zijn’ niet gelijk aan de energie van het Al dat Heel is? Is dat dan niet gelijk aan de energie  van het vacuüm? Is het vacuüm niet gelijk aan een netwerk van energie relaties? Word een vacuüm en je zal de Spirit van het universum zijn.

Zou het dan niet zo kunnen zijn dat, vanwege het bezit van Goddelijkheid, de bomen van dit aards gezekerde individu tot in de Hemel reiken? Zou dit aards gezekerde individu, vanwege de dromen en visualisaties die het uitdraagt, niet een inspiratie zijn voor de wereld? Zou het niet zo kunnen zijn dat deze inspiratie ontstaat, omdat dit individu de moed had In de eigen Spirit naar zichzelf te graven?   

Het is deze paradox die het fundament is van leven dat aan het levende haar bezieling en haar structuren schenkt, om het zo mogelijk te maken zichzelf te ervaren als individu. Als een eenheid los van het geheel. Een individuele eenheid  die in werkelijkheid de expressie is van het geheel. 

Elke individuele eenheid wortelt in en komt voort uit het geheel. Elke individuele eenheid is een kristallisatie van het geheel. Zoals een wolk een kristallisatie is van de atmosfeer waarin het drijft. Dat is de paradox. Het is waarom in de afzondering, in de splijting, in de ellende, in de ziekte, de Schepping van Eenheid verborgen zit.

 

Stel jezelf open voor de melodie van het universum.

Deze toestand van orgastisch ‘Zijn’ overstijgt de wens naar zingeving ( van het leven), overstijgt de drang tot willen bezitten van betekenis of macht. In deze toestand van ‘Zíjn’ is er geen lot zich dat ergens in de verte zich als een schimmige fata morgana net buiten het zicht toont. Nee deze orgastische toestand van Zijn is de zingeving, de bestemming zelf.

Een bestemming die zich telkens in nieuwe dimensies van orgastisch Zijn als resultaat van doorbraak. Deze orgastische toestand van Zijn is leven in licht. Het is leven in geluk, genot en het besef vrij te zijn. Niemand zal aan je voorbij gaan, niemand zal je ( nog) over het hoofd zien.

Gezien willen worden en zich in aandacht welkom en begeerd voelen dat de diepste wens is van elk individu. Het frappante is dat een individu dat pas krijgt en gaat voelen als hij of zij zichzelf in het licht zet. Het toelaten van God is voorwaardelijk voor dit proces.

Het toelaten van God draait om de begrippen: Waarheid, vreugde en liefde. Waarheid als in het ontdekken van jouw naaktheid . Een Zijnsvorm die zich openbaart zonder schild, zonder harnas zonder zwaard. Waarheid is de expressie van een aanvaardende begrijpende en zichzelf vertrouwende ziel. Voor deze ontdekking is moed en doorzettingsvermogen voorwaardelijk. Het schenkt waarachting.

Liefde is de expressie van eenheid, van heelheid, van volledigheid, van overgave, van bevrijding. Waarmee liefde de manifestatie is van vrijgave van ‘orgastische energie’. Een energie die wortelt in de vrijgave van licht.

Vreugde is de expressie van de opwinding van het ervaren van genot en geluk. Vreugde is het resultaat van liefde en het aanvaarden van je waarheid. In vreugde leven schenkt orgastische energie vrijgave en daarmee bevrijding. 

Zo kom ik tot het formuleren van mijn overal boodschap: ‘Laat God toe in je leven’. Je kan dat ook formuleren als : Stel je ziel open voor de ‘melodie’ van het universum.

Tot slot zou je dat kunnen formuleren als : Stel je open, verklaar je ontvankelijk voor beïnvloeding en geef je over aan de klanken van die melodie. Het zijn klanken die je DNA begrijpt. Deze openstelling, ontvankelijkheid en overgave zal je een hoog niveau van bewustzijn en monogamie schenken. Het is wat een waarachtig mens kenmerkt.

“God zie ik als een Energie. Ik zie Hem als een hoog energetisch geladen alom aanwezig onbegrensd ongebonden en oneindig tijdloos Verschijnsel. Een Verschijnsel dat informatie conserveert en overdraagt. Waarmee God het Intellect en de Ziel van het Al is.”

Ruud Elfers

De paradox is dat ik ongelovige gelovige ben met Heidense denkbeelden rond lichamelijkheid en het ervaren van genot en extase van dat lichaam. De God van religie en geloofsgemeenschappen is niet mijn God. Die God verbiedt de Heidense ideeën van het mogen ervaren van genot en seksuele opwinding van het lichaam. Die God stopt de mens in ‘kerkers’ van restricties en het verhullen van je sensualiteit.

Die God zie ik als een marketingconcept in het leven geroepen om ‘zieltjes te winnen’. Om macht, controle en rijkdom te vergaren. De God van religie schenkt eerder afgunst, tweespalt en conflict dan dat Hij waarheid, vreugde en liefde schenkt.

God zie ik als een Energie. Ik zie Hem als een hoog energetisch geladen alom aanwezig onbegrensd ongebonden en oneindig tijdloos Verschijnsel. Een Verschijnsel dat informatie conserveert ( geheugen) en informatie overdraagt ( leren -en evolueren) Waarmee God het Intellect en de Ziel van het Al is.

Door mijn bril is God een Verschijnsel als uitdrukking van energie fluctuaties binnen een elektromagnetische matrix. Het zijn de interne matrix energie fluctuaties die informatie conserveren en overdragen. God is daarmee ( ook) een matrix van relaties. Een matrix die bezielde binding schenkt.

Het is deze Scheppende kracht die de almacht van God weergeeft. Het is deze Scheppende kracht die leven aan de aarde schenkt. Echter die Scheppende kracht moest en moet uitgelokt worden om tot ontstaan van almacht te komen.

De Almacht van God kan slecht bestaan als het door een opponent uitgedaagd wordt. We noemen die opponent kracht, de duivel. Waarmee Godskracht en creatie pas ontstaat als dat bedreigd wordt met vernietiging door de duivel.

Zo ontstaat er een cyclus van ontladen en opladen van energie. Het is deze energie lading uitwisselingen dat leven schenkt. Waarmee ik direct zeg dat leven en God dezelfde fenomenen zijn van energie. God en leven zijn dezelfde Verschijnselen van Intellect en drukken zich uit in ziel en bezieling. God, leven en ziel zijn manifestaties van bewustzijn.

Een waarachtig individu acht zichzelf ‘Waar'(heid).

De levendige uitreiking van de ziel naar het waarschijnlijke, naar haar potentie, is voorwaardelijk om je pad naar ‘waarachting’  te bewandelen. Een pad waarvan de bestemming zich pas openbaart in de vervulling van jouw ‘waarachting’. Je weet pas wat jouw naaktheid, jouw Ziel , jouw waarheid is, als je het ervaart. Vooraf is het een schimmig beeld en dwarrelend onderbuik gevoel of angst. Waarheid vinden, waarheid uitdragen en daar trouw aan blijven, is het kenmerk van een waarachtig individu.

Waarheid aan jezelf openbaren zekert de ziel. De ziel voelt zich welkom, begeerd, gehoord en gezien. Een gezekerde ziel schenkt een waarachtig en daarmee oprecht individu. Waarvan de intenties immer zuiver en oprecht zijn. Een waarachtig individu acht niet aleen zichzelf waar en hoog, maar ook de wereld om haar of hem heen.

Het meest frappante is dat het hart via de creatie van een Vortex bezieling aan het bloed schenkt. Dat hoog elektromagnetische geladen bloed is het Levensvocht waarmee een lichaam gevoed wordt. De functie van hert is de creatie van licht. Haar functie is niet het rondpompen van bloed, maar het schenken van bezieling te. Het hart is een singulariteit. Het hart is een ‘Worm-whole’. Het is een hoog energetisch geladen orgaan waar ruimte en tijd ontbreken als je het hart ruimte schenkt zich in oneindige cirkels van herhalingen zich te ontladen en weer op te laden. Zowel fysiek als psychish. 

Dat hart kan die bloedbezieling pas schenken als het uitgedaagd wordt heel hard te werken.

Met andere woorden het is een krachtig hart dat, via bezieling, Godskracht ( levenskracht) schenkt aan het individu. Het is waarom dagelijks intensief bewegen buiten in de zon met piek belastingen van de hartslagen voorwaardelijk is voor gezond ‘Zijn’.

In de moderne zittende logo ideaalbeeld maatschappij zijn er velen die werkelijk geloven dat gezond ‘Zijn’ opgehangen is aan voeding. Velen geloven werkelijk dat je oersterk kan zijn als je wat meer gaat bewegen en je voedingspatronen aanpast. Het is niet wat ik geloof als waar.

Leven en daarmee gezond ‘Zijn’ is opgehangen geworden aan het vermogen ‘dreiging tot vernietiging’ te kunnen weerstaan. Het is de dreiging opgegeten te worden, te verstikken of te verhongeren. Gezond ‘Zijn’ is opgehangen aan schaarste. Schaarste op gebied van water, van voedsel en schaarste aan veiligheid. Voor de mens is dat ook de bedreiging van de veiligheid van de psyche. Met dat laatste bedoel ik de schaarste aan gezien te zijn, aan erkenning, aan waardering, aan vreugde en aan liefde. De onder-erkenning, de onderwaardering en  buiten het licht te staan ondermijnt bewustzijn van het zelf. Het individu ervaart dit meer of minder als ik besta niet of mag niet bestaan.

Psychische schaarste schenkt het gebrek aan het bezit van innerlijke  ‘waarheid’. En dat faciliteert gebrek aan zelfbezit. Hetgeen het zelfvertrouwen en trouw zijn ( aan jezelf ) ernstig ondermijnt. Ook dieren kennen in meer of mindere mate de dreiging er ‘psychisch niet bij te horen of ‘niet meer te mogen doen met de clan’

Psychische weerbaarheid en zelfbezit zijn voorwaardelijk om in beweging te komen om te gaan zoeken naar voedsel, naar een nieuw territorium, naar veiligheid, naar een partner, naar genot, naar vreugde , naar verheffing, naar doorbraak, naar opluchting, naar verlichting. Dit ervaren laat elk individu transcenderen naar hogere niveaus van bewust – ‘Zijn’. Het heet ook wel evolutie.

Door mijn bril gezien draait gezond ‘Zijn’ rond drie woorden die met elkaar het vinden van jouw Ziel en het Goddelijke  vertegenwoordigen. Ze voeden samen de levenskracht en schenken het kunnen “Zijn’ in hogere trillingsfrequenties. ( Het Goddelijke aspect). Levenskracht, bezieling, het bezit van het licht van sensualiteit hangt aan de woorden waarheid, vreugde en liefde.

Het één is niet los van de ander te zien en de één leidt automatisch tot het andere. Bevat informatie of de atmosfeer waarin je je beweegt gevoelens wortelend in waarheid vreugde en liefde dat zie ik dat als informatie van het Goede, van het zuivere en daarmee van God. Als je begrijpt wat ik als God zie zal je me begrijpen.

Roept informatie of een atmosfeer wrevel, argwaan, achterdocht, angst en terugtrekking op dan zie ik die informatie als informatie van het kwade en daarmee van de duivel.

Het fenomeen zoals ik dat hier vluchtig beschrijf is het fundament van gezond ‘Zijn’. Doorheen het blog diep ik dit uit. Besef wel dat alle teksten en video’s in verschillende tijdsvakken gemaakt zijn. Waardoor ze dus net iets andere aanvliegroutes bezitten.

Leven is een spanningsveld als resultaat van energie contrasten. Als resultaat van energie fluctuaties is leven is de manifestatie van voltage. Voltage is het verschijnsel van energie uitwisselingen tussen tegenstellingen. Het is vrije elektromagnetische straling dat spanning bezit.

In energie overdrachten vervliegt enige energie. Die vrije energie is zichtbaar als licht en voelbaar als straling. Die vrije energie is voltage. Het is de spanning van voltage dat de atmosfeer in de ontmoetingen van het leven creëert. Het geeft ziel aan het leven. Waarmee leven bezieling is, als expressie van voltage.

Als de manifestatie van energie contrasten is de ziel is een elektromagnetisch verschijnsel en daarmee licht. Waarmee ziel het Goddelijke in elk wezen vertegenwoordigt”

Ruud Elfers

Het leven is een cyclus van herhalingen.

Als resultaat van tegenstellingen is leven een cyclus van herhalingen. Op de rand van de contrasten is leven aanwezig. Het leven van het levende kan pas leven bevatten als het de manifestatie is van energie contrasten. Op de rand van de contrasten vindt het individu zijn bezieling.

Het spanningsveld leven is de uitdrukking van elektromagnetische fluctuaties. Als resultaat van het ontladen en het opladen van energie scheppen die fluctuaties van energie atmosferen. Atmosferen die licht zijn of aanvoelen. Atmosferen die erecterend of deprimerend zijn.

Atmosferen creëren gevoel en emotie. Ze zijn bedoeld om beweging initiëren. Beweging is equivalent aan verplaatsing. Het garandeert ontdekken. Het garandeert leren. Het garandeert het uitbreiden van vaardigheden. Beweging waarborgt zo adaptatie. Adaptatie waarborgt het overleven onder een breed scala aan omstandigheden.

Organismen en mensen zijn niet gemaakt om te bewegen. Ze zijn ontworpen om leven door te geven. Ze zijn gemaakt om te overleven. Beweging is daarvoor voorwaardelijk. Het bewegende, het bezielde, het geanimeerde, het levendige individu is het individu, dat gevoed door de energie van de contrasten, de hoogste leefkansen bezit en de langste leef tijd.

Het is die bewogenheid, die levendigheid, die bezieling of het ontbreken daarvan dat het lichte of het zware in de atmosfeer van elke ontmoeting schept. Een atmosfeer vervult met liefde, harmonie genot en geluk of die gevuld is met haat, walging, afgunst en afgrijzen.

Waarmee leven, elektromagnetisme, beweging, atmosfeer, liefde, vreugde en bezieling dezelfde manifestaties zijn van voltage. Het zijn dezelfde fenomenen als uitdrukkingen van een spanningsveld.

Het leven brengt daarom liefde en haat, brengt regen en droogte, brengt zon en maan, brengt vreugde en verdriet, brengt honger en verzadiging, brengt het omarming en afwijzing en brengt het licht en duisternis. Het zijn de oscillaties tussen energie tegenstellingen die het leven kleuren.

Een kleuring die zich manifesteert in de energieën van het manlijke en vrouwelijke. De seksualiteiten dragen hun eigen voltage, hun eigen atmosfeer, hun eigen ‘shine’, hun eigen bezieling bij zich. Waarmee de seksualiteiten beweging veroorzaken. Zowel externe als interne ( innerlijke) beweging.

Mits door beiden seksen in overgave polariteit vrijgegeven schenkt die polariteit van de seksualiteit in het dagelijks ‘Samen Zijn’ en in het vrijen, doorbraak naar hogere trillingsfrequenties. Als polariteiten zich werkelijk versmelten ontstaat een derde dimensie van ‘Zijn’ zonder dat de individuen hun eigen seksualiteit ( en het gedrag dat daarbij hoort) verliezen.

Die derde dimensie is een soort Heilige Geest energie. Die dimensie is ‘Spirit’ en daarmee volledige vrijgave van lichtenergie en daarmee de hoogste vorm van in trilling ‘Zijn’. En daarmee de hoogste vorm van intellect en bewustzijn zijn. Die Spirit dimensie kent geen verlatingsangst en geen bindingsangsten.

Het leven is een oneindige cyclus van herhalingen waar de atmosferen van de ontmoetingen in het DNA opgeslagen worden. DNA draagt daarmee liefde en haat, rozen en cactussen, vreugde en verdriet, licht en duisternis als ervaring bij zich.

Het zijn de atmosferen waarin het individu leeft en zich beweegt die de aan en uitschakelingen en daarmee de gedragsresponsen van het DNA bepalen.

DNA bezit geheugen en daarmee wijsheid. Het is een innerlijk weten zonder te weten. Het is dit ‘weten zonder te weten’ dat elk organisme het vermogen schenkt te voorvoelen. Elk organisme inclusief de mens bezit instinct en intuïtie om min of meer het aanstaande te kunnen voorspellen

Het leven is een cyclus van ontmoetingen.

De ziel ‘waant’ zich een mogelijk toekomst, zou je kunnen zeggen. De ziel projecteert zijn eigen innerlijke atmosfeer, zijn eigen emoties en gevoelens op de wereld. Met andere woorden dat waarvan jij denkt dat het je overkomt is feitelijk je eigen projectie van al het ervaren wat in je opgeslagen ligt. De ontmoetingen waarvan jij denkt dat het je overkomt is de spiegeling van jezelf.

Alle ontmoetingen zijn ontmoetingen van het zelf dat zich aan zichzelf als zichzelf presenteert. Het individu kan dat ervaren als dat hij ‘iets’ aantrekt. Dat hij iets bij zich draagt dat ‘iets’ uitlokt. Een ‘iets’ dat meestal nagenoeg hetzelfde is. Het leven is een cyclus van herhalingen.

Brengt de ontmoeting je vreugde , blijdschap, opluchting en optilling dan herkent je ziel de atmosfeer van de ontmoeting als veilig zoals dat in het verleden veilig was. Met de vrijgave van haar straling en opgewektheid als resultaat daarvan.

Brengt de ontmoeting je angst, terugtrekking, verstarring en bevriezing dan  herkent de ziel de atmosfeer van de ontmoeting als bedreigend, zoals dat in het verleden ook was. Met opwekken van angst en het afsluiten van de ziel als expressie daarvan.

Een ziel die ooit eens ernstig gebeten is door een agressieven hond zal dat zijn gehele leven bij zich dragen. En bij het zien van een hond angst oproeppen als herinnering aan de bijting. De herinnering wordt geprojecteerd op het heden. Met gelijkend gevoel en emotie reacties als resultaat. Ook al is de dreiging er niet.

Zo zeulen kindsoldaten hun gehele leven de oorlog in zich mee. Zelfs de nazaten van concentratiekamp overlevenden of de nakomelingen van slaven of de kinderen van een ouder die in zijn jeugd ernstig mishandeld is geweest, dragen in hun DNA de herinneringen bij zich. Het schept wie ze zijn. Het leven is een cyclus van ontmoetingen die gevoel en emotie bij zich dragen en daarmee een innerlijke atmosfeer scheppen. De herinneringen aan eerdere ontmoeting roept telkens gelijke innerlijke atmosfeer op. De cycli van ontmoeting echoën een leven lang door heen het inidividu.

Ieder individu is het licht van zijn of haar ziel. Een ziel die de echo is van de contrasten van haar geschiedenis.

Een ziel die de echo is van haar geschiedenis. Een geschiedenis die wortelt in het intellect en de ziel van het AL. Een geschiedenis die de kracht faciliteert van haar licht in het heden.  Wil jij de mate van jouw gezond ‘Zijn’ in het heden begrijpen, dan zal je jouw ziel moeten begrijpen.

Wil je die ziel begrijpen, dan zal je haar verleden moeten begrijpen. Een verleden dat haar gehele geschiedenis omvat. Zowel van de vrouwelijke als van de mannelijke familie lijn. De kracht van de natuur zit in de cirkel.

Binnen het individu ligt de kracht van de natuur in de cyclus van energie uitwisselingen tussen het vrouwelijk en het mannelijke. Een cyclus die het licht van de ziel bepaalt en kleur geeft aan het ‘Zijn’.

Bezit het individu een symmetrische cyclus, als resultaat van het innerlijk begrip , van de onvoorwaardelijke aanvaarding en van het vertrouwen tussen de tegengestelde seksuele krachten in dat individu, dan schenkt die cyclus en toestand van in geluk ‘Zijn’ als uitdrukking van het maximale licht van de ziel.  Dat individu draagt een vredige atmosfeer bij zich. 

Het is een cyclus die overeenkomt met de materie en anti-materie cyclus van het vacuüm van het Heelal. Die cyclus is de meest fundamentele oscillatie die er bestaat. Het is het Vacuüm dat voltage creëert. Leven wortelt in dit proces.

Waarmee God, leven, licht, bezieling en beweging de uitdrukkingen zijn van een vacuüm. Het individu dat in staat is een vacuüm te creëren zal voltage bezitten en zal van bezieling zwanger zijn. De met ‘bezieling zwangere’ heeft overgave als karakter kenmerk.

Dit individu beweegt zich vrij van angsten, vrij van restricties, vrij van insnoeringen en vrij van psychische castraties door het leven. Dit individu heeft zijn ‘waarachting’ en daarmee godskracht verkregen omdat hij zichzelf vrij gegeven heeft aan de Ziel van het Heelal.

Een Ziel van het Heelal dat de uitdrukking is van de elektromagnetische matrix. De met ‘Ziel bezwangerde’ is werkelijk die Ziel. Een Ziel die ik God noem. Waarmee je zou kunnen concluderen dat het lot van elk individu op aarde het vinden van Ziel is. Een Ziel met godskracht.

Die vacuüm oscillaties laat ik ook symbool staan voor het stoffelijke en het onstoffelijk, voor het goede en het kwade, voor het vrouwelijke en het manlijke. Het is een proces van aantrekking, versmelting, opgaan in elkaar en weer loslaten met de creatie van vrije energie, van licht, van atmosfeer en bezieling als uitdrukking daarvan.

Het is deze cyclus die ik symbool laat staan voor wat leven is. Leven is bezielt ‘Zijn’. Het is bezieling die de expressie is van leven in elk organisme en elk menselijk individu.

Levendigheid, optimistische uitreiking naar het nieuwe, beweging en innerlijke opgewektheid en onbezorgde onrustigheid te willen weten en vrede zijn de verschijnselen van een symmetrische energiecyclus als manifestatie van de vrede in dat individu.

Die bezieling is het resultaat van het begrip, de aanvaarding en het vertrouwen tussen het innerlijk vrouwelijke en het innerlijke manlijke van het individu. Dat individu is zowel vrouw als man.

Het is een Entiteit waar vrouwelijke en manlijke energie fluctuaties het individu twee gezichten schenkt. Het is een Entiteit dat kan grommen en kan fluiten, dat kan bijten en kan kussen, dat kan haten en kan liefhebben.

Het is een Entiteit dat van zijn of haar hart geen moordkuil maakt. Het is een Entiteit dat niets inslikt wegdrukt of wegstopt. Het is een Entiteit dat kan omarmen en kan afweren. Het is een Entiteit dat Engel en Dracula is. Het is een Entiteit dat in staat is een vacuüm te creëren. Voor de één een inspiratie voor de ander een ‘despiratie’.

Dit vermogen wortelt in Heelheid als expressie van zelfliefde. Verdraagzaamheid, zorgvuldigheid, verschilligheid, overgave , moeiteloosheid, bezieling, flow, flexibiliteit, eerbied, waardigheid, waardering, dankbaarheid en vrijheid zijn de kenmerken van de bezieling van dàt individu. Ik noem dat monogame mensen.

Het monogame individu is een assertief individu waarvan de intenties altijd zuiver zijn. Het is een individu dat dwarsliggend zijn kan om zijn eigen spoor recht te houden. Het is de enige manier om je hart te kunnen volgen. Het is de enige manier om je hart te laten spreken om je ziel te ontluchten.

Als gevolg van zijn draagkracht is het  tegelijkertijd ook het individu dat meegaand zijn kan om het welzijn van de  ‘tribe’ te waarborgen. Het is de manifestatie van het begrijpen van de geschiedenis van de ziel. Het drukt zich uit in het licht dat het individu uitdraagt.

Waarmee het verschijnsel ziel de expressie is van atmosferen. Het manifesteert zich in gevoel en emotie. De ziel drukt zich op deze manier uit in vrouwelijke en manlijke energie met seksualiteit als de lichamelijke verschijningsvorm. 

Waarmee ik wil concluderen dat de mate van bezieling het resultaat is van bespiegelingen. Zowel externe als interne bespiegelingen. De bespiegelen creëren atmosfeer als manifestatie van de contrasten. Bespiegel je interne atmosfeer eens. Bespiegel ook eens de atmosferen waarin jij je beweegt. 

Als de manifestatie van energie contrasten is de ziel een elektromagnetisch verschijnsel die voor atmosferen gevoelig is, omdat zij zelf atmosfeer is.

Die externe atmosferen van de omgevingen die jij rond je verzamelt zijn slechts de projecties van je eigen zielservaringen.  Het zijn die atmosferen die jou vertellen waar je vreugde of pijnpunten liggen. Ze zijn bedoelt om beweging, om doorbraak forceren. Om zo uiteindelijk vrede te kunnen schenken.

Zonder die bespiegelingen geen beweging, geen bezieling en geen doorbraak. Op de rand van de contrasten vind je leven. Op de rand van ellende en opluchting vindt het individu het licht van zijn ziel. Zodat het met zichzelf vervult kan zijn.  Het is die vervulling die elk individu draagkracht en almacht schenkt.Het leven overkomt je niet. Het leven is een ‘Zijnsvorm’. Het leven is een energetische Aanwezigheid vorm en kleur gegeven door atmosfeer contrasten als manifestatie van elektromagnetische kwantum fluctuaties door de materie dat lichaam heet.

De onstoffelijkheid van de ziel spiegelt haar atmosfeer terug in de materie lichaam, waarin zij tevens haar bron vindt. De spiegeling wordt wel zelfbewustzijn genoemd. En schenkt het ego haar zelfbeeld

Ruud Elfers

Hoe kan je jezelf eerbiedigen, als je de hielen likt van een ander.

Bekijk, beruik, en beluister de energie fluctuaties van je lichaam en je zal je ziel leren kennen. Koppel de gevoelens en emoties eens aan de omgeving waarin jij je beweegt. Je zal leren dat de invloeden van je omgeving (de ‘wereld’) jouw ‘Zijn’ kleur en inhoud geven. Het is de omgeving die je innerlijke bespiegelingen schenkt waarmee de ziel via ‘pijnprikkels’ zichzelf helen wil.

Het individu dat zich door de atmosferen van de moderne 24 uurs consumptie en ideaalbeelden samenleving uit zijn lichaam zijn hoofd in laat zuigen, zal in splijting leven. Dit koppige individu denkt dat zijn denken en verstandige en calculerende handelen zichzelf is. Een koppig individu losgetrokken dat niet in de gaten heeft dat hij of zij feitelijk buiten zichzelf leeft en als het ware zweeft zal een protesterende ziel tegen over zich ( gaan ) vinden. En als het verstand niet luisteren wil dan zal de ziel zichzelf vernietigen. Het is zichtbaar in klachten kwalen en ziekte.  

Het is mijn aanname dat alle auto immuunreacties inclusief kanker daarvan de expressies zijn. Door die aanname zie ik alle auto immuunreacties  als afweerreacties tegen het hoofd, tegen het verstand, tegen het ego. Het zijn feitelijke apoptose processen.

Apoptose processen zijn in de natuur gewoon. Zelfopruiming is voorwaardelijk voor vernieuwing. Zelfopruiming is een altruïstische eigenschap om inteelt, verwering en uit elkaar vallen te voorkomen.

Apoptose ruimt op wat verzwakt is dan wel schadelijk is voor het geheel. In de natuur worden schimmels gebruikt om afstervende cellen en weefsels te verteren. In het menselijk lichaam zijn het ook schimmels die apoptose en afsterving begeleiden naar vernietiging. Apoptose in weefsels houdt weefsels jong fris en fruitig en voorkomt wildgroei. Apoptose schenkt jeugdigheid in ouderdom.

Als resultaat van splijting ontstaat in de moderne 24 uurs consumptie ideaalbeelden samenleving  gemakkelijk psychische wildgroei. Een wildgroei die een teken zijn dat natuurlijke apoptose processen onderdrukt zijn.

Daar bedoel ik mee dat de altruïstische eigenschappen in dat individu afwezig of sterk onderdrukt zijn. Splijting, psychische wildgroei verdringt bescheidenheid, vermoordt eerbied, vernietigt waar achting voor elkaar en spoelt saamhorigheid door het putje.

Hoe kan je jezelf waar achten als je de voeten kust van een ander of het andere. Hoe kan je jezelf eerbiedigen als je hielen likt van de ander of het andere. Hoe kan je jezelf hoogachten als je jezelf laat minachten. Hoe kan je jezelf met jezelf vervullen als je je laat vervullen door de belangen of denkbeelden van een ander of het andere.  Hoe kan je jezelf voor waar nemen als je aan jezelf voorbij gaat. Ik noem dit verschijnsel polygame mensen.

Machtswellust, psychopathische karaktertrekken en narcisme, maar ook ernstige psychische verstarring, rigiditeit, depressie, autisme en moordlust zijn aanwijzingen voor het bestaan van splijting en psychische wildgroei in dat individu.

Je zal nu wellicht zijn gaan begrijpen dat gezond ‘Zijn’ een circulair proces is dat opgehangen is aan voltage, aan licht, aan energie. En daarmee aan godskracht. Je zal nu wellicht ook begrijpen dat de trillingsfrequentie van je voltage, dat de helderheid van je licht en het volume van je energie bepaalt of je in vreugdevolle opwinding door het leven dartelt of met klachten kwalen en ziekte nooddruftig door het leven hobbelt. 

De subtiele lezer zal direct doorzien dat die voltage, dat licht en die energie zowel de bron als de manifestatie is van de atmosfeer die het individu innerlijk bij zich draagt en waarin het individu zich beweegt. Darteling, vreugde, genot, ergernissen, boosheid, frustratie en verstarring zijn uitdrukkingen van atmosferen die het individu optillen of neersmijten. 

Je zal wellicht ook begrijpen dat je, de mate van werkelijk gezond ‘Zijn’, deels uitlezen kan uit de gedragsresponsen van het individu.

Lichaam en ziel zijn hetzelfde fenomeen als uitdrukking van atmosfeer als resultaat van voltage.

De mate van je gezond ‘Zijn’ is de uitdrukking van die voltage. De mate van gezond ‘Zijn’ en de kracht van de ziel is zichtbaar in de uitdrukkingen van de houdingen, van de gebaren, de virtuositeit van de stem, en de woordkeuzes van het individu. Het lichaam vertelt ( mij) precies in hoeverre het individu zijn Ziel en daarmee zijn ‘waarachting’ en daarmee God bezit.

Als je je eigen spoor recht wil houden zal je een dwarsligger moeten zijn tegen de krachten van je geschiedenis en tegen de machten van de samenleving waarin je leeft.

Zonder dwarsliggers geen recht spoor. Het is de enige manier om je hart te kunnen volgen. Het zal je zelfredzaamheid, zelfhandhaving en zelf heling schenken als manifestaties van de almacht die je ziel bezit. Deze macht wordt wel godskracht genoemd. Het is deze godskracht dat het werkelijke geloof is.

Het is deze macht die innerlijke vrede schenkt. Een vrede waarin tijd, afgunst, schuld en haat niet bestaat. Het is een vrede die wortelt in de energie van een ziel die in en met zichzelf stil zijn kan. Het is deze innerlijke stilte die een innerlijk samen ‘Zijn’ schept en tijdloosheid schenkt.

Het individu die deze macht bij zich draagt, heeft religie niet nodig om te geloven. Door mijn bril gezien is religie een surrogaat geloof.  Door mijn bril gezien is religie geloven zonder te geloven. Door mijn bril gezien is religie ontworpen om het individu weg te leiden van de ontwikkeling van de eigen godskracht.

Het zijn de anti krachten, die wortelen in psychische wildgroei, die bang zijn voor deze godskracht van het individu. Het zijn die anti krachten die de wetten van de religie structuur, vorm en houd gegeven hebben. Het zijn wetten, protocollen en richtlijnen die het individu insnoeren en het individu psychisch castreren om de bloei en groei van hun godskracht te ondermijnen.

Door mijn bril gezien is religie bedoelt om tweespalt te creëren. Zowel in het individu  als tussen individuen. Religie schept splijting. Religie en in de naam van God worden brandhaarden gesticht en oorlogen ontketent. Religie op te vatten als een fenomeen dat grote groepen mensen rond een thema verzamelt dat als de waarheid verkondigt wordt.

Een thema dat uitgedragen wordt door een almacht. Een almacht dat graag gebruik maakt van surrogaat heiligen van de religie. Surrogaat heiligen die tegenwoordig influencers heten.

Reclame, marketingstrategieën en propaganda van regeringen scheppen communities van volgelingen. Volgelingen die ze over één dam willen laten rennen. De industrie en dat wat we democratische economie noemen is voor mij een nieuw soort religie. Het schept splijting van gelovigen en ongelovigen, van discipelen en dwarsliggers, van armen en rijken. En wil het volgelingen over één dam laten rennen.

Creëer een individueel vacuüm.

Religie schept een zeer kronkelig spoor wat wortelt in achterkamertjes politiek en old boys netwerken. Het is waar de geldstromen bestuurd worden en het lot van het volk bepaald wordt. Het is waar transparantie gelijk is aan de duisternis van de kerkers in oude godshuizen en de werkelijke waarheid achter ellenbogen, mijters en gewaden verscholen gaat.

Denk nu niet dit gedrag beperkt is en blijft tot het gedrag van de adel, koningshuizen, religieuzen en politiek leiders. De maatschappij is inmiddels doordrenkt met dit gedrag. Het is zichtbaar in het ( dwangmatig) volgen van modetrends, in het willen springen over hoge latten, in het willen halen van targets, in het dwangmatige van carrière tijgers, in het dwangmatige van het tonen van gedrag voor de ‘Bühne’ . Het is ook zichtbaar in de minachting voor elkaar, het is zichtbaar in de jaloezie en afgunst, in de toename van angst, haat en nijd.

Door mijn bril zie ik een samenleving die vastschroeft zit in de wortels van een gespleten gefrustreerde vrouwelijke energie. ( Dit leg ik uit in het psycho-sociale blog)  Waar de psychische wildgroei van die energie zich langzaam ontwikkelt in de richting van ernstig psychopathisch gedrag dat totale controle over en onderwerping van het individu eist.   

Creëer je individueel vacuüm. Die leegte schenkt de paradox dat het jou je licht schenkt  Je zal inmiddels wel begrijpen wat je dan hebt toegelaten. De toelating van die kracht is noodzakelijk om recht en fier te staan en weerbarstig te zijn tegen hielen likken, voeten kussen en achter ellenbogen gedrag. Het is wat een waarachtig mens kenmerkt.

Als jij het geheel van ervaringen van jouw leven wilt begrijpen, zal je de details, waaruit het geheel opgebouwd is, moeten begrijpen. Ze staan in je geschiedenis beschreven.