Inleiding

De teksten van dit fysiologie boekblogdeel legt het verband bloot dat bestaat tussen oxidatie, reductie, energie, licht, transcendentie, godskracht en gezond ‘Zijn’. Het legt daarmee het verband bloot tussen leven, het levende, het leven dat het levende leidt en biologische processen die wortelen in biochemische processen. 

Fysiologische processen definieer ik als aaneenschakelingen van energetische evenementen die wortelen in kwantum fysische processen die  biologische en biochemische processen financieren. Waarmee fysiologische processen energie uitwisselprocessen zijn die informatie overdragen om structuur te bouwen of om veranderingen aan te brengen. 

Als wetenschap is de fysiologie de manifestatie van verklaringen van de samenhang tussen fysiologische processen. Met mijn fysiologie wil ik de samenhang ontdekken tussen het stoffelijke en het onstoffelijke. Als je dat wil verklaren, moet je de diepte van de kwantum fysica induiken

Mijn fysiologie wil verklaren wat het ‘Wezenlijke’ is. Het wil verklaren in welke processen het Wezen wortelt en waarom haar manifestaties zijn zoals ze zijn. Dit fysiologie blog heeft die ontrafeling als wensbeeld.  

Gezondheid en Gezond Zijn en de verwarring van hun verbanden

Gezondheid is een tijdelijke hoedanigheid van ‘bezond zijn’ Het is slechts een tijdelijke expressie van de energie status van het lichaam. Het is een tijdelijk energetische geladenheid en een toestand dat tijdelijk de integriteit van het lichaam waarborgt. Gezondheid zie ik als een rechtlijnige tijdelijke hoedanigheid van energetische lading waar ( het ervaren) van ziekte en malheur ontbreekt. Als de lading hoog genoeg is schenkt dat enige vorm van zelfredzaamheid, zelfhandhaving en zelfheling. Dit heet dan gezondheid.

Gezondheid staat chronisch onder dreiging van vernietiging door omgevingsfactoren. Ze worden stressoren genoemd. Het metabool en psychisch verstarde niet elastische individu is niet of onvoldoende in staat voor die stressoren immuun te zijn. Ziekt en malheur is het gevolg.

Gezondheid kan dus elkaar vallen en afglijden naar ziekte, als resultaat van een verziekte ( lees laag energetisch geladen en dus oxiderende) omgeving. Verlies van de lichamelijke en geestelijke samenhang en van haar ‘Spirit’ zijn hiervan de kenmerken.  

De ‘versnippering’ van het lichaam kan onverwacht en plots zijn. Het kan ook een sluipend proces van degradatie zijn. Door het verzwakkende individu worden de kenmerkende symptomen als signaal vaak over het hoofd gezien, niet begrepen of genegeerd.  

Gezondheid wordt gedragen of vernietigt door oxidatie en reductie processen. Kortweg redox. Redox zijn fladderige energie overdracht processen. Als ze elkaar correct aanvullen houden ze de cellen en het lichaam hoog in zijn energie status, adaptief en elastisch. En daarmee als het ware tijdloos. Correcte redox waarborgt langdurig de integriteit van het lichaam en is een fundament is voor de Heelheid van de Ziel.

Correcte redox waarborgt de samenhang van het stoffelijke en onstoffelijke, omdat ze zelf het stoffelijke en onstoffelijke is. Correcte redox garandeert de samenhang van lichaam en geest, omdat redox die samenhang zelf is. Dit schenkt elk individu haar of zijn ‘Gezond Zijn’. Wat ik zie als een ‘Zijnsvorm van Licht’. Hetgeen aan elk individu ( en wezen) gevoelens van almacht en tijdloze oneindigheid schenkt. Dit individu is ‘Spirit en leeft hier op aarde haar of zijn Spirit. Het zijn spirituele mensen die via de almacht van hun in Spirit Zijn een enorme inspiratie zijn. 

De natuur is een paradox. In een paradox wordt een verborgen boodschap gepresenteerd. De natuur is een schommelende onzekerheid tussen tegenstellingen. De natuur oscilleert. De natuur beweegt heen en weer. Welke boodschap zit hierin verpakt?  Het antwoord is dat de natuur zichzelf chronisch prikkelt om tot adaptatie, om via beweging tot verandering naar een hogere dimensie van ‘Zijn’ te komen. Die beweging kan alleen opgestart worden als er dreiging is.

De boodschap is dat de natuur ‘iets is’ dat in angst vlucht voor het andere, terwijl het de ander tegelijkertijd in vrede wil omarmen. De natuur rent chronisch heen en weer tussen angst en opluchting. Dat rennen is haar bestemming. Die bestemming is haar ‘Zijn’. Het is dat ‘Zijn’ dat haar ‘Wezen’ is. Het is dat Wezen dat ze presenteert. 

Hoewel er een virtuele ‘Stairway to Heaven’ is, is de natuur niet rechtlijnig. De natuur is de oscillerende beweging van het heen en weer rennen tussen angst en opluchting. Het is het onderhouden van beweging dat het wezenlijke van haar Wezen is. Dat kan alleen als er doorheen het lawaai en de onrust van angstdreiging, de stilte van de opluchting en vrede schemert.

De natuur is een ogenschijnlijke verwarde tegengesteldheid. Kijk je voorbij het kijken, dan zie je haar logica. Het één veroorzaakt het andere. Het andere wortelt weer in het één en weer in het andere. De schommelende beweging (oscillatie) is gelijk een cirkelende beweging. Waarmee de kracht van de natuur ‘De cirkel’ is. In die cirkelende bewegingen ontstaan energie overdrachten van de ene naar de andere cirkel waardoor de cirkel een opwaartse draaikolk (vortex) of een neerwaartse draaikolk creëren. De elektromagnetische lading – lees licht – in de vortex bepaalt de kracht van de inwendige energie van de vortex.

Een cirkel, zoals ik in deze context bedoel, is een samenhang van bewegingen waarvan het onderweg zijn ergens begint en eindigt op het startpunt. In de start en finish vallen ruimte en tijd samen. De cirkel is tijdloze ruimte. De cirkel van de natuur is ‘iets dat oneindig gaande en tijdloos is’. Dat is ook het lot van de natuur. De natuur is  ‘Het ‘Zijn’ van de bewegende tijdloze-ruimte’. Dat komt overeen met ‘Het Zijn van licht’. Het Wezen van de natuur is daarmee licht. Alles dat Zijnde Aanwezig is ‘op aarde en wijde omstreken zijn incarnaties van dat Licht. Waarmee Alles dat Zijnde Aanwezig is’ ‘Wezen van Licht zijn’.

Behalve de uit het Licht weggetrokken wezen dat Homo Sapiens Sapiens heet.  Het is waarom de rechtlijnige denker en doener Homo geen wederkerigheid bezit, alleen maar consumeren kan en nooit iets ( uit zichzelf) terug brengen komt. Homo ROOFT licht omdat het innerlijk licht inside uitgedoofd is.    

Licht is de manifestatie van energie.

De subtiele lezer zal begrijpen dat licht de manifestatie is van de vrijgave van energie als resultaat van de oscillerende beweging die bestaat tussen oxidatie en reductie. Waarmee licht dat de manifestatie is van beweging.  

Waar beweging weer de uitdrukking is van energieverschillen. Wat verschillen zijn in elektrische lading. Licht is voltage. Met andere woorden licht is de expressie van het heen en weer rennen van de natuur tussen hoop en vrees, tussen angst en opluchting, tussen haat en liefde.  

Anders gezegd in licht zit ook duisternis en in duisternis zit licht. Het komt overeen met de vrouwelijke en manlijke energie, met Ying en Yang.  

Elk molecuul, elk membraan in de cel bezit voltage en daarmee licht. Alle kruiden, grassen, planten, groenten en alle dieren bezitten voltage en zijn geladen met licht. Alles bezit Ying en Yang krachten. Het is maar net in welke grond ( soort) het opgroeit, hoeveel stressoren ( aantastingen door schimmels en insecten)  het te verwerken heeft gehad en hoeveel water en zonlicht het ontvangen heeft.

Als je meer van mijn blog gelezen hebt, zal je begrijpen dat de hoeveelheid licht die in de molecuulbindingen van een kruid, een gras of een gewas dan wel een dier aanwezig is, het resultaat is van die schimmel- en insect stressoren, van de grondsoort ( habitat) waar het leeft, het beschikbare water en de hoeveelheid zonlicht dat het ontvangen heeft. Voor alle diersoorten geldt dat de kwaliteit en de voedingswaarde van hun vlees mede bepaald wordt door de hoeveelheid beweging die ze per dag ondergaan hebben.  

Het meeste van het aan ons aangeboden voedsel is ‘laag in licht’, is laag in voltage , is laag in voedingswaarde. Het meeste van ons voedsel is ‘leeg voedsel’.

Ruud Elfers

Deze factoren dwingen de toename van oxidatie en reductie processen en daarmee DUS beweging af. Met als resultaat dat die factoren de nutriëntwaarde, de caloriedensiteit, het vitamine gehalte en daarmee de voedingswaarde bepalen. Een voedingswaarde die zich in voltage en daarmee in licht opslagen weet.  

Misschien dat er nu een lampje bij je gaat branden. Het meeste van het aan ons aangeboden voedsel is ‘laag in licht’, is laag in voltage , is laag in voedingswaarde. Het meeste van ons voedsel is ‘leeg voedsel’. Het meeste van ons voedsel is slechts ‘vulling die doodsheid’ schenkt.  

Misschien zie je plots een relatie met onze eigen innerlijke voltage. Met onze eigen energetische geladenheid. Met onze eigen Ying en Yang krachten. Met onze bezieling.  

Ook de mens moet door stressoren aangetast worden, moet in vruchtbare grond ( gezin en leefomgeving) opgroeien, moet water en zonlicht ontvangen, en moet voldoende bewegen het eigen licht te creëren.  

Licht dat het resultaat is van de oscillatie van oxidatie en reductie. Oxidatie en reductie zijn elkaar tegenovergestelde evenwaardigheden en daarmee elkaar spiegelbeeld. Het veroorzaakt een cirkelend proces dat energie en indien correct uitgevoerd, enorm veel energie oplevert.  

De moderne mens is van een ‘in de zon zoekend rennende die intermitterend calorierijk voedsel at’ verandert naar een ‘enigszins luie snackende beeldscherm turende binnen zittende bankhanger met een zonnebril op zijn neus, die leeg voedsel eet en de zon nauwelijks nog op zijn huid toelaat’.  

Deze verandering ontneemt de moderne mens zijn beweging, zijn voltage en daarmee zijn licht. Homo Moderne vervet en gaat vervolgens op de calorietjes letten om af te vallen. Waarmee hij zijn lichaam nog verder calorisch uitholt. Een sluipend proces van ontzieling, van verwering en van ontbinding is het gevolg. We noemen dat klacht, kwaal en ziekte.  

De moderne mens is inmiddels zo ver van zijn bewegende natuur afgegleden en onwetend wat bewegen is en wat het brengt, dat hij personal trainers inhuurt om te ( gaan ) bewegen.

Homo Sapiens Sapiens denkt in begrippenparen.

Homo Sapiens Sapiens Moderni is een duaal denkend wezen. Een wezen dat in begrippenparen denkt. Homo Moderni scheidt het hier en het daar, het hoog en het laag en de haat en de liefde. Homo Moderni ziet niet in dat het fenomenen van bespiegelingen van elkaar zijn. Homo Moderni ziet NIET dat in het verband van het paren van de begrippen de cirkel van tijdloosheid en daarmee licht verborgen zit.  

Homo Moderni is het enige wezen dat rechtlijnig is. Dat wars is van chaos en schrikt van verwarring en graag structuren creëert en richtlijnen formuleert. Homo Moderni is ook het enige wezen dat ideaalbeelden volgt en vuurtorens in de verte plaatst in hoopvolle verwachtingen dat Homo zijn bestemming vindt door van hier naar daar te rennen. En daar in dat moment van bestemming zijn opluchting , genot en vrede vindt. 

Maar als hij dan Dáár is, blijkt dat hij niet gevonden heeft wat hij zocht. Dat komt omdat Homo niet weet wat hij zoekt. De paradox is dat er ook niets te zoeken valt. De paradox is dat er geen bestemming is. Zelfs de dood niet.

Ook het lot van de Homo is  iets te zijn dat oneindig gaande en tijdloos is’. Ook de mens moet circulair bewegend zijn. Dit te ‘Vortex Zijn’ is ook zijn bestemming. Hij beseft dat echter niet. De bestemmingen van het halen van doelen, targets en de dood zijn onvermijdelijk en tijdelijk van aard. 

Homo Moderni is ook het enige Wezen dat angsten heeft voor zijn bestemming.  Homo Moderni is ook het enige Wezen dat angsten heeft voor zichzelf. Het is een angst die twee kenmerken bezit. Een angst voor wat hij NU is en een angst voor wat hij NIET is.  

Een angst die gedragen wordt door wat hij zou moeten zijn, maar onmachtig is dat te vinden. Homo is daarom ook het enige Wezen dat verlatingsangst voor en bindingsangsten met zichzelf bezit.  

Homo leeft chronisch in teleurstelling met zichzelf. Homo leeft chronisch in ontevredenheid met het heden. In schichtige gespannenheid jaagt Homo op momenten. In de hoop in het moment iets van rust, genot en vrede te vinden.  

Het schenkt hem slechts chronische stress, teleurstelling en aftakeling. De subtiele lezer zal begrijpen dat ik in mijn beschrijving hier overdrijf om een tegenstelling te scheppen. De subtiel lezer zal beseffen dat ik een paradox beschrijf. 

Leven in het Nu, in het moment bestaat niet. Het Nu of het moment is een stolling van ‘iets dat gaande is’ en dus vluchtig is. Het moment is er en toch ook weer niet. Er is geen moment en toch is er iets dat een moment is. Maar dat moment is tegelijk verleden tijd en de toekomst. Het is een paradox.  

Gezien de moderne vermoeidheidsklachten en ‘burn-out’ kwalen, slaap en pijnsyndromen en lichamelijke aftakelingen van te jonge mensen lijkt het er op dat Homo Moderni vanwege zijn zittende binnen leven, de knellende familie banden, de vele restricties, de protocollen en de overdaad richtlijnen en kaders toch in het moment aan het stollen is. Homo heeft moeite met loslaten en vaarwel zeggen. Homo Moderni ligt in het Nu aan de ketting. Terwijl hij in gedachten toch DAAR is. 

Wat zou Homo doen als hij beseft dat leven in het moment, leven in het Nu, letterlijk een stolling, een verstarring en daarmee de dood gelijkend is. Zou Homo dan gaan leven als ‘iets dat oneindig gaande en tijdloos is’. Zou deze Homo in deze toestand van ‘Zijn’ plotseling niet (gaan) beseffen dat hij maar heel weinig nodig heeft? 

Zou hij dan zijn angsten voor zichzelf en zijn bestemming verliezen? Zou hij dan zijn rechtlijnigheid, zijn verstarringen, zijn doemdenkerijen, zijn jaloezie en zijn jacht op geld en macht verliezen? Zou hij zich dan in overgave vrij geven voor een sprong het leven in?

Een leven dat vrij is van willen het bezitten van de macht van de positie op de ladder, van hebbedingetjes voor de Heb. Dat vrij is van status en daarmee vrij is van schuld en de gevoelens die daaraan kleven?  

Zou hij zich dan overgeven aan het genot van een vrije val omdat hij de landing vertrouwt? Zou hij dan nog faalangst bezitten? Zou hij dan nog ‘iets’ willen zijn dat een ander voor ideaal ziet? Zou die vrijheid niet de uitdrukking zijn van ‘iets dat ongebonden, oneindig gaande en tijdloos is’ . En is dat niet gelijk Licht? Zou licht niet het lot van Homo kunnen zijn? Het is zichtbaar in de toenemende behoefte aan het vinden van verlichting. 

“Zou het lot van Homo niet het ‘Zijn van licht’ kunnen zijn?”

Zou dat Licht dan innerlijke vrede schenken? Zou die vrede niet Zelfliefde kunnen zijn? Zou Licht en liefde niet dezelfde fenomenen van energie kunnen zijn? Een energie die atmosfeer bij zich draagt.  

Zou de atmosfeer van die Zelfliefde zichzelf niet uitdragen naar het andere, de wereld en het leven? Zou de wereldse atmosfeer dan niet verdraagzamer, meer elastisch en vreedzamer zijn? Zou deze toestand van ‘Zijn’ de fysiologie van elke cel beïnvloeden? Of is het andersom?  

Dat je door je gedrag en je leefstijl een correcte fysiologie schept? Een  fysiologie die dan ZELF ‘iets is dat ongebonden, oneindig gaande en tijdloos is’. Is deze fysiologie niet de fysiologie van het Vacuüm? Een vacuüm dat de baarmoeder is van Redox reacties?  

Zou deze fysiologie bij toeval niet individueel Gezond ‘Zijn’ kunnen zijn? Zou massaal gezond ‘Zijn’ niet de redding van de atmosfeer van de aarde kunnen faciliteren?

Het zijn niet de biochemische, of de neurotransmitters of hormonen die de levensvatbaarheid van cellen, hun levenscyclus en hun morfologie financieren. Nope, het zijn kwantum fysische processen die DAT orkestreren.

Ruud Elfers

               In navolging van: Jack Kruse, Rupert Sheldrake, Gilbert Ling, Robert Decker en Roeland van Wijk.

Het lot is Spirit te zijn.

Creëer de tijdloze ruimte van het vacuüm als je in gezond ‘Zijn’ wilt zijn. De cirkels van energie overdrachten  is het wezenlijke van je Wezen. Dat hoef je niet te zoeken. Het is er al. De cirkels van energie fluctueren slechts in intensiteit. Een intensiteit die jij zelf in de hand hebt. 

Elke energie intensiteit bezit een andere trilling. Waarmee elke energie intensiteit een andere atmosfeer als boodschap uitdraagt. Luister naar de innerlijke atmosfeerboodschappen en je weet wie en wat je bent. Het ervaren van je innerlijke atmosferen is je ‘Zijn’. Het ervaren van je atmosferen is je lot, is je ‘bestemming’.  

Een bestemming die niet Dáár ligt. Maar hier, in de dieptes van het Zelf ‘Zijn’. Het ligt in het ‘In – Spirit – Zijn’. Breng je Spirit. Laat je Spirit de leider zijn van je beslissingen, wie af te stoten en wie te omarmen. Zo creëer je je eigen vacuüm.  

Je zal in toenemende mate gelijkende spirits aantrekken. Het schept een vredige innerlijke atmosfeer. De relatie met de fysiologie is dat de stress-as circulair aan en uit gaat. En dat schenkt ‘elastische tijdloosheid.’ 

Het is de verborgen boodschap die het Universum aan ons allemaal vertelt. Dit fysiologie blog heeft dat als wensbeeld. Om jou te laten ontdekken dat het leven geen zoektocht naar een bestemming is. De essentie van leven is de creatie van licht. Waarmee de essentie van het leven het ‘Zijn’ van ziel, het ‘ZIJN’ van Spirit is. In bezieling bezielt te zijn met licht is de bestemming. Het leven is daarmee de bestemming zelve. 

Als manifestatie van bestemming hoeft leven nergens heen, maar  juist daardoor beweegt het zich overal en nergens heen. Als uitdrukking van het NIET moeten, bezit leven een diepe hunkering naar ontmoeten. Als expressie van de begeerte te willen ontmoeten, bezit leven van nature een diep verlangen in relatie met het andere te zijn. Als manifestatie van dit verlangen smacht leven naar het nieuwe en het andere. Waarmee het authentieke van leven nieuwsgierige uitreiking naar ‘Attachment’ is. 

Leef je leven in een ONT-moetend Zijn in ‘attachment’ en je ‘Zijn’ zal stilte en vrede bezitten. Een ‘Zijn’ dat Spirit is.

Als je dat beseft, zal chronische stress, om het behalen van targets , van doelen of het bezit van ‘iets’ dat de samenleving aan jou opdringt als ‘must have of must be’ je vreemd zijn. Dat besef houdt je systeem lichaam inclusief haar geest elastisch en jeugdig. Als jij al mijn verborgen boodschappen plots in samenhang ziet, zal een ander bewust –  ‘Zijn’ je overvallen.

Een ( veranderend) bewust-‘Zijn’ dat wortelt in het ontdekken van je eigen spirit. Het wordt ook wel zelfkennis genoemd. Kennis in het Hebreeuws betekent kennis van het hart. Dat wil zeggen dat ( zelf) kennis het vermogen is het hart ( lees spirit) te ervaren en te begrijpen. ( her) Ken je eigen hartwensen en haar angsten en je zal je eigen spirit ontdekken. Leer dat hoog en fier te houden. Het is jouw Waarheid.

Het zal je ongevoelig maken voor oordeel, ongevoelig maken voor bezit van macht, of het bezit van materiële rijkdom. Maar ook ongevoelig maken voor het volgen van ‘herders’ die graag een kudde om zich heen verzamelen. 

In dit fysiologie blog ga ik de cirkels van energie bloot leggen die ‘het Zelf’ haar structuur, atmosfeer en daarmee ‘Spirit’ schenken.  

Niets is gezekerd in de natuur, behalve de zekering dat alles onzeker is.

Niets is gezekerd in de natuur. Behalve de zekering dat alles wat ‘Zijnde’ is chronisch schommelt omdat het continue met vernietiging bedreigd wordt. Het organisme dat niet in staat is die dreiging af te weren, zal verzwakken, zal verweren en opgeruimd worden. De natuur is hard doch rechtvaardig. De natuur – het AL – eist uitmuntendheid. De natuur – het AL – doodt alles dat niet mee kan komen. De natuur – het AL – doodt alles dat onvermogend is zich naar hogere dimensies van bewustzijn te tillen. De natuur- het AL – eist dat elk organisme inclusief Homo Sapiens Sapiens zich inwijdt in de mystiek van haar wetten. Zijnde de kwantum wetten van  licht.  De natuur – het AL – eist dat je je inwijdt in haar architectuur ( ook op aarde) De natuur – het AL –  eist dat je je inwijdt in de wijsheid van haar bewustzijn. Doe of kan je dat niet, omdat je doof, blind en ongevoelig bent voor informatie, dan wordt je opgeruimd. Het is waarom apoptose en necrose processen bestaan. Het is waarom auto immuun reacties bestaan.

Als je als organisme of individu niet oscilleert en je onvermogend bent je licht te leven, dan zal je versnipperen, is de verborgen boodschap van de natuur. De natuur is meedogenloos. Dat is de enige zekerheid die de natuur biedt. 

De natuur is complex en creëert een kluwen die oneindig in verwardheid lijkt te zijn. De natuur is flexibel, elastisch en oneindig in haar ‘Zijnsvormen’. De natuur vindt immer en altijd haar weg. De natuur fladdert, zweeft en zwerft. De natuur is het verschijnsel dat ‘in ontdekkingen laat adapteren’. Terwijl de natuur tegelijk de adaptie van de ontdekking is. De natuur wortelt, schenkt aarding en creëert een thuis en breekt dat tegelijk weer af. De natuur is een ‘onzekere gezekerheid’. 

“De natuur is verward, maar niet ingewikkeld” 

Ruud Elfers

De natuur is een logische Verwardheid

Ook al is het een kluwen. De natuur is logisch in haar verwarringen. De natuur is een paradox. Ze is verward, maar niet ingewikkeld. Zo steekt de natuur nu eenmaal in elkaar.

Met de teksten van dit gehele fysiologie blog neem ik je mee in de circulaire energie processen die intracellulair zorg dragen voor de ‘Spirit’ van elke cel. Een Spirit die, als uitdrukking van elektromagnetische fluctuaties, oneindig elastisch en logisch verward is. Mits de cel haar vacuüm creëert. 

Bij machte te zijn een vacuüm te creëren is de voorwaarde. Dat wil zeggen dat de cel zich moet bevinden in een ‘toestand van leegte’, om ‘vervult te kunnen zijn’. Bezieling is het geschenk van leegte. Het is de paradox der paradoxen.

Als je je leeg, moe en de dag beu voelt, stap op de fiets, ga wandelen of joggen. Snuif de geuren van een bos of de zee op. Omarm een boom, ga tot aan je middel in het water staan en laat de wind en de zon je blote huid besnuffelen. Je zal in wedergeboorte herrijzen. In de ‘toestand van leegte’ zit bezielde vervulling verpakt. Mits je opstaat en de leegheid afweert. Dat is het geheim. Niet opstaan is het in de vergetelheid van leegheid vernietigt worden.

Het afglijden die Leegte in is een sluipend proces waarvan de boodschap van de afglijding niet begrepen en gezien wordt. Of het wordt genegeerd omdat het individu zo vol is met verstand, het verstandige en zijn ego zo in de ban is van ‘alles wat buiten’ hem of haar ligt.  

Het is de matrix van het vacuüm van het Heelal dat oneindigheid waarborgt. Het is het cellulaire vacuüm dat jeugdigheid en elastisch gezond ‘Zijn’ garandeert. Waarmee elastisch gezond ‘Zijn’ het resultaat is van een prikkel. Het is de manifestatie van het vermogen de dreiging vernietigd te worden, af te weren.

Elastisch gezond ‘Zijn’ is de uitdrukking van het vermogen tot afwijzing. Het is het vermogen immuun te zijn voor ‘uit elkaar vallen’, als gevolg van chronische schade, degradatie en verwering. Afwijzing schept ruimte voor het omarmen van het tegenovergestelde. 

Angst voor vernietiging is de drijfveer voor ontwikkelen van afweer en daarmee van Zelf Staanheid.

Door (zelf) haat af te wijzen, ontstaat er ruimte voor liefde. Door het besef in ongeluk te leven af te wijzen, ontstaat ruimte voor geluk, vreugde en blijdschap. Door de macht van de statusladder af te wijzen, ontstaat ruimte voor individuele almacht.  

In het vacuüm van de afwijzing zit de macht van het omarmen verpakt. Het één bedekt de uitdrukking van het tegenovergestelde. In het spiegelbeeld van het afgewezene zit de kracht van het opstaan verpakt.  

De natuur gebruikt schade, verwonding, infectie en de dreiging vernietigd te worden om ruimte te scheppen voor het ontwikkelen van ‘opstandigheid’. Een fenomeen dat zich uitdrukt in zelfredzaamheid, in zelf handhaving en in zelf heling.  

Vanwege zijn sterke oxiderende vermogen is zuurstof het meeste giftige element dat bestaat. Zuurstof is een chronische dreiging tot vernietiging. De oxidatie schade prikkelt de opstart een proces van heling. De verwondende oxidatie schade is voorwaardelijke voor adaptatieve wondheling.  

Deze schade en helingscirkel heet oxidatie-reductie cyclus. Kortweg redox. Correcte redox processen schenken zelf heling en daarmee het vermogen tot zelf redzaamheid en zelf handhaving. Correcte redox processen scheppen een robuust individu die het voortbestaan van de soort garandeert. 

Het zijn de redox processen die intracellulair de energiefluctuaties moduleren. Het zijn de redox processen die intracellulair de zuurgraad reguleren. Het zijn de redox processen die de voltage van membranen moduleren.  

Redox processen reguleren de influx en de efflux van ionen, water, nutriënten en het afval. Het zijn de redox processen die de prikkelgeleiding van neuronen garanderen. 

Het zijn de redox processen die contractie en ontspanning van spieren waarborgen. Het zijn de redox processen die de elasticiteit van bindweefsels waarborgen en ze het vermogen schenkt trekkrachten te kunnen verwerken.  

Het zijn de redox processen die intracellulair de cel zelfdoding programmeert. Een proces dat apoptose heet en noodzakelijk is om het zwakke te verwijderen en het oude op te ruimen. Het is noodzakelijk om weefsels jong en elastisch te houden.  

Dit circulaire redox proces bepaalt de energiestatus van de cel. Het bepaalt haar dag en nacht ritme en reguleert haar celcyclus. Het zijn oxidatie-reductie processen die het ritme van de productie en vrijgave van neurotransmitters en hormonen componeren. Het zijn redox processen die de ‘Spirit van het ‘Zijn’ haar aard meegeven en de richting van het denken doen en laten van die ‘Spirit’ dragen. Redox processen schenken bezieling.

Correcte oxidatie-reductie processen op cellulair niveau waarborgt het vacuüm en schenkt elasticiteit. Elasticiteit is het vermogen na uitrekking terug te veren naar de oorsprong. Elasticiteit is uitzetten en inkrimpen. Het is de manifestatie van oxidatie en reductie.  

Oxidatie is energie verlies. Oxidatie initieert verwering en leidt tot het verlies van structurele integriteit van moleculen en cellen. Reductie is de terugwinst van energie. Reductie is een energie aanwas proces. Oxidatie doet uitzetten, waar reductie doet inkrimpen. 

Het is gelijk de ademhaling, de hartslag en de ontspanning van een spier na samentrekking.  Het uitzetten en inkrimpen is zelfs zichtbaar in het nieuwsgierig uitreiken naar het nieuwe en in het in terugtrekking vinden van rust. 

“Het is de bovenstroom die je ziet. Het is de onderstroom die draagt en de richting bepaalt op elk gebied.”

Ruud Elfers
Incorrecte redox processen veroorzaken malheur.

Incorrecte redox processen veroorzaken verzwakking, verlies van structuur en laat een cel en het lichaam verstarren. Incorrecte redox maakt het denken rigide en verstijft de Spirit. Incorrecte redox processen laten op weefsel niveau organen uit fase lopen met de licht en duisternis cycli van de natuur. Incorrecte redox veroorzaakt jet-lag-verschijnselen. 

Incorrecte cellulaire redox processen laten bijvoorbeeld een schildklier of een lever op de verkeerde momenten te hard of te langzaam werken. Incorrecte cellulaire redox processen verstarren membranen en onderdrukken het vermogen ionen, water en andere moleculen over het membraan te transporteren.  

Incorrecte cellulaire redox processen laten cellen verzilten of verkalken. Incorrecte cellulaire redox processen creëren het onvermogen prikkels te geleiden. Incorrecte cellulaire redox processen liggen aan de basis van slaapproblemen en pijnsyndromen.  

De redox processen worden beïnvloedt door atmosferen aangedragen door de omgeving. Waarvan naast het leven binnen de licht en duisternis van de natuur, het gezin, de partner, de vriendengroep en het werk de belangrijkste omgevingsatmosferen zijn.  

Een verzuurt en chagrijnig individu is letterlijk de uitdrukking van de zure en rigide omgeving waarin het leeft. Het is de adaptatie die zichtbaar en voelbaar is.  

Het leven is een matrix van elektromagnetische golven. Stroming en turbulenties zijn daarvan de manifestaties. Het is de bovenstroom die je ziet. Maar het is de onderstroom die de bovenstroom draagt. Het is het gedrag en de ‘Spirit van het ‘Zijn’ dat je ziet, het zijn de redox processen die dat dragen.

Correcte oxidatie-reductie processen schenken elasticiteit aan een organisme of individu. Correcte redox processen schenken als het ware tijdloosheid. Wat overeenkomt met oneindigheid. We noemen het jeugdigheid. Het is de almacht van het vacuüm die dat schenkt. 

De cel is een leegte die in het besef leeg te zijn, zichzelf met energie vervult. En daarmee met oneindigheid. Elke cel bezit de almacht van de paradox.. 

Het maakt de cel een bewuste onbewustheid is. Een wetende onwetende. Een gezekerde onzekere. Een logische verwardheid. Die cel die weet zonder te weten en kan alles aan.  

Zoals elke spin in wetende onwetendheid zijn web bouwt, zoals elke mier in wetende onwetendheid zijn bijdrage levert aan het geheel, zo weet elke cel zonder te weten wat te doen om zichzelf te handhaven en een bijdrage te leveren aan het geheel. Omdat de cel onbewust wetend beseft dat zij het Geheel is. Een Geheel dat logisch is in haar verwarringen.  

Het bezit van dit paradoxale en beseffende vermogen, noem ik als ‘Gezond Zijn.’ Het is de hoogste vorm van jezelf zijn. Het is een toestand van ‘Zijn’ waar het individu zich als Eenheid van het Geheel ervaart. Het overstijgt gezondheid.  

Jezelf bezitten schenkt gevoelens van almacht.

Deze toestand van ‘Zijn’ vindt grond in ‘niet zekering’. Deze toestand van ‘Zijn’ is de expressie van transcendentie. In deze toestand van ‘Zijn’ bezit het individu het Zelf. Wat het ‘zichzelf als lichaam bezitten’ verre overstijgt. Het bezit van het Zelf is het bezit van almacht als manifestatie van het gevoel het Geheel te zijn 

Het Zelf is de energetische ‘ Zijnsvorm’ van het Al dat Heel is. En die ‘Zijnsvorm’, is Licht. Het individu in deze toestand van ‘Zijn’ is een onbegrensde ongebonden oneindigheid. Het individu in deze toestand van ‘Zijn’ is een ‘onzekere gezekerheid’. Het schenkt het individu godskracht. 

Dit transcendente individu is volledig ontwikkeld omdat hij of zij de logica van zijn of haar verwarringen heeft ontdekt. Dit individu heeft zijn schaduwen in het licht gezet. Dit individu bezit zijn ‘Waar-achting’, omdat het zichzelf voor waar acht. Dit individu ervaart zichzelf als ‘Wara’ 

Individuen die deze Spirit bij zich dragen zijn de werkelijk spirituele mensen. De paradox is dat zij niet de zwevers zijn. Zij die ‘In – Spirit Zijn’ zijn de goed gewortelde en in zichzelf verankerde individuen met stamdikte en een volwassen bladerdak.  

Elk leven kent zo zijn eigen stromingen, golven, turbulenties, uitzettingen en inkrimpingen. Ze vertellen het verhaal van elk leven. Het is de bovenstroom die je ziet, maar het is de onderstroom die draagt. En zo de draagkracht en richting bepaalt op elk gebied. 

Het is redox die de integriteit en bezieling van elk organisme en individu vorm richting en inhoud schenkt. Wil je leven, het leven en je Gezond ‘Zijn’ , begrijpen dan zal je de impact van je onderstroom moeten begrijpen.  

Gezond ‘Zijn’ zit niet in het bezit van een virtuele macht van het hoge van status. Het zit niet in het bezit in de waarde vertegenwoordigt door de plaats op een virtuele ladder. Die plaats kan slechts gezondheid schenken. Gezond ‘Zijn’ zit in het bezit van de ‘Leegte’ dat de vervulling schenkt.

Gezond ‘Zijn’ zit in het bezit van de diepte. Ontdek en belicht je eigen schaduwzijde. Het zal je vervulling met licht schenken. Bescheidenheid, verdraagzaamheid en vrijheid zullen de uitdrukkingen van die vervulling zijn.  

Bescheidenheid, verdraagzaamheid en vrijheid dragen de eerbied voor het Geheel en zijn de springplank is naar het ‘verhevene’. Optimisme, humor, vrolijkheid, liefde en overgave aan het leven zijn daarvan de manifestaties. 

Gezond ‘Zijn’ zit in het vermogen ‘de macht van het hoge van de status’ af te wijzen om verheffing te kunnen bezitten. Het zal het individu werkelijke macht schenken. Het is zichtbaar en voelbaar in de ‘Waar-achting’ die het individu bij zich draagt. Het geheim zit in de afwijzing van Leegte. Het geheim zit verborgen in de kracht van de redox processen van het vacuüm. 

De meeste van mijn teksten zijn cyclische teksten en het geheel van dit boekblog is een cyclus. Ik correleer chronisch en herhaal continue bepaalde begrippen en processen. Ik herhaal continue de rode draad die verward zit in een kluwen.  

Ook deze tekst is niet een rechte lijn. Maar ze heeft de stille wens logisch te zijn in haar verwarringen.

Het atoom is de ziel van structuur.

.Leven is de manifestatie van  elektromagnetische krachten welke grond vinden in kwantum fluctuaties. De kwantum fluctuaties zijn de uitdrukkingen van energie-labiliteiten binnen een vacuüm. Oxidatie-reductie cycli zijn de manifestaties van die energie-labiliteiten. 

Energie als manifestatie van kwantum trillingen is het bindmiddel dat materie creëert. Energie is ‘iets’ dat aanwezig is en impact heeft op het andere. Het drukt zich uit in materie en licht : E=MC2.  

Het atoom is als bundeling van kwantum krachten één van de expressies. Het atoom is een matrix van relaties. Die weer een verbond van verbanden kan aangaan. Waarvan de vorming van molecule de expressie zijn. Moleculen relateren zich weer en vormen concepten van energie bundelingen. Die weer weefsels vormen. Weefsel vormen een matrix va relaties dat we lichaam heet. En dat lichaam is een symmetrisch concept van spiegelingen

Waarmee het atoom  één van de energie-materie-licht expressies van het vacuüm van het Heelal is. Atomen bezitten, in de vorm van elektrische lading, energie in hun kern en in hun elektronen. De kern van het atoom bestaat uit positief geladen protonen en neutronen zonder lading. Samen geven ze aan de kern haar massa en grootte.  

Protonen en neutronen bestaan weer uit zeer kleine deeltjes die Hadrons heten. De Hadrons bestaan weer uit nog kleinere deeltjes die Quarks heten. Dit zijn fundamentele deeltjes die ( voor zover bekend) niet deelbaar zijn. 

Quarks  zijn elektrisch positief geladen. Quarks stoten elkaar daarom af. Waardoor ze uitéén gedreven worden. De wegdrijving wordt in toom gehouden door een tegengestelde kracht. Met het bijéén houden  van Quarks en de vorming van een Hadron als resultaat.  

De activiteiten van de Quarks in de Hadrons initieert op hun beurt buiten de Hadrons een onmetelijk grote samenbindende kracht die de Hadrons weer bij elkaar houdt. Met de vorming van een atoomkern als resultaat.  

Nu is het frappante dat dit proces de manifestatie is van een vacuüm. Het atoom is letterlijk een mini universum. Zou dat niet het geval zijn dan zouden atomen niet bestaan. Dan is het bouwen van  moleculen onmogelijk en zou er geen evolutie van leven zijn geweest.  

Hoe wordt de kern van het atoom bijeen gehouden?

Quarks in de Hadrons stoten elkaar met onmetelijk grote kracht af, wat ze uitéén drijft. Dat zijn natuurlijk onmetelijk kleine afstanden. De uiteendrijving is te vergelijken met de inademing van de borstkas. De Quarks scheiden nog kleinere neutraal geladen deeltjes uit, die Gluons heten. Als verwijzing naar glue: lijm.  

De gluons stuiteren tussen de Quarks heen en weer waardoor er als het ware tussen de Quarks een zeer sterke rubberen verbinding ontstaat. De stuiterende activiteit van gluons is groter naarmate de quarks verder uiteengedreven zijn.  

De gluon activiteit leidt, als gevolg van de uitdijing, tot een onmetelijk sterke terugtrekkende en daarmee samenbindende kracht. Het is gelijk de uitademing van de borstkas. Die tegengestelde krachten houdt de quarks in de Hadrons bij elkaar. De gezamenlijke gluon activiteit leidt ook tot het uitstoten van wit licht. Het is deze licht uitscheiding die fotons zijn en de elektronen voeden.

De wegdrijvende kracht tussen de Quarks en de tegengestelde samenbindende kracht als gevolg van de toegenomen gluon activiteit zijn tegengestelde evenredig aan elkaar. Hoe dichter de Quarks opeen gepakt liggen des te kleiner de samenbindende kracht van de gluons , wat afstoting /uitdijing mogelijk maakt.

Hoe verder de wegdrijving vordert des te groter de tegengestelde terugdrijvende kracht is. De wegdrijving wordt omgekeerd in terugdrijving. Met samenbinding van de Quarks als gevolg. De samengebonden Quarks stoten elkaar weer af, waarna het proces zich herhaalt.

Het resultaat is dat de Quarks in de Hadrons in een ieniemiene proces verkeren van herhalende uitdijing en inkrimping. Het is alsof de atoomkern adem haalt. Uitdijing en inkrimping is een fundamenteel proces van een vacuüm. Het is een fundamenteel kenmerk van leven.

De Hadrons bezitten elk hun eigen energie lading. In de Hadrons worden, als gevolg van de uitdijende en inkrimpende processen van de Quarks, zulke onmetelijk sterke samenbindende krachten opgeroepen dat er buiten de Hadrons een nieuwe samenbindende kracht (forcecarrier) ontstaat die de Hadrons bij elkaar houdt.

Net als Quarks stoten Hadrons elkaar ook af. Als gevolg van de krachten die in de Hadrons plaatsvinden, scheiden Hadrons zeer kleine deeltjes uit die Pions heten. De Pions zelf zijn weer opgebouwd uit Quarks.

De uit elkaar drijvende Hadrons worden door de samenbindende krachten van de pions bij elkaar gehouden. Het proces van uitdijing en inkrimping houdt de protonen en de neutronen in de atoom kern bij elkaar. De kern ademt.

De Hadrons in de protonen kennen lading verschillen. Lading verschillen veroorzaken rotatie. Quarks roteren in de Hadrons. De Hadrons roteren in protonen en neuronen waardoor de atoomkern roteert.Elektrische geladen rotaties veroorzaken elektromagnetische krachten. Het is deze kracht die de het bindmiddel van de natuur is.

Moleculen die opgebouwd zijn uit atomen roteren dus ook. Rotatie wekt in het bijzijn van andere atomen of moleculen elektromagnetisme op. Uitzetting, inkrimping, rotatie en elektromagnetisme vertegenwoordigen de essentie van leven.

Uitdijing en inkrimping is een fundamenteel kenmerk van leven.

De natuur bestaat uit tegenstellingen. Hitte en koude, dag en nacht, hoog en laag , dik en dun, links en rechts, honger en verzadiging. Tegenstellingen initiëren en onderhouden, middels een actie en reactie principe, beweging. Als je honger hebt, ga je jagen. Als je verzadigd bent, ga je rusten. Als je het koud hebt, zorg je dat je het warm krijgt. Als je het warm hebt, zoek je verkoeling.  Als je bedreigd wordt, vecht of vlucht je. Als je je veilig voelt open je je voor persoonlijk contact.  

Tegengestelde krachten in de natuur zorgen voor een schommelende beweging met uitdijing en inkrimping als kenmerk.  Tegengestelde krachten in de natuur zorgen voor een afwisseling tussen energie inname (inkrimping) en de ontlading van de ingenomen energie (uitdijing). Het is gelijk de ademhaling van de borstkas en de pompfunctie van het hart. Tegenstellingen dagen elkaar uit tot actie en reactie. Zonder tegenstellingen geen beweging. Zonder tegenstellingen geen leven. Zonder tegenstellingen staat alles stil.  

Tegenstellingen initiëren tegengestelde krachten die samen het geheel vormen. Zoals kop en munt de eenheid van een geldstuk vormt. Zoals de lach en de traan met elkaar het gemoed moduleert. Zoals het vrouwelijke en manlijke onze persoonlijkheid moduleert. Zoals het genot van het vrijen veroorzaakt wordt door het vollopen en leeglopen van de Fallus.

Heb je de hele dag in de hete zon gelopen dan verlang je naar de koude van de Noordpool. Heb je honger dan wil je eten. Ben je volledig verzadigd dan moet je aan eten niet denken.  Aan het einde van een vermoeiende dag verlang je naar de rust van de nacht. Waar je aan het eind van de nacht weer verlangt naar de onrust van de dag.   

Uitdijing en inkrimping is een fundamenteel kenmerk  van leven. Het is de expressie van almacht van de redox processen van het vacuüm. Die almacht zit verpakt in het atoom. 

Wil je leven begrijpen dan moet je  licht, magnetisme en water begrijpen.

De elektronen wolk rond het atoom draait tegengesteld aan de rotatie van de kern. De rotatie van het atoom doet twee dingen. Ten eerste het zorgt voor een rotatiehoek van de rotatie as. De as staat dus scheef. Ten tweede zorgt rotatie ervoor dat er twee polen ontstaan. Een Noordpool en een Zuidpool.  

Net als bij de Aarde bezitten atomen twee polen waardoor en een uitgaande en inkomende elektrische stroming ontstaat. Rond het atoom is daardoor elektrische stroming aanwezig. De rotatie van het geheel zorgt in de aanwezigheid van andere atomen voor een magnetisch veld, een energetisch geladen veld, rond de atomen. MRI scans zien overigens deze magnetische velden, waardoor constructen in weefsels zichtbaar wordt. 

Atomen bezitten energie in de vorm van elektriciteit. Energie is het equivalent van elektriciteit met, als gevolg van rotatie,  magnetisme als ‘bij product’.  Elektriciteit en magnetisme zijn hetzelfde fenomeen. Het één is het ander en omgekeerd.  

Elektriciteit is gelijk aan verplaatsing van elektronen met licht als energie-transporteur. Trek maar eens een stekker uit het stopcontact als het donker is. De lichtflits is de drager van energie. Net als de lichtflitsen van onweer. Elektronen kunnen alleen licht absorberen en licht afgeven.  

Licht is daarmee de fundamentele ‘energizer’ van en voor leven. Ook al wil de voedingsindustrie ons laten geloven dat voeding dat is. Het zijn niet de suikers, de vetten of de  proteïnen die ons verheffen in energie. Intracellulair worden ze niet als zodanig ‘verbrand’. 

Het is de elektrische lading en daarmee het licht van de atoombindingen in de moleculen van de suikers, eiwitten en vetten die, als resultaat van oxidatie, energie verheffend zijn. Intracellulair wordt dat licht in de vorm van waterstoffen en elektronen getransporteerd over bepaalde eiwitten vernageld in een membraan waaruit vrij UV licht ( ELF-UV light) , water ( H20) en ATP ( energie houdend molecuul) gemaakt met het ontstaan van elektromagnetische krachten en daarmee voltage als manifestatie van dat membraanproces.

De bijdrage van voeding aan energie is secundair. Hun primaire bijdrage is het afleveren van hun elektronen en protonen aan het energieproductie systeem in de cellen. Hun tertiaire bijdrage is het leveren van koolstofskeletten voor de aanmaak van nieuwe moleculen.

De bijdrage van voeding aan energie is secundair. Hun primaire bijdrage is het afleveren van hun elektronen en protonen aan het energieproductie systeem in de cellen. Hun tertiaire bijdrage is het leveren van koolstofskeletten voor de aanmaak van nieuwe moleculen. 

Voeding heeft zijn plaats, dat is niet te ontkennen. Maar het staat ergens op plaats 4 of 5 op de ladder van de energie verheffing van lichaam en geest. Redox processen van het vacuüm zijn het fundament. Het levert licht en elektromagnetische krachten die informatie overdragen. De energie die water bij zich draagt is fundamenteler voor het lichaam dan energie uit voeding. Dan moet die voeding ook nog eens gevoed zijn met zonlicht en schoon water. Anders is voeding eerder leeg dan vervult met energie. 

Bedenk daarbij dat de evolutie geboetseerd is geworden rond schaarste en aan elkaar tegengestelde krachten. Dit heeft elk wezen uitgerust met enorme recycle vermogens. Elke wezen kan dagen zonder voeding. Maar niet zonder water en licht. Leven is licht. Leven is elektromagnetisme.  Lees het boek van Roeland van Wijk maar eens.  

Water is een batterij en een semiconductor.

Elektronen kunnen hun elektrische lading afgeven en een aangeboden lading opnemen. Het afgeven van een elektrische lading  is een lichtuitstoting, die fotonen of fotonstraling genoemd wordt. Deze fotonenstraling kan door elektronen, die  ingebouwd zijn in andere moleculen, geabsorbeerd worden. Fotonen verplaatsen dus energie in de vorm van licht.  

Leven kan niet anders dan onder invloed van zonlicht ontstaan zijn in zeewater. Waar in het water als manifestatie van de zonlicht trillingen een oneindige hoeveelheid vrije energie – lees elektronen en  protonen – circuleert. Omgeven door aminozuren, fosfaten, zouten en  mineralen. De fotonstraling ( lichtspectrum met zijn eigen golflengte ) van zonlicht  was (en is) voor leven cruciaal.  

Het verandert de temperatuur van water en de waterstof verbindingen waardoor water uiteenvalt in H+ en OH-  waardoor water, gelijk een batterij, een positieve en een negatieve geladenheid gaat bezitten. Stroming van elektronen ontstaat. Dit wordt vrije energie genoemd, waarmee ‘werk’ – lees bouwen van moleculen – verricht kan worden.  

In deze toestand bezit water dus niet alleen energie maar vormt het ook een H3O2 kristalstructuur die de half geleider eigenschappen van water doet toenemen. Zonlicht brengt letterlijk vrije energie in water. Vrije energie waarmee atomen energie gaan uitwisselen, moleculen geactiveerd of gedeavtiveerd of tot structuren gevouwen kunnen worden.  

Zonlicht maakt van water een batterij met schier oneindige hoeveelheid vrije energie erin opgeslagen. Ons lichaam bestaat voor het over grote deel uit water en bezitten de bindweefselstructuren halfgeleider eigenschappen. Zonlicht geeft ook aan ons lichaam letterlijke vrij energie beschikbaar.

Dit fundamentele proces is intracellulair opgehangen aan het vacuüm. Aan he vermogen zuurstof als prikkel te gebruiken om een sterk anti oxidatie systeem te scheppen. Met een vacuüm als resultaat.

Dat vacuüm creëert zijn eigen elektromagnetisme, eigen UV licht, zijn eigen water. Elke cel is Quantized and driven by light. Elke cel is een semiconductor en in staat energie over te dragen aan een ander cel. Zolang het in staat is zijn vacuüm te behouden.

The sun generates massive energies across the entire electromagnetic spectrum.  Water stores those energies.  Water is the conduit for the electromagnetic spectrum to act through the electromagnetic force.  This quantum connection allows for molecular three-dimensional recognition without any close contact required.   This process happens via electromagnetic waves and their native resonant frequencies. 

This is how energy is naturally transferred in biology.  The electromagnetic force can store an infinite range of potential energies delivered to it from the electromagnetic energies from the spectrum of light from the sun.   The potential energy is transferred from the native electromagnetic spectrum via the electromagnetic force to water molecules in cells.

Dr. Jack Kruse

Lees hier het volledige artikel

We gemakken ons tot stilstand.

Het bestaan van tegengestelde krachten die aan elkaar tegengestelde reacties oproepen en daarmee uitdijing, inkrimping, rotatie en elektromagnetisme – lees energie – oproepen. Het  is een fundamenteel aspect van leven. Zonder die tegengestelden is leven onmogelijk.  

Tegengestelden zijn stressoren. Ze verstoren een evenwichtssituatie. Tegengestelde krachten zorgen voor een schommelende, een oscillerende  beweging die daardoor een relatief stabiele bandbreedte creëert.  Die bandbreedte heet homeostase. Dit is een dynamisch  evenwicht gekarakteriseerd door  relatief stabiel milieu tussen de tegengestelden als resultaat van de schommeling. Het schenkt de cel voltage schommelingen, waarmee de cel zijn ion-kanalen en receptoren functioneren laat.

Het leven is vanwege de tegenstellingen geboetseerd geworden rond stress en het ontstressen van de stress. Dat betekent dat heel het ( menselijk) metabolisme geboetseerd is geworden rond spanning en ontspanning. Het leven blijft gaande in een proces van oneindig herhalen van rust en onrust., van chaos en structuur.  

Oscillatie is een fundamenteel kenmerk van leven en daarmee een fundamenteel principe van gezond ‘Zijn’. Oscillatie creëert een leefbare bandbreedte. Leven heeft zich kunnen ontwikkelen vanwege dit relatief stabiele milieu dat zich binnen de bandbreedte bevindt.  

Elk gezond wezen op deze aardkloot is daarmee een oscillerend wezen. Het is een wezen dat uitdijt en weer inkrimpt , zich opent en weer sluit, leeg en hongerig is en zich weer vult en voldaan voelt, het koud heeft en zich weer opwarmt en energie tot zich neemt en energie weer terug geeft.   

Elk wezen is gemaakt tégen stilstand en daarmee tegen inactiviteit. Zowel op geestelijk als lichamelijk gebied. Het ontbreken van oscillatie is het gelijk het bereiken van een  werkelijk evenwicht. Het is het evenwicht dat alleen in de dood wordt  gevonden. Leven is de manifestatie van oscillaties en daarmee is leven beweging. Maar geen enkel levend wezen is gemaakt om te bewegen voor het bewegen omdat leven beweging is. Alles wat leeft is gemaakt om zichzelf te redden, zichzelf te handhaven en zichzelf te helen. Zonder dat vermogen kan leven zich zelf niet doorgeven.  

Het kunnen bewegen als gevolg van het bezit van gewrichten is voorwaardelijk voor deze drang van leven zichzelf door te geven. Beweging is het resultaat van oscillaties tussen tegenstellingen. Bewegen is de manifestatie van het vermogen stilstand af te weren. De afwijzing prikkelt een verplaatsing naar het tegenovergestelde. Een prikkel die stroming en daarmee beweging is. 

“Een geprikkeld leven is een leven in flow. “

Gemak dient de mens, is het gezegde. De vraag is of het je gezond ‘Zijn’ dient.  Onze gemakkende leefstijl creëert rond ons heen homeostase. Het ontneemt het lichaam de mogelijkheid al oscillerend zelf homeostase te scheppen. Gemakkend leven vernietigt oscillatie. Gemakkend leven vernietigt uitdijing en inkrimping. Gemakkend leven vernietigt stroming. We gemakken ons tot stilstand. Doodsheid is het kenmerk. 

Bewegen is naar de marge van het bestaan verhuisd. Chronisch zittend hangen we chronisch consumerend ons leven uit. Rond ons heen creëren we een continu temperatuur van ca 21 graden Celsius. Het creëert een situatie die een doods individu schept. Gemak ondermijnt de gezond ‘Zijn’. De mens verliest zijn almacht alles aan te kunnen. De moderne mens gemakt zich zwak en psychisch kwetsbaar. Dokter heeft u een pilletje. 

Het atoom is een bundeling van krachten.

Het atoom is als bundeling van kwantum krachten één van de expressies van materie. Waarmee het atoom  één van de energie-materie-licht expressies is van het vacuüm van het Heelal. Het atoom is een bundeling van kwantum krachten.

De kern van het atoom is een vacuüm gelijk aan het vacuüm van het Heelal. Het atoom is een leegte dat vervuld is met zijn eigen energie en daarmee met zichzelf.

De wetenschap kent inmiddels 122 atoomvarianten. Elk met hun eigen massa, hun eigen hoeveelheid protonen en hun eigen elektronen wolk. De natuur kan, door het combineren van varianten, een oneindigheid aan molecuulstructuren bouwen. Zij zal hoogstwaarschijnlijk een oneindig aantal atoom varianten bezitten.

Rond de protonen kern van het atoom stuiteren en draaien elektronen. De elektromagnetische krachten van atomen zijn het bindmiddel voor het ontstaan van moleculen, weefsel en organen. Het atoom wordt daarom beschouwd als de bouwsteen van alles wat is en niet is op aarde en het Universum.

De atoomkern verliest in de vorm van fotonen zijn energie dat zich in elektronen verzamelt. De stuiterende en ‘spinnende’ elektronen verliezen in hun vlucht iets van hun energie. Dat ze weer terug winnen bij de protonenkern. Om in wedergeboorte weer een nieuwe lentedans rond de kern te beginnen.

Zo ontstaat er een elektronen wolk rond de kern. De snelheid waarmee elektronen zich bewegen is niet te volgen, onvoorstelbaar en niet te bevatten. Snelheid doet paradoxale dingen met waarneming. Het leidde tot het onzekerheidsprincipe van Heisenberg.

Een principe dat zegt dat alles onzeker is, alles een waarschijnlijkheid is en daarmee als het ware zegt dat alles uit het niets ontspringen kan om net zo snel weer te verdwijnen. Het is er en tegelijkertijd niet en toch weer wel. Waarnemen is het voor waar nemen dat eigenlijk een illusie is. Waarnemen is een paradox.

Het elektron lijkt hier, maar is daar. Nee toch ook niet daar. Het is ergens anders en toch ook weer niet dáár in het anders. Het elektron is in het Nu alweer daar, waar het volgens de waarneming niet kan zijn. Snelheid doet rare dingen met tijd en daarmee met waarneming.

Waarnemingen zijn gestolde beelden van een zeer vluchtig moment dat eigenlijk niet bestaat. Het moment is er en toch ook niet. Het nu, straks en het verleden zijn de paradoxen van snelheid. Ze bestaan niet en toch weer wel. Snelheid maakt waarnemen van de werkelijkheid een illusie.

De illusie zit zelfs in het waarnemen van jezelf in de spiegel. Wie is eigenlijk de ware?  Het waarnemen van het lichaam is ‘iets’ dat ik voor waar neem dat ‘ik‘ lijk te zijn. Maar toch niet is. Het is niet ‘Ik’ die ik voor waar neem, maar een omdraaiing van ‘Ik’. Het zelfde geldt ook voor de wijze waarop we de wereld en de ander zien en ervaren.

De ander of de wereld is niet het ‘Ik’. Ondanks het fenomeen dat het de atmosfeer van de wereld en de anderen is, die ons ‘Ik’ laten zijn en het ‘Ik ben’ laat bestaan, denkt het individu dat hij of zij niet de wereld of de ander is. Hetgeen een illusie is.

De consequentie van deze ‘ik besta los van de ander – illusie’ is dat het metabolisme, hormoon en neurotransmitter vrijgave en het circadian ritme geboetseerd wordt door door de spiegelingen, door straling, door resonanties van de omgeving waarin het individu leeft. 

De illusie van de waarneming dat ‘Ik-besta-los-van de wereld’ kan als waarheid gezien worden. Ik besta omdat ik denk dat ik besta. De realisatie van dat bestaan, schiet wortel in de reflecties van de wereld. Geef die reflectie een naam, een opleiding, werk of een titel, zodat het individu bevestigt krijgt dat het bestaat. De bevestiging IS de reflectie.  Zonder die duidingen bestaat de waarheid van het waargenomen ook niet. Terwijl het er toch is. Het leven is een grote paradox. En dat geldt dus ook voor het bewust te Zijn te bestaan.

Waarnemen is het voor ‘waar’ nemen. En dat kan een illusie zijn.

Het brein kan niet overweg met chaos, oneindigheid en waarschijnlijkheid. 

Chaos, oneindigheid en waarschijnlijkheid kan het brein niet bevatten, niet omvatten en daardoor niet grijpen. Het brein is daarom chronisch aan het wanen en aan het benamen van het ‘gewaande’.

Het ongrijpbare kan onaangename verassingen in petto hebben. Het ongrijpbare wekt angst op. Het brein van de mens wil greep hebben om begrijpend te kunnen voorspellen. Het brein van de mens kadert en structureert om zich verzekerd en gezekerd te voelen. Het is overigens de manier waarop de Westerse geneeskunde haar werkwijze gezekerd heeft.

Voor de overleving is het kunnen waarnemen van de ‘toekomst’ voorwaardelijk. Het brein visualiseert chronisch en continue wat er mogelijk aanstaande is. Het heet anticiperen of voorvoelen, instinct, intuïtie of onderbuikgevoel.

Voor het kunnen ‘zien’ van de ‘toekomst’ gebruikt het brein informatie verkregen uit de ervaringen van het verleden. Ervaringen die gevoel, emotie en daarmee innerlijke atmosfeer geschonken hebben. Het zit in de gen-structuren van het DNA opgeslagen.

De projecties van het verleden, zijn in het heden de waan voor de toekomst. Het individu neemt ze voor waarschijnlijk waar. Ook hier is een paradox zichtbaar.

In een vacuüm bestaat tijd en daarmee verleden, heden en toekomst niet. Het vacuüm is een oneindige ongebonden waarschijnlijkheid dat zichzelf energetisch schept om zo zich met zichzelf te vervullen. Waar ruimte en tijd niet bestaan, maar gezien de vervulling met energie toch aanwezig zijn.

De leegte is een aanwezige afwezige.

De Leegte is de stilte. De Leegte is pure energie. De Leegte is een waarschijnlijkheid en oneindig is haar mogelijkheden. De Leegte is de zelfredzame, de zelf handhavende en de zelfhelende.

Zo is het ook in de kern van het atoom. Het atoom houdt enorm lang zijn energie en daarmee zijn tijd vast. Het atoom ‘veroudert’ daarom nauwelijks. De kunst van gezond ‘Zijn’ ligt daarmee in het vermogen energie vast te houden, opdat de tijd en de ruimte als het ware stilstaan.

Het is deze stilte die elk organisme inclusief de mens vrede schenkt. Van het heilzame van stilte is heling de echo. Waarvan vrede weer de manifestatie is.  

Het geheim van gezond ‘Zijn’ ligt in de aanvaarding dat niets gezekerd is. Dat alles een waarschijnlijkheid is. Dat structuren, kaders en restricties niet bestaan en  chaos en paradoxen normaal zijn. Het schenkt het vermogen tot alles in staat te zijn. Het is gelijk almachtigheid.

Als je dit ( door) ziet. Als je dit begrijpt, zal het begrijpende zien een ‘besef-changer’ voor je zijn. Het schenkt je Bewust ‘Zijn’ in een verheffende grootheid.

Als je dat ziet, begrijpt en aanvaardt, zal niets je meer verassen. Zal niets je meer onnodig van de kaart brengen, uit het lood slaan of angst aanjagen. Dit besef zal je het bewust ‘Zijn’ schenken dat je een ‘waarschijnlijkheid’ bent als manifestatie van de Almacht van het Universum.

Ook Homo Sapiens Sapiens is een ‘waarschijnlijkheid’ als manifestatie van de Almacht van het Universum

Dit bewust ‘Zijn’ schenkt je het besef dat je zowel een individuele Entiteit bent, die zich los waant van de ruimtetijd van de Almacht, terwijl door heen dit ‘Individu-Zijn-Besef’ tegelijkertijd het besef  schemert de Almacht zelf te zijn. 

Dit bewust ‘Zijn’ schenkt de stilte van de Leegte die de Almacht is. Het is een stilte waar tijd stil staat omdat de ruimte waarin je leeft als het oneindige ongebonden Zelf ervaren wordt. Dat oneindig in haar potenties is. Het schenkt vrede en daarmee vrijheid aan elk individu.

De subtiele lezer zal beseffen dat het belichten en begrijpen van je schaduwen. En het onvoorwaardelijke aanvaarden en het vertrouwen van het verleden, de eerste stap is naar het verwerven van stilte, vrede en vrijheid. De eerste stap naar vrijheid is de stap ‘In – Spirit’ te willen zijn met je individuele almacht. Een almacht die je leert bezitten als je jezelf als ‘Wara’ waarneemt. Terwijl je direct beseft dat je Ware-waarneming de spiegeling van een illusie is. In dat bewust Zijn is elk individu een paradox zoals de natuur een paradox is.  

In dat ‘In Spirit Zijn’ schenkt het bewust ‘Zijn’ het Al te zijn dat Heel is. Het kind dat in een emotioneel rijke, geprikkelde en levendige omgeving is opgegroeid, zal eerder en makkelijker die innerlijke stilte vinden. Dat kind zal eerder en makkelijker vrede en vrijheid bezitten dan het kind dat in een schrale omgeving is opgegroeid.

Elk kind is de Spirit van de atmosfeer van haar of zijn opvoeding.

Het kind dat geleefd heeft in een psychisch arme opvoedomgeving, waar restricties, kaders, dwangbuizen en bestraffingen de atmosfeer van de omgeving dicteerde , zal de langste weg met de meeste kuilen moeten afleggen. De weg die dit kind aflegt is zichtbaar in de klachten, kwalen en ziektes die het bij zich draagt of dat het gaat ontwikkelen.

De hoge CRP waarden, de chronische verhoogde cholesterol en glucose waarden, jicht en weefselzwakten in de volwassenheid zijn de symptomen als uitdrukking van de angst, het verdriet, de psychische castratie, de insnoeringen van het aan de ketting gelegde kind.

De symptomen zijn direct gecorreleerd aan de snelheid waarmee energie en daarmee licht weglekt uit het systeem. De ernst en de duur van de symptomen zegt ook direct hoe snel het systeem in zijn veroudering aan het verweren is. Een tien jarig kind kan metabool, kan biochemisch, 90 jaar zijn.

Het individu dat begrijpt. Het individu dat zijn licht en de duisternis, zijn vreugde en verdriet, zijn vrede en oorlog van zichzelf belicht heeft, zal het individu zijn dat zijn werkelijkheid van zichzelf begrijpt, aanvaard en vertrouwt. Dat individu zal in waar-achting met zichzelf en in liefde leven.

Dat individu zal verdraagzaam zijn, zal draagkracht bezitten. Dat individu zal vrijheid en vrede kennen. En daarmee heling aan zichzelf schenken. Het individu die niet begrijpt of angstig is voor de confrontatie zal zich verschuilen achter maskergedrag, achter troostvoeding, achter het verzamelen van macht.

Het ‘vluchtende’ individu zal ideaalbeelden, aangedragen door de industrie en samenleving, najagen Dit ‘vluchtende’ individu zal zich gemakkelijk laten overhalen tot het consumeren van de symptoom bestrijdende medicijnen van het verdien model dat Westerse geneeskunde heet.

De klachten, kwalen en ziekte beelden van de (jong) volwassene zijn de gestolde momenten van de angsten, de verdrieten en de frustraties van de atmosferen uit zijn of haar verleden. Een verleden dat niet beperkt is tot het eigen baarmoederlijke en het kleinkind verleden. Het zijn die atmosferen van het Alles die de biochemie van het lichaam structuur en richting geven.

Atmosferen zitten meer of minder in zijn DNA gegrift wat betekent dat er verhoogde gevoeligheden bestaan voor atmosferen in het heden. En dat uit zich in klachten kwalen en ziektes. Het zijn de correcte fysiologisch-biochemische reacties om de innerlijke stressor, die verdriet, frustratie of angst heet, te pareren. Om zo doorbraak naar een andere dimensie, naar een andere waarschijnlijkheid te initiëren.

Klachten kwalen en ziektes zijn te beschouwen als de start van een helingsproces. Een proces dat een cirkel is en dus afgemaakt moet worden en niet te snel met symptoom bestrijders in de knop afgebroken moet worden.

Er zijn in de wereld vier grote geneeskunden aanwezig. De Chinese, de Ayurvedische, de oud Germaanse ( Dr Hamer) en de Westerse geneeskunde. Ik beschouw de eerste drie als aan elkaar verwant en het meest complementair. De Westerse geneeskunde beschouw ik als incorrect, inferieur aan en niet te verenigen met de andere.

Door mijn bril gezien is de Westerse geneeskunde een geld gedreven verdienmodel. Dat de schijn opwekt dat haar geneeswijzen als ‘evidence based’ de juiste is. Het bewijs dat aangeleverd wordt, is slechts de uitdrukking van het willen bevestigen van een idee. Van het willen bevestigen van een waanvoorstelling, van iets dat mogelijk zou kunnen zijn. Het mogelijke wordt dan vastgelegd in een stelling. Een stelling die vervolgens bewezen moet worden.

Waarmee direct de proefopstelling en de waarneming daarvan slechts een waarschijnlijkheid is van dat gestolde en vluchtige moment onder die of die omstandigheden. Waarmee de conclusie nooit één op één overdraagbaar is naar het individu. De Westerse geneeskunde wil je echter laten geloven dat het niet overdraagbare de redding is.

Werkelijke genezing is het prikkelen van het zelf helende vermogen waarmee elk organisme en elk menselijk individu door de Almacht uitgerust is geweest. Dat vermogen wortel in energie van het vacuüm.

Dat vermogen wortelt in Licht. Dat vermogen wortelt in de Leegte. Dat vermogen wortelt daarmee in het vermogen een Leegte te zijn die met energetisch met zichzelf vervuld is. Dat individu is de Almacht zelve. Dat individu is een onbegrensde oneindige ongebonden waarschijnlijkheid.

Dat te ‘Zijn’ schenkt stilte, vrijheid en een diep geworteld geloof alles te kunnen zijn wat in potentie aanwezig is. Dat geloof is de Heelheid van de Almacht. Dat gelóóf is in stress de Heling zelve omdat de stressor als doorbraakpotentie beschouwd wordt. Waar de Westerse geneeskunde de stressor als vernietigende vijandigheid beschouwd. Het is begonnen met Pasteur en consorten.

Gezondheid en ‘ziekte’ zijn de expressies van varianten van licht.

Met deze tekst leg ik de paradox bloot dat gezondheid en ziekte als Entiteiten op zichzelf niet bestaan en toch aanwezig zijn als expressies van het hetzelfde fenomeen. Ze zijn de expressies van varianten van licht. Het is licht waarmee innerlijk de energie status van het geheel gecommuniceerd wordt. Te weinig licht schenkt het lichaam de stressor die we moeheid, lusteloosheid, klacht en kwaal noemen.

Ze zijn slechts bedoeld om een correcte helingsreacties op te wekken. Ze zijn bedoeld om ander gedrag te initiëren. Dergelijke initiële metabole helingsreacties behoor je, in verreweg de meeste gevallen, niet, met een symptoom bestrijder, in de knop af te breken. Althans dat vind ik. Het geeft grond aan mijn mening dat de Westerse geneeskunde niets van doen heeft met heling en genezen. Het is slechts een verdienmodel.

Zou de Westerse geneeskunde dit principe van leven en haar almacht werkelijk (willen) begrijpen dan zou zij begrijpen dat verreweg de meeste van haar interventies ‘doodsheid’ aan het individu schenken. Het zou dan zichtbaar zijn in het drastisch terugschroeven van haar medicijn gerichte interventies.

Als de Westerse geneeskunde werkelijk onafhankelijk en vrij zou zijn in haar denken en handelen, dan zou zij erkennen dat het prikkelen van het herstel van de energiesynthese gelijk is aan het prikkelen van de licht productie. Het zou dan erkennen dat dàt licht gelijk is aan het initiëren van genezing. Dan zou de Westerse geneeskunde het individu van jongs af aan beter scholen en diepgaand informeren wat de symptomen van het ontbreken van gezondheid zijn. Zij zou leren dat dàt proces langzaam afglijdt naar een toestand van leeg ‘Zijn’ dat ziekte heet. Dan zou zij tevens vertellen wat zelf te doen bij dergelijke symptomen.

Als de Westerse geneeskunde werkelijk leven wil schenken, dan zou zij het individu van jongs af aan vertellen wat leven is.

Ruud Elfers

Dan zou zij ook vertellen dat de natuur pijn ellende, afscheid nemen en de dood gebruikt voor wedergeboorte. Zij zou alle kinderen van jongs af aan vertellen dat pijn, ellende, verdriet en angst manieren zijn om elk individu te prikkelen, opstandig, zelfstandig, zelf redzaam en zelfhelend te leren zijn.

Dan zou zij tevens leren dat je van je hart geen moordkuil moet maken. Zij zou werkelijk stimuleren dat je in correcte bewoordingen je mening en zienswijzen, zonder beperkende restricties of censureringen, vrij geven mag.

Zij zou stimuleren zichzelf te dragen, zij zou stimuleren de eigen voetsporen te volgen en een dwarsligger te zijn. Zodat het spoor, dat de samenleving als geheel trekt, gefundeerd en recht blijft.

Dan zou zij van jongs af aan vertellen dat afscheid nemen ( van het oude) de manier is om nieuwe horizonten te kunnen verkennen.  Om doorbraken naar nieuwe dimensie te bewerkstelligen. Zij zou dit proces van leven van jongs af aan stimuleren.

Dan zou zij ‘ziekte’ bestrijden door het Licht terug te brengen in het individu. Dan zou zij ook alle vaccinatie programma’s als niet werkzaam, als gezondheid bedreigend, leven ondermijnend en als verwerpelijk beschouwen. Zij erkennen dat vaccinatie programma’s de dreiging van ‘doodsheid’ bezitten.  

Het is echter het tegenovergestelde dat de Westerse geneeskunde aanbiedt. Voor mij is dit het bewijs dat, ondanks alle goede bedoelingen van de hulpverleners, verpleegkundigen en de artsen in het veld, de Westerse geneeskunde slechts een verdienmodel is. Ondanks het gegeven dat ze zich als genezend in de markt zetten, zich niet bezig houden met heling.

Met deze tekst hier in dit fysiologie blog leg ik het verband bloot tussen de biochemie, materiestructuur en het bewust Zijn. Waarmee ik ook het verband dat bestaat tussen het psychische en de stofwisselingsreacties bloot leg. En daarmee ook de relatie die bestaat tussen dat wat het individu denkt te zijn en zijn omgeving.

Waarmee ik tevens het verband bloot leg tussen houdingen, de symmetrie van het lichaam, de pijntjes en stijvigheden van het lichaam en de hoeveelheid licht dat het individu bij zich draagt.

Een sterk hart brengt spirit.

Het is licht die de innerlijke atmosfeer vorm inhoud en richting geeft, met voelen, denken en gedrag als manifestatie daarvan. De wortel der wortels van het individu zijn de kwantumkrachten van het atoom. Het is het atoom dat moleculen formeert en weefsels organiseert. Waarmee het atoom van het lichaam een antenne maakt, dat voor atmosferen gevoelig is.

Het atoom is een concentraat van labiele hoog elektrische geladen kwantum energieën als resultaat van zijn vacuüm. Waardoor het atoom een ongekend krachtige energie bron en halfgeleider is.

Net zo goed als de zon en de sterren ongekend krachtige energiebronnen zijn als de manifestaties van een vacuüm.  Waar fusie processen van waterstoffen tot materie en anti materie en de vrijgaven van licht bewerkstelligen. Het is ‘leegte’, het is ‘nietsheid’, die DIE krachten schenkt. Waarmee de Leegte een paradox is.

De leegte bezit de paradoxale eigenschap dat het vervult is met de energie van zichzelf als manifestatie van zijn leeg ‘Zijn’. De leegte is het Alles en tegelijkertijd is het Niets.

Max Planck en andere fysici voorspelden dat het elektron of de materie onder invloed van de energie van de waarneming een andere ‘gedaante’ aan neemt. Met andere woorden het kijken naar een bepaalt experimenteel proces beïnvloedt de energie reacties binnen het experiment dat je waarneemt.

Dat betekent dat elektronen en kwantum krachten binnen het experiment niet hun oorspronkelijk gedrag vertonen maar een aanpassing vertonen als resultaat van de kijkende energie. Waarmee direct geconcludeerd kan worden dat waarnemen altijd een illusie voor waar neemt.

Bij alle bio-chemische reacties zijn atomen en herschikkingen daarvan betrokken. Elektronen bezitten een elektrische lading  (energie) en cirkelen rond de proton-neuronen kern. Elektronen kunnen door het uitwisselen van elektrische ladingen bindingen aangaan met andere atomen, waardoor moleculen gebouwd kunnen worden.

Atomen en moleculen kunnen elektrische lading uitstoten en opnemen, waardoor ze middels elektrische reacties in het lichaam met elkaar weefsels en organen bouwen. Het lichaam vindt zijn structuur door bindweefsels. Alle bindweefselstructuren zijn ‘Liquid like Crystal structures’ en bezitten daardoor halfgeleider eigenschappen.

Bindweefselstructuren zijn zeer goed in staat om elektronen over hun aan water verwante kristallen structuur te verplaatsen. Het lichaam is een matrix van bindweefselstructuren. Hoe hoger de ‘electron flow’ binnen de matrix is hoe gezonder het lichaam zal zijn.   

Het atoom is van ieder scheikundig element de kleinste nog als zodanig herkenbare bouwsteen. De kerm van een atoom is opgebouwd uit elementaire deeltjes met de naam proton ( positief geladen) en neutron ( geen lading). De wolk om de kern bestaat uit elektronen.

Elektronen zijn negatief geladen. Een atoom bevat altijd evenveel protonen als elektronen. De grootte van het atoom wordt bepaald door de protonen en elektronen wolk rond de kern. Het aantal neutronen verschilt.

Het evenwicht tussen protonen en elektronen maakt het atoom stabiel. Verlies van elektronen (oxidatie) maakt het atoom instabiel. Het atoom bezit dan meer protonen dan elektronen, wat de massa en daarmee aantrekkingskracht van het atoom doet toenemen. 

De elektronen kunnen met andere atomen een binding aangaan,  waardoor er moleculen gebouwd kunnen worden. Weefsels, organen en organische structuren in het menselijk lichaam zijn opgebouwd uit atomen die met elkaar bindingen zijn aangegaan waardoor er zich middels een netwerk van moleculen ( matrix)  weefsels en organen gevormd hebben.

De structuur en de vorm  (vouwing van he molecuul) is afhankelijk van o.a. de zuurgraad en de temperatuur waarin het molecuul zich bevindt en de druk die er op uitgeoefend wordt.

De structuur, de vorm en de elektrische lading van het molecuul bepaalt de functie. Bindingen die tussen atomen ontstaan veranderen dus onder invloed van genoemde factoren.   Er zijn zwakke, matige en krachtige bindingen. Het is het fundament van elasticiteit.

Materie is gecondenseerde energie

Materie is hoog geconcentreerde elektrische-energie dat daardoor massa bezit. De massa is de uitdrukking van de energetische lading. Energie verlies van massa drukt zich altijd uit in verlies van elektronen en protonen. Daar komt hitte en licht bij vrij.

Het energie verlies van de materie is oxidatie. Oxidatie is een natuurlijk proces dat onder alle omstandigheden plaatsvindt. Zowel in zuurstofloze als in zuurstofrijke omgevingen.

Het energieverlies van de oxidatie laat materie verweren. Materie in verwering verliest zijn innerlijke structuur. Materie in verwering verliest zijn integriteit. Het is zichtbaar in het uitdijen van de materie. Zelfs het atoom verweert heel langzaam.

Oxidatie veroorzaakt op weefselniveau losmazigheid, slappe lusteloosheid en het verlies van elasticiteit. Oxidatie heeft het verlies van water en licht als gevolg. Materie en weefsels drogen uit en verliezen hun glans. En verliezen uiteindelijk hun adaptatief vermogen.

De tegenhanger van oxidatie is reductie. Het is het aanwinnen van energie. Oxidatie en reductie processen zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Waar het één energie verliest kan de ander het energieverlies compenseren.

Oxidatie-reductie processen vinden zowel intern in de materie als extern tussen materie plaats. Oxidatie-reductie is energie overdracht. Het is de manifestatie van kwantum fluctuaties. Het is de wijze waarop de natuur, waarop cellen, waarop materie, waarop weefsels, waarop bacteriën, schimmels en virussen met elkaar communiceren.

Energieverlies schenkt hitte en licht en dus hoog energetische geladen waterstoffen en elektronen als ‘afval’ . Oxidatie is het signaal in de natuur dat er materie aanwezig is dat energetisch hoog geladen is en zich graag ‘spiegelen wil’ met andere materie.

Cellen in weefsels ‘kletsen’ via de oxidatie-reductie signalen met elkaar. Het zijn elektrische signalen die vertellen wat de status is van de energiesynthese en de celcyclus. Het is licht waarmee materie, cellen, weefsels, bacteriën, schimmels, virussen met elkaar communiceren. Elektromagnetisme is daarmee het communicatie middel van de natuur.

Als elektromagnetische golf is licht een trilling in oneindig veel variaties. Trillingen bevatten informatie. De trillingen van geluid laten je lachen of huilen, opveren of weg duiken. Zo scheppen zonlicht, duisternis of het licht van een TL Buis of van een infrarood lamp atmosfeer. Licht wekt gevoel, emoties en daarmee atmosfeer op.

Licht draagt middels zijn elektromagnetische trillingsvarianten informatie over. Ze scheppen de structuur van materie. Een symmetrische kristalstructuur wel te verstaan. Het is deze kristalstructuur die moleculen in weefsels dubbelbrekendheid ( birefringence) schenkt. Dubbelbrekendheid brengt het weefsel naast elasticiteit ook halfgeleider eigenschappen. Het schenkt zo het vermogen energie te geleiden.

Water, ook het intracellulaire en interstitiële water, kan door belichting kristalachtige structuren aannemen. Waarmee het water in de zee, in een cel of een weefsel een halfgeleider, een batterij en een energie bron wordt.

Als resultaat van elektromagnetische beïnvloeding is materie de manifestatie van die beïnvloeding. Onder invloed van andere trillingsfrequenties zal materie zijn structuur aanpassen. Materie en daarmee de vorming van moleculen is flexibel en veranderbaar.

Om de celstructuur of die van weefsels in een lichaam te waarborgen bezit de cel een stress-respons die een corrigerende tegenreactie uitvoert. Chronische stressoren doven overstijgen dit vermogen en zullen langzaam de corrigerende stressreacties uitdoven. Chronische stressoren verstarren elasticiteit.

Stress en de helende tegenreactie is een evolutionair neergelegd gegeven. Het schenkt het vermogen te adapteren aan nieuwe leefomgevingen. De aanpassingen worden opgeslagen in het DNA van elke cel. Waarmee het DNA van elke cel als het ware een zelfbeeld bezit wat te zijn en hoe te reageren onder bepaalde omstandigheden. Omstandigheden die elektromagnetisch geladen atmosferen zijn die hun informatie overdragen.

Het DNA van elk organisme bezit een zelfbeeld van de soort. Zo wordt onder alle omstandigheden een roos een roos, een vlieg een vlieg en een slang een slang. En niet een zonnebloem, een arend, of een leguaan. Echter de atmosferen waarin dat soortbeeld opgroeit of leeft bepaalt de grootte, de diepte van de kleuring, de kleurschakeringen en de gedragsreacties. Als resultaat van de atmosfeer invloeden van de omgeving ontwikkelt zich ter plaatse een individueel zelfbeeld.

Een zelfbeeld dat zich manifesteert in de grootte, in de lengte, in de stamdikte, in de krommingen, in de glans , in de kleurschakeringen en in het karakteristieke van dat individu. Elk individu is de manifestatie van de omgeving. Elke cel is de manifestatie van zijn directe omgeving.

“Elke cel is de manifestatie van zijn directe omgeving. Elk DNA en de aan en uitschakelingen van haar gen structuren is de manifestatie van de directe cel omgeving.”

Ruud Elfers

DNA is een geheugenchip.

DNA is van zichzelf een elektromagnetisch hoog geladen tweestrengig om elkaar gewikkeld molecuul verbonden door middel van waterstof bruggen. Het DNA molecuul knettert van de interne energie uitwisselingen dat de aan en uitschakelingen en daarmee adaptatie financiert. Het DNA is hoog gevoelig voor elektromagnetische straling in zijn omgeving. Elk DNA is het licht van de omgeving.

Het DNA is een geheugen chip. Het zijn gen structuren die de atmosferen opslaan van de omgevingen waarin het DNA leeft of geleefd heeft. Het DNA schenkt aan iedere cel en aan ieder individu wijsheid en bewustzijn. Inclusief een onderbewustzijn. Het DNA is een logische verwardheid.

Het schenkt een ‘weten zonder te weten’. Het is een intuïtief of instinctmatig begrijpen. Elektromagnetisch hoog geladen DNA is schenkt bezieling, schenkt levendigheid, schenkt uitreiking en nieuwsgier. Het schenkt diepte en diepgang en het bezit van het ‘lage’. Het schenkt een stevig geworteld elastisch zelfbeeld dat zich onder alle invloeden staande houdt, zich herstelt en zich zelf heelt na verwonding.

Het is DE reden dat het DNA ingepakt ligt in een vlies dat melaninen bezit. Het is een vlies dat lichtgevoelige pigmentcellen bevat. Het licht van de kwantum dans van het DNA belicht zijn eigen vlies om zo correcte oxidatie-reductie processen te organiseren.

Dit DNA repareert met de snelheid van het licht zijn schade. Dit DNA verweert niet. Dit DNA is als het ware tijdloos. Het energie verlies wordt met de snelheid van het licht gecompenseerd. Licht is daarmee de vormgever van leven, de heler van leven en de regisseur van het leven.

Hoewel alle materie lichtgevoelig is zijn er meerdere min of meer gespecialiseerde licht ontvangende weefsels. Weefsels die in samenspraak het totaal van het systeem informeren waar het leeft, hoeveel licht het ontvangt, welke atmosfeer de omgeving draagt.

Die informatie initieert tegenreacties dat we gedrag, gevoel, emotie noemen. Gedrag, gevoel en emoties zijn de manifestaties van oxidatie. Ze vertegenwoordigen de vrij gegeven energie. Het financiert beweging.

Het netvlies van het oog, de pijnappelklier (derde oog), de vliezen die de vier hersenkamers omvatten, de gliacellen in de hersenen en alle slijmvliezen, waaronder de darmen, de longen en de huid zijn gepigmenteerd. Ze bevatten een hoog vermogen uit de oxidatie van Tyrosine melaninen te produceren. Door licht geprikkelde melaninen pigmenten geraken in energetisch in extase ( geëxisteerd). De energie van geëxisteerd melanine is zo krachtig dat het water splitsen kan in waterstof en singlet zuurstof waar enorme hoeveelheden energie bij vrijkomen.

Tyrosine dat overigens ook de precursor is voor de dopamine productie. Dopamine faciliteert de nieuwsgier, de uitreiking naar het nieuwe en het verlangen genot en beloning te vinden. Dopamine faciliteert bezieling. Wellicht zie je de relatie tussen licht en bezieling. Tussen licht en vreugde. Tussen licht en optimisme. Licht is leven, licht is bezieling omdat licht ziel zelf is. Het zit in het DNA opgeslagen.

Licht is de ziel van de natuur.

Licht is de ziel van de natuur. Het is waarom de natuur gevoelig is voor licht. Alles in de natuur wordt bezield door fotosynthetische vermogens. Het is opgehangen aan pigmenten. Chlorofyl en melaninen zijn de belangrijkste pigmenten waaraan het opgehangen is. Overigens is hemoglobine een aan chlorofyl verwant molecuul en daarmee lichtgevoelig.

De pigmenten van de hersenkamers maken onder invloed van belichting enorme hoeveelheden water en vrije energie. De belichting wortelt niet alleen in het licht dat via de ogen binnenkomt. De belichting vindt ook een bron in de elektromagnetische atmosfeerinvloeden van de omgeving en het intern geproduceerde licht. In een later blog zal ik uitleggen hoe dat in elkaar zit.

De pigmenten van de epifyse ( pijnappelklier) zijn zeer lichtgevoelig. De zenuwkop ligt op het derde ventrikel waarin het zenuwuitlopers heeft. De pijnappelklier is ook neuronaal verbonden met de thalamus en de hypothalamus en het limbische gebied.

De epifyse financiert de bezieling van het individu. De epifyse faciliteert een individueel zelfbeeld. Wat als het ware een aan een aura verwant lichtbeeld is. Het financiert zo de kleuring van het karakter, de psychische elasticiteit, zelfredzaamheid, zelf handhaving en zelf heling.

Waarmee is tevens wil zeggen dat de psyche en het zelfbeeld de manifestaties zijn biochemische reacties die wortelen in de reacties op atmosferen. Het psychologische of ‘dat wat tussen de oren zit’ is niet ‘iets geestigs’ dat ergens los in het lichaam zweeft. Het is de uitdrukking van de energie van de materiestructuren van DAT lichaam.

Een lichaam dat in duisternis opgroeit zal klein en fragiel zijn. Het zal klein en fragiel blijven als het in duisternis blijft wonen. Duisternis niet alleen opgevat als levend in een donker hol, onder een wolkendek of in een huis. De duisternis staat ook symbool voor een energetisch laag geladen baarmoeder. Het staat ook symbool voor een rigide, verstarde, verbiedende, te bestraffende, te afwijzende atmosfeer binnen een relatie, binnen een gezin, binnen familie, binnen een samenleving.

Chronische duisternis censureert de groei en ontwikkeling van het individu. Chronische duisternis castreert individuen psychisch en snoert hun uitreiking en nieuwsgier in. Chronisch duisternis doet inkrimpen en ontneemt het individu het vermogen het licht van een eigen ziel te financieren. Chronische duisternis onderdrukt ernstig het bewegen en in beweging komen. Zowel letterlijk als figuurlijk.

Ook het oog raakt door licht bezielt. Zonlicht prikkelt dopamine en melatonine productie. Ook in het oog. Het prikkelt daarmee het vermogen heel ver heel scherp te kunnen kijken, het prikkelt het wanen wat ‘is daar toch te krijgen’.

De melatonine productie (ook  in het oog) schenkt een hoog anti-oxiderend vermogen en prikkelt het de vitamine A recycling ( in het oog) Waarmee het oog zijn jeugdigheid behouden kan. Het oog moet je niet chronisch achter een zonnebril verbergen. Dat oog verweert, droogt uit en valt te snel uit elkaar. Staar, verhoogde oogdruk, verlies van accomoderend vermogen, netvlies ontstekingen en het loslaten van het netvlies zijn enkele expressies daarvan.

De slijmvliezen van de darmen krijgen via het water en via het type voedsel dat gedronken en gegeten wordt feitelijk lichtsignalen binnen. Mits dat water en dat voedsel aan zonlicht blootgesteld is geweest. Dat licht van dat water en voedsel vertelt alles aan het systeem en het daar aanwezige immuunsysteem.

Kunstmatig geproduceerd voedsel en kraanwater bevat niet of nauwelijks lichtkracht. Dit lege voedsel vertelt tegen het systeem lichaam dat je ‘dood-materiaal’ eet. Ook de plofkip, de plofkoe en he plof varkens vertellen dat. Het zal tot doodsgedrag en verwering van het zelfbeeld  leiden. Het leidt ook tot verwering van het slijmvlies en de darmwand cellen. Met ontsteking en lekken als gevolg.

De huid bezit ook fotosynthetisch vermogen. De huid wordt bruin of zelfs zwart. De verzwarting schenkt via de energie van de melaninen het vermogen de huid gehydrateerd, elastisch hoog adaptatief en daarmee tijdloos te houden. De huid is eigenlijk een oog. Ooit zijn uit de lichtgevoeligheid van de huidcellen ogen ontstaan. Een huid behoort elke dag zonlicht te ontvangen en de melanine productie te prikkelen om met die energie haar zelfredzaamheid, haar zelf handhaving en haar zelf heling te financieren. 

Chronisch de huid bedekken met kleren en chronisch binnen zitten dehydrateert de huid, droogt het uit, doet het verschrompelen en laat het in verwering uit één vallen. Deze huid wordt kwetsbaar voor eczeem, voor kloven en voor psoriasis. En kwetsbaar voor de ontwikkeling van huidkanker als je deze in verwering zijnde huid te lang blootstelt aan het zeer stresserende blauwe licht van de zon tussen 11.00 u en 15.00u. Het licht van de ochtend en avond zon is heilzaam voor elke huid.

De huid, het oog, de hemoglobine van de rode bloedcellen, de slijmvliezen zijn gespecialiseerd in het ontvangen van licht (lees straling) om het gedrag, ook het immunologische gedrag, te faciliteren. De mens is een fotosynthetisch wezen. Het heeft licht nodig om in beweging te komen en te blijven. Niet alleen letterlijk in beweging maar ook geestelijk.

De mens en alles wat leeft is niet gemaakt om te bewegen om het bewegen zelf. Ze zijn gemaakt om zichzelf te redden, zichzelf te handhaven en zichzelf te helen. LICHT financiert dat en beweging faciliteert dat. Het tegengestelde is ook waar.

Chronisch binnen zitten vernietigt het in beweging (willen) komen , vernietigt bezieling en ondermijnt de zelfredzaamheid, de zelf handhaving en de zelf heling. Chronisch binnen zitten droogt uit, trekt versnelde verwering in gang en maakt zorg behoevend. Licht is de vormgever van leven, de heler van leven en de regisseur van het leven. Licht is leven. Licht is ziel. Het is het geïnspireerde individu dat in gezond ‘Zijn’ leeft.

Genes within the human gut microbiota, termed the microbiome, significantly outnumber human genes in the body, and are capable of producing a myriad of neuroactive compounds. Gut microbes are part of the unconscious system regulating behavior. Recent investigations indicate that these microbes majorly impact on cognitive function and fundamental behavior patterns, such as social interaction and stress management. In the absence of microbes, underlying neurochemistry is profoundly altered.

Timothy G. Dinan, Roman M. Stilling,Catherine Stanton, John F. Cryan

Journal of Psychiatric Research Collective unconscious: How gut microbes shape human behavior.

Gezond ‘Zijn’ is  ‘In – Spirit – Zijn’ van het Zelf

Alles wat ‘Zijnde” is in het Heelal en op aarde communiceert via licht met elkaar. Geluid en geuren zijn ook manifestaties van elektromagnetische golven en daarmee zijn ze verwant aan licht. Alle lichaam en alle cellen in dat lichaam gebruiken licht voor hun communicatie. Zelf schimmels, virussen en bacteriën. Ook die in de darmen.
Het is ook dit darm microbioom die de hersenontwikkeling mogelijk maakte, een bloeddruk controlerende, een immuunsysteem regulerende en een gedrag modulerende functie bezit.

Verdwijnende microbioom diversiteit of ontbreken van het microbioom veroorzaakt innerlijk een pseudo hongerwinter toestand. Een verschraald darm-microbioom is, los van de maaltijddensiteit, niet in staat het systeem van voldoende nutriënten te voorzien. Het lichaam verliest zijn integriteit en zijn Spirit verschraald. Het individu glijdt langzaam af naar de leegte van depressie en ‘freeze’ ( stolling)

Homo Sapiens Sapiens is natuur en komt voort uit de natuur. De kracht van de natuur wordt gefinancierd door redox processen. Het atoom is de dragende expressie voor de synthese van structuur. Atomen structuren redox processen. Het atoom is een ‘molecuul’ dat het Licht zelve is. Ook homo is een samenstelling van atomen en daarmee een licht gevoelig en licht producerend wezen. Het atoom is de ziel van de structuur.

Het atoom in ons hart of nier is gelijk aan het atoom van boomschors, hout, ijzer, zouten en water. Het zijn de waterstoffen en elektronen die Alles wat Zijnde is met elkaar in verwarring verbindt. Het zijn de waterstoffen en het licht waarmee Alles wat ‘Zijnde’ is elkaars spiegeling is.

Het is echter Homo die denkt dat dat niet waar is. Het is Homo die gelooft dat hij alléén is. Het is Homo die zich als enige éénzaam voelen kan. Eénzzam in de zin van het in afzondering ( van het geheel) voelen.

Het individu dat ‘In Sprit is van het Zelf’, bezit zichzelf en beschikt over zichzelf. Dit geinspireerde individu is het bevrijde inidividu. Dat wil zeggen het is het individu dat bevrijdt is van zijn ego dictaten, van zijn psychische insnoeringen, van zijn verstikkingen en beknellingen. Dit individu is een zelfstaande zelfstandigheid met onbegrensde elastische vermogens.

Dit individu is een ‘Zijnsvorm van Licht’. Dit individu is een ‘waarheid dragende’ hoog ingewijde dat gedragen wijsheid bezit. Dit inidividu ‘Ziet’. Dat wil zeggen zij of hij bezit het vermogen te kijken voorbij haar of zijn ‘blindheid’. Als manifestatie van zien, aanvaarden en bergijpen is dit individu een Eenheid van tegenstellingen. Waarmee dit individu werkelijk Al – één is en daarmee is het ‘Samen Eén’. Dit individu is het geheel en kan niet éénzaam zijn in de zin van zich een afgezonderde voelen.

Het zijn de ‘kruisgangen’ van de karmalijnen van het individu dat dit pad naar waarachtigheid faciliteert en financiert.  Hetgeen dus betekent dat het de te jonge laag bewuste niet ingewijde zielen zijn die gevoelens van éénzaamheid zullen ervaren. Het maakt hen gevoelig voor manipulatie en het volgen van door derden aangedragen dictaten, voorschriften en protocollen. Wat betekent dat ze ‘in bezit zijn’ van het andere of iemand anders. Waarmee ze niet over zichzelf beschikken.

Het niet volgen van de ‘kudde’ ( van de community ) schenkt hen schuldgevoel en gevoelens van afzondering en eenzaamheid. Gevoelens waarvan de boodscahp is , sta op recht je rug en begin je kruisgang.

De vraag is welke ( leefstijl ) en ( psychische ) factoren beïnvloeden Het vermogen ‘In Spirit te Zijn van het Zelf’. Het is wat ik ‘gezond Zijn noem. Het overstijgt gezondheid. De begrijpende lezer zal nu weten dat dat proces een licht cyclus proces is. In dit fysiologie blog zal ik dat gaan uitleggen. 

Homo Moderni en de paradox van het energie sparen.

Homo Sapiens Sapiens Moderni de Luie die dat mag zijn omdat zijn natuur hem dat dicteert. Althans dat gelooft hij stellig. Homo Moderni de ‘Erectiele‘ heeft via zijn ‘Opstand’ de aanwas van zijn brein gefaciliteerd. Een aanwas overigens die in het heden inderdaad enorme energie consequenties heeft.

Homo Moderni die vanwege de aanwas van zijn intellect gelooft dat het wezenlijke van zijn natuur ‘energie-sparen’ is.  Homo zegt dat eten in de natuur niet gegarandeerd is, omdat de koelkast niet om de hoek in de keuken staat.

Dus heeft hij zichzelf aangepraat dat hij vooral rustig aan moet doen. Homo Moderni Erecta de intellectuele is een hangende bankzitter geworden. Homo Moderni Erecta is bang zijn energie te verliezen. De paradox is dat zijn angst werkelijkheid is geworden. Homo is moe en dan mag je lui zijn.

Zou hij zijn hoofd leeg maken van angst, dan ontstaat er ruimte voor opstaan en beweging. Het was toentertijd het kenmerkende van ‘Homo de Ontluikende’. De paradox is dat beweging de ‘kop van Erecta leeg maakt’ en er ruimte ontstaat voor vrijgave van hoogwaardige energie. Daar hoef je echt niet voor naar de dokter, de psychotherapeut of een diëtiste. Homo op de bank denkt daar ander over.

Homo Moderni mag zich dan een verstandige intellectueel vinden, maar zijn oorspronkelijke wijsheid heeft hij als gevolg verloren. De Erectie die hij langzaam werd, heeft Homo uit zijn lijf zijn hoofd ingetrokken. Hij is zijn ‘weten zonder te weten’, zijn intuïties en instincten kwijt. Het is het bewijs dat Homo Moderna in zijn hoofd aan de ketting ligt. En dat hoofd zegt: ‘Energie-sparen’.

“Het wezenlijke van de natuur is energie uitgeven.”

Waarmee de paradox van de natuur weer zichtbaar is. Zodra het individu energie gaat uitgeven, zal het individu energie gaan sparen. Het wezenlijke van de natuur is het heen en weer rennen tussen angst en opluchting. Tussen energie verliezen en dat weer terugwinnen. Het is een REDOX koppel die dat financiert. Het is het meest fundamentele proces van het vacuüm. En daar komt licht bij vrij.

Een intracellulaire redox koppel gebruikt de prikkels van stressoren om intracellulair een fotosynthetisch proces op te starten. Een proces dat zichzelf gaande houdt. Dat wezenlijke van de natuur faciliteert intracellulair circulaire processen die ‘iets scheppen dat in oneindigheid tijdloos is’. Het wezenlijke van de natuur is RECYCLING. Waarmee de kracht van de natuur verborgen zit in de cirkel.

Dat wezenlijke van de natuur in elke cel schept licht water, ATP en een elektromagnetische lading. Dat wezenlijk van de natuur geeft BEWEGING vrij, omdat het de BEWEGING zelf is. Dat wezenlijke van beweging, in combinatie met schaarste en temperatuurschommelingen heeft energie uitgeef processen rond fotosynthese geboetseerd. Dat wezenlijke heeft een waaier aan energie recycle systemen geschonken dat, indien correct in de redox gekoppeld, schier oneindig is.

Vogels vliegen er mee van de noordpool naar de zuidpool. Vele land- en zeedieren trekken jaarlijks vele duizenden kilometers heen en weer. Het hangt aan lichtgevoeligheid en de redox koppel. ( Ga ik in later blog uitleggen).

Die waaier van fotosynthetische energie schenkt voorbij de vermoeidheid, voorbij de verzuring en voorbij de pijn een levensenergie die de levenskracht van het individu naar hogere atmosferen tilt. Een Homo die dit vermogen bezit, laat zelfs achter de koude, zijn eigen interne kachel branden. Homo Moderna Erecta zoekt dit vermogen. Hij denkt het te vinden door een luie energiespaarder te zijn. Chronisch moe en altijd wat kouwelijk.

‘Homo de Ontluikende’ is opgegroeid in honger, in de zon, in ‘naaktheid’ en in het besef dat hij prooidier is. Die ging echt niet op de bank liggen om energie te sparen. De paradox is dat zelfs voor Homo Moderni Erecta intens en of langdurig nuchter bewegen ( liefst ontbloot en in de zon) aan hem of haar die waaier van energie OOK geschonken wordt. Dat systeem is nog immer aanwezig.

Het is een systeem dat op schaarste, op beweging en op fotosynthese geboetseerd is geworden. Dit systeem gaat door de door beweging geforceerde verhoogde energie uitgifte plots zeeeer zuinig en efficiënt om met energie. Zo bedoelt de natuur energie sparing.

Nuchter bewegen, zonlicht en temperatuurschommelingen dwingen de energiesystemen van de cel tot recycling. Om zo meerdere dagen in honger toch in staat te zijn een calorische hoog dense maaltijd te kunnen doden.

Dat systeem kan ca. drie dagen hoog actief werken. Op dag vier en vijf schakelt het systeem zich langzaam uit in een ‘winterslaap-spaarstand’. De timing van de opstart van deze waakvlam-energie-stand is afhankelijk van de interne energie voorraad ( vetten en suikers) bij aanvang, hoe intens en langdurig er bewogen wordt op de dag, hoe koud of heet het is, hoeveel zonlicht het lichaam ontvangt, of er verwonding of infectie het systeem teistert.

Hoe meer het individu per dag beweegt en hoe meer hij zich af en toe eens ernstig fysiek uitput, des krachtiger zijn hartslag, des te groter de aanvoer van zuurstof, des te zuiniger de REDOX koppels en de afstellingen geslepen worden. Des meer tijd wordt het individu gegeven zijn maaltijd te vinden.

DIT is de ENERGIE SPARING van de natuur. Het leegt de kop, erecteert het lichaam en schenkt licht aan de ziel. Homo Erecta is de rennende mens, niet de bankhangmens. Homo Erecta de Rennende mens wordt zo Homo Erecta Illuminata. Homo de ‘Verlichte’.

De paradox is dat hij dat licht niet in zijn hoofd ervaart , maar in zijn hart, in heel zijn ‘Zijn’. Waardoor hij zich in zijn hoofd leeg, licht en uitreikend voelt. De cirkel is weer rond.

Een sterk hart schenkt een thuis aan de ziel.

Een sterk hart schenkt een thuis aan de ziel. Een sterk hart geeft volume aan bezieling. Een sterk hart geeft inhoud aan het gezegde ‘Je hart volgen’. Je zal begrijpen dat je niet je hart volgt, maar het licht van je bezieling. Waarmee je toch je hart volgt. De natuur is een paradox.

Nu kan je je afvragen of Homo Moderna Erecta de Zittende Spaarmens wel in staat is zijn hart te volgen. Zijn hart is zwak, waardoor doorgaans het licht van zijn bezieling zwak is. Het bezorgt hem een zwaar suffig hoofd en mottigheid in zijn lijf. Het ontlokt hem lui te blijven en een toenemende behoefte aan troostvoeding.

De economische gedreven democratie voorziet daarin ook volledig. Waarmee en vicieuze cirkel van luiheid en toenemende moeheid en mottigheid ontstaat. Red Bull heeft de oplossing schreeuwt hun reclame.

‘Homo Erecta de Rennende Verlichte’ heeft Red Bull niet nodig. Hij vliegt van zichzelf. Hij kan ook met één maaltijd per dag goed uit de voeten. Mits dat een volwaardige calorisch hoog dense maaltijd is. Homo de Zittende Spaarmens heeft chronisch behoefte aan eten. ‘Goed eten daar houden we van’, is de leus van één van de grootgrutters. Het is de leus van de bankhanger geworden. Zonder dat die bankhanger ‘goed eten’ definieert als zijnde goed. Onbewust stopt hij het ‘goede eten’ in zijn mond.

In de drie maaltijden en ‘snack’ leefstijlstrategie van de huidige samenleving zit de paradox verpakt dat het een energie overschot in een lichaam creëert. En dat dat overschot automatisch leidt tot ernstige energiesparing. Maar dan niet zoals de natuur sparing bedoelt.

Het overschot zorgt voor ernstige vervetting als resultaat van het onvermogen correct energie te recyclen omdat de cellulaire redox koppels kapot zijn.

Een overschot dat de energierecycling blokkeert. In overschot is het niet nodig afval in de cel weer terug te gebruiken voor de synthese van energie. Cellen gaan langzaam vergaand vervuilen. Zijn lichaam verweert langzaam. Recycling is gelijk reinigen van de cel.

Toenemende vervetting en vocht vast houden zijn de kenmerken van het onvermogen de ingenomen voeding en nutriënten in te zetten voor het aanmaak van weefselstructuren en is een teken dat er systemische ontstekingsprocessen gaande zijn.

Langzamerhand wordt het zo heftig dat de cellen in het systeem ongevoelig worden voor hormoonsignalen en nutriënten nauwelijks meer kunnen opnemen. De cel dooft zijn energie productie langzaam uit omdat het denkt in de honger winter te leven. ( Winterslaap overlevingsmechanisme)

Verzwakking en ontbinding weefsels en lekkage van cellen is de volgende fase.  Het is voelbaar aan de zwakte van de hartslag, het verlies van spiermassa en van bindweefselsterkte. Verhoogde gevoeligheid voor blauwe plekken, vaatontstekingen en bloeduitstortingen en toename van de blessuregevoeligheid en het verlies van uitverhoudingsvermogen zijn enkele kenmerken.

Uit de bewegingsloze hoofdmens lekt leef – tijd weg. 

Celwanden ontsteken als reactie op de lekkage omdat dat een signaal van verwonding is. Ontsteking is wondheling. Systemische ontsteking als resultaat van systemische ‘lekkages’ , is voor de hersenstam een signaal dat het ernstig geïnfecteerd is. Het schenkt het lichaam een toestand van ‘pseudo sepsis’

Het immuunsysteem wordt chronisch geprikkeld. Langzaam trekt ook de energie weg uit het immuunsysteem. Het maakt het individu hypergevoelig voor werkelijke infectie. Vooral op de slimvliezen zoals de longen darmen en huid. De waakvlam stand van de winterslaap modus is bereikt. Bij ‘Homo de zittende consumerende spaarstand leefstijler’, dooft het licht.

De hersenen van dit individu zegt ‘blijf lui en wacht op de lente’. Een lente die nooit meer in dat lichaam opbloeit. Mist hij ‘Afvallige’ wordt, de rug recht en vaarwel zegt tegen de ‘drie maaltijden ‘snack’ zit je leven met een zonnebril op de bank uit leefstijl’

Homo Moderni Erecta de zittende leefstijler die in staat is zijn evolutionair neergelegde energierecycling weer aan te zwengelen, doet feitelijk aan regressie therapie. Hij zakt terug de diepte in. Hij ontdekt terug zijn energie en  ontdekt zo de wortel van gezondheid. Zijn lichaam krijgt de lente terug en zijn hoofd ziet de zon weer. Door afvallige te zijn, val je niet alleen buiten de boot waar de kudde mee naar het slachthuis gevoerd, maar je valt ook als vanzelf af.

Het individu die via deze regressie zijn energiewortels ontdekt heeft, schenkt zichzelf weer een  fundament van gezond ‘Zijn’. De etende-zitter, wordt een hongerige renner die zijn energie in bulk uitgeeft. Het is zoals de natuur het bedoelt.

Toelichtende verwarringen

Piëzo-elektriciteit

Piëzo-elektriciteit wordt ook wel met ‘piezo-electric effect’ genoemd. Het is het vermogen van materialen om onder invloed van mechanische stress ( trek- druk- of schuifkrachten , een alternerende ( heen en weer of wel trillende) beweging tot stand te brengen als gevolg van energie overdracht tussen elektronen die onderling verschillen in hun energielading. Het ene elektron bezit nu eenmaal meer energie dan het andere. (menselijke) Bindweefselstructuren  bezitten piëzoelektrische eigenschappen.

Bindweefsels zijn zeer goed in staat om, onder invloed van druk-, trek- en schuifkrachten, versnelt  energie / elektriciteit ( dus elektronen ) over hun weefsels te verplaatsen.  Het gevolg is een hogere energetische geladenheid van het totale systeem  met toegenomen communicatie processen tussen weefsels, een toegenomen alertheid van het systeem en een toegenomen anti-oxidant capaciteit. (hoge elektronen flow is hoge anti–oxidant capaciteit)Dit netwerk van bindweefsels wordt The living matrix genoemd (James L Oschman).

Bij deze alternerende beweging verplaatst elektriciteit zich zonder dat de elektronen zichzelf verplaatsen.  De op hun plaats blijvende elektronen geven en ontnemen aan elkaar hun energie waardoor er tussen de elektronen een heen en weer beweging van energie overdracht, een trilling, ontstaat. De vrijkomende energie is elektriciteit. ( free Energy)

The living matrix is opgebouwd uit verschillende soorten bindweefsels – slijmvliezen behoren ook tot dit z.g.n. ‘connective tissue’ . Deze structuren zijn aan water gerelateerde kristalachtige structuren en bezitten semi-conductor eigenschappen waardoor ze in staat zijn elektronen ( elektriciteit) over hun structuren te verplaatsen

Elektriciteit is de verplaatsing van de uit elektronen vrij gekomen energie.  Energetisch hoog geladen en dus gezonde weefsels trillen. Als gevolg van de wisselende toe- en afname van de energieladingen van de elektronen ontstaat er golvende beweging waarbij de vrijgekomen energie ( elektriciteit ) zich verplaatst. De trillende energie lading overdacht tussen elektronen is letterlijk hoorbaar aan het krakende geluid van een hoogspanningskabel. Alle (menselijke) cellen bezitten als gevolg van de aanwezigheid van atomen potentiële energie. Die energie zit opgeslagen in de protonen en elektronen en vormt moleculen en daarmee weefsels.

De opgeslagen energie komt zeer beperkt vrij. Alles verliest van nature namelijk wat energie.  Dus ook weefsels. Beperkte energie vrijgave leidt tot een ‘doods’ intracellulair milieu met sterk verlaagde prikkelbaarheid en halfgeleider eigenschappen van de cel. Elektronen geven hun energie gemakkelijker vrij en nemen weer gemakkelijker energie op als er druk- schuif- of trekkrachten op de cel worden uitgeoefend. Ook de temperatuurschommelingen beïnvloedt de energetische lading van een cel.

Druk-, trek- schuifkrachten en temperatuur wisselingen zijn stressoren voor een cel die elektronen ‘dwingen’ energie vrij te geven. Meer vrije energie betekent meer trilling , daardoor hogere elektrische lading in de cel, daardoor een hogere energetische lading in de cel waardoor de halfgeleidercapaciteit ( semiconductor eigenschap) van de cel toeneemt. ( De communicatie tussen cellen en weefsel neemt toe).

Een zittende en consumerende leefstijl verlaagt de piëzoelektrische eigenschappen en verzwakt ( bind)weefsels. Van hangen en zitten word je lusteloos, doodmoe en op den duur erg blessure gevoelig met slechte wondheling.

De stressreactie ( cortisol, ( nor) adrenaline o.a ) ondersteunt de piëzoelektrische eigenschappen. Net als een batterij verliezen elektronen langzaam hun energie bij hun onderlinge energieoverdracht. Chronisch in stress leven met chronisch verhoogde piëzoelektrische prikkeling rooft elektronen van hun energie.

De cel die chronisch geprikkeld wordt, ontwikkelt een verstoorde redox. En daarmee verstoorde schadeheling.  Ontsteking is de tegenreactie. Een reactie die de  piëzoelektrische eigenschappen van cellen en weefsels ondermijnd. Blessuregevoeligheid is het gevolg.

Chronisch stress in een cel , weefsel of lichaam doet chronisch energetische lading en daarmee voltage. De cel verliest daarmee zijn structuren. Ze verliezen zo hun piëzoelektrische capaciteit. Het gevolg is sterk onderdrukte energie verplaatsing over bindweefsels. Met daardoor (sterk) teruggedrongen elektrische prikkelbaarheid van bindweefselcellen.

De cellen laag in voltage, schraal in hun elektrische lading verliezen hun communicatie capaciteit. Ze  bezitten ook een sterk onderdrukt vermogen om nutriënten op te nemen en afvalstoffen af te geven. Dit leidt tot een ontstekingsreactie overigens.

Samentrekkende spieren produceren hormoonachtige signaalstoffen.

Bewegen stresseert bindweefsels door de door contractie opgeroepen druk-, trek, schuifkrachten en temperatuur variaties. Contraherende spieren zijn van levensbelang voor de kwaliteit van bindweefsels en ze beïnvloeden daarmee de algehele gezondheid. bot- en bindweefsels worden sterker als het belast wordt.

Contraherende spieren en fascia en botten waaraan getrokken wordt, produceren vele hormoonachtige stoffen. Uit spieren heten ze Myokinen. Adipokinen heten ze uit vet . Osteocalcine is er eentje uit het bot. Alles is met Alles verbonden en informeert elkaar.

Nuchter bewegen en zuurstof door je lichaam jagen versnelt de vrijgave van vetten uit vetcellen. Vetcellen die tevens allerlei adipokinen vrijgeven.

Het zijn net als de moleculen uit spier en bot hormoonachtige signaal stoffen. De mens is niet gemaakt om te bewegen. Maar is gemaakt om zichzelf te redden, zichzelf staande te houden in stress, zichzelf te handhaven en zichzelf te helen. Bewegen, vooral nuchter bewegen, financiert niet alleen dat vermogen, maar communiceert met al die signaal stoffen de hersenen en het immuunsysteem.

De productie van vetten is niet beperkt tot de vetcellen. ( adipocyten) Vele ( zo niet alle) cellen kunnen een vetlaag produceren/afgeven. Waaronder de vaatwandcellen ( endotheel) alle immuun cellen en de voorlopoers cellen van de ‘the living matrx’( Fibroblasten) Vet is meer dan een energie bron het modelleert gedrag in de breedst mogelijk zin. Ook immunologisch gedrag en wondhelingsgedrag.  Adipokines: biological functions and metabolically healthy obese profi | JRLCR (dovepress.com)

Het vermogen voltage te organiseren bepaalt de kracht waarmee het individu zich presenteert.

Gedrag van elk organisme en het gedrag van elke cel ( d.w.z de fysiologische-biochemisch-enzymatische reacties) wordt bepaald en vormgegeven door de (mate van) gevoeligheid voor signalen en de interne verwerking van die signalen. Signalen zijn boodschapper moleculen die iets te vertellen hebben aan het ‘systeem’ . Boodschapper moleculen zijn informatie dragers. Informatie dragers zijn energetisch geladen moleculen die via de trillingsfrequenties van hun innerlijke energie ( voltage) hun boodschap overdragen.

Trillingen zijn de manifestatie van elektromagnetische golven. Trillingen zijn de uitdrukkingen van lichtfrequenties. De trillingen van lichtfrequenties creëren ( hernieuwde ) structuur. Licht schept niet alleen leven, licht is leven. Waarmee lichtfrequenties informatie dragers ( van structuur) zijn. De natuur ( cq leven) gebruikt lichttaal als communicatie middel. Zelfs de mens doet dat via radio en tv signalen en via de overdracht van gevoel en emoties aan elkaar.

De gevoeligheid voor licht bepaalt de gevoeligheid voor informatie uitwisselingen van elke cel, van elk weefsel/ orgaan of van het lichaam. Bewustzijn is de uitdrukking van die gevoeligheid en wordt dus bepaalt door het vermogen de trillingsfrequenties van licht te begrijpen. Zelfbewustzijn is daarmee de uitdrukking van het besef een individuele entiteit los van en tegenoverstaand de wereld te zijn.

Het spirituele individu kent een bewust ‘zijn’ dat het zelfbewustzijn overstijgt en wordt gedragen door het besef dat de individuele eenheid wortelt in de eenheid van het geheel en gevoed wordt door de energieën, door de lichtfrequenties, van het geheel. Hoe hoger de trillingsfrequentie van het individu des te hoger zijn of haar binding me het geheel. Het vermogen een spirituele entiteit te zijn hangt letterlijk aan het vermogen zichzelf hoog energetische te laden en hoog in voltage te zijn.

Die gevoeligheid en dat vermogen tot voltage aanwas, wordt gefaciliteerd en gefinancierd door de fysiologische en biochemische reacties in de cellen. Reacties die gezamenlijk de energetische lading van elke cel en daarmee de levenskracht en levensvatbaarheid.

Met deze constatering koppel ik gezond ‘Zijn’, gedrag, ( zelf) bewustzijn, spirit, seksualiteit en sensualiteit aan het vermogen voltage op te bouwen. Een voltage die de cel zelf produceert. Het wordt wel energie productie genoemd.

De energie productie staat echter weer onder controle van de informatie die de cel vanuit zijn direct omgeving aangedragen krijgt. Wat ook betekent dat elk lichaam en elke geest die daarin huist haar energie productie en daarmee haar voltage en daarmee haar gedrag en haar immuunreacties bepaald wordt door de energie ( lees licht) frequenties uit en van de omgeving. Frequenties die energie schenkend of energie zuigend kunnen zijn.

Elke cel is een systeem. Net zoals een weefsel, een orgaan of de matrix lichaam een systeem is. Om de structurele samenhang ( integriteit) van het systeem lichaam ( waartoe  ook de geest behoort) te waarborgen, moet het systeem niet alleen gevoelig zijn voor extern aangedragen informatie, maar ook gevoelig zijn voor de informatie ( lees energetische status ) aangedragen door het interne milieu van cellen, weefsels en organen die zich in het lichaam bevinden.

Elke cel elk orgaan en weefsel produceert ( afhankelijk van de energetische status waarin het zich bevindt) bepaalde hormoonachtige stoffen die niet alleen de directe omgeving maar ook het gehele systeem informeren over de toestand van energetisch ‘Zijn’  van de cel, orgaan of weefsel. Dit geheel van systemen in systemen in systemen is : ‘the living matrix lichaam dat feitelijk spirit is.’ De materie is eigenlijk niet materie. Niet materie is een vluchtigheid die echter wortelt in en voorgebracht wordt door de materie. Waarmee de samenhang van structuur bepaald wordt door het onsamenhangende.

Voor de overleving van dit ‘living matrix lichamelijke spiritualiteit’ in zijn wereld zal die eenheid zich bewust moeten zijn van dreigingen voor de vernietiging van zijn structurele samenhang. Het is een bewustzijn dat ook wel predatie angst heet. Het is een van de meest basale angsten die een ‘living matrix’ bezit.

Predatie angsten kunnen geïnitieerd worden door externe factoren of door een interne aanval, infectie, of door een door opvoeding vernietigt of onderontwikkeld zelfbeeld.

Verstikkingsangst is ook een fundamentele angst. Verstikking niet alleen letterlijk, maar de virtuele verstikking die zich uitdrukt in geestelijke verstikking. Het geestelijk verstikte mens kropt op, slikt in, duwt weg, maakt van het hart een moordkuil, omdat de moed en de kracht ontbreekt de eigen spirit te tonen en dat te verdedigen. De mentaal verstikte leeft chronisch meer of minder in ‘predatie angst’ en zal heel langzaam in zichzelf verstikken omdat de angst voor vernietiging hem of haar de adem beneemt.

Honger is een derde angst voor vernietiging opwekkende initiator en infectie ( verwonding ) een vierde.

Het individu moet zichzelf krachtig presenteren en vechten voor zijn plekje, anders wordt hij of zij over het hoofd gezien, uitgebuit, om de tuin geleid, met kluitjes in het riet gestuurd of ‘opgegeten’. Voor jezelf staan, voor jezelf opkomen en jezelf kunnen redden en handhaven onder alle omstandigheden wordt letterlijk gefinancierd door het vermogen hoog voltage in jouw eigen living matrix te produceren. Verzwakking van voltage brengt zwakte van het ‘Zijn’.

Waarmee ik de fysiologische biochemische processen en de kwantum energie fluctuaties ( licht) die die processen weer voeden als het fundament van het ‘Living matrix Zijn’ beschouw.

 

Elk orgaan en weefsel bezit zijn eigen trillingsfrequenties.

Elk orgaan of weefsel heeft een eigen functie. Vanwege deze functie verschillen bezit elke cel in een specifiek orgaan of weefsel een eigen ‘maak-dit-molecuul-op-dit-moment’ programma. Dit programma wordt aangestuurd door DNA methylatie programma’s, wat aan en uitschakelingen zijn van in het DNA aanwezige genen. Elke  orgaan of weefsel heeft dus een eigen ‘survival  kit-programma‘ , een eigen aan en uitschakelprogramma. Elke orgaan of weefsel kan daardoor onder bepaalde omstandigheden het juiste ‘maak-dit-molecuul-op-dit-moment’ programma aan en uitzetten.

Onder bepaalde systeem milieu omstandigheden ( zuurgraad, gifstoffen, hoeveelheid zuurstof of water e.d. aanwezig ) reageert elk orgaan of weefsel daardoor op zijn eigen manier. De verschillen in survival kit programma’s maakt ook dat verschillende organen en weefsels verschillende gevoeligheden voor verzwakking bezitten. Elk orgaan en weefsel trilt dus in zijn eigen frequentie. Een afwijkende frequentie zal orgaan- weefsel functies verzwakken. ( veroudering / ziekte)

EMV’s verstoren elektronenfluxen

Elektromagnetische velden (EMV ) van hoogspanningskabels, van beeldschermen en computers, mobiele telefoons, van ‘headsets’, van stopcontacten etc. bezitten andere trillingsfrequenties dan de trillingsfrequenties van weefsels. Elektromagnetische velden verstoren de elektronen flow, verstoren de elektronen lading en verstoren de piëzoelektrische capaciteit van  bindweefsels. EMV verzwakken bindweefselstructuren. 

Vitamine C, dubbelbrekendheid en materie.

Cellen hoog in voltage en weefsels energetsich hoog geladen zijn kristalstructuren ( living Matrix) die als ze belicht worden het licht breken. Zoals een prisma licht breekt. Dat brekende verschijnsel heet dubbelbrekendheid. Aan cellen en weefsels schenkt het elasticiteit.

Vitamine C is een kristal en van zichzelf een Dubbelbrekendheid. De dubbelbrekendheid van Vit. C is voorwaardelijk om een alcoholgroep ( OH-groep) aan de bindingen van weefselstructuren over te dragen. Het schenkt het dier en de plant een enorm vermogen lichamelijke stressoren te weerstaan. Het is de reden waarom elk dier en plantorganisme in stress uit glucose vitamine C aanmaakt. De mens is dit vermogen verloren.

Wil je je ‘living matrix’ inclusief die van de huid dubbelbrekendheid schenken dan zal je ‘een in zijn ‘nakie’ in de zon rennende Homo Sapiens Sapiens’ moeten zijn. Ook je huid heeft het zonlicht en de betere doorbloeding nodig om zijn elasticiteit te behouden.

Hoogstwaarschijnlijk is het de toename van het brein en het verwerven van meer hersenvolume waarin dit verlies wortelt. Hersenen in stress hebben veel glucose nodig. Dan moet de glucose gespaard worden. En niet uitgegeven worden aan de synthese van vitamine C.

Het is zelfs zo dat uit spier en bindweefsels aminozuren onttrokken worden om de aanvoer van glucose naar de hersenen te waarborgen. Homo Sapiens Sapiens verzwakt lichamelijk door stress om zijn hersenen, door aanvoer van glucose, op volume te houden.

Homo Sapiens Sapiens heeft wel het vermogen behouden vitamine C te recyclen. Daarvoor heeft het vitamine E en K2 nodig. Incorrecte redox vernietigt de vitamine C recycling. Waarmee cellen en bindweefsel structuren hun anti oxidatie capaciteit en daarmee hun elasticiteit en hun halfgeleider eigenschappen verliezen.

Ook in dit vitamine C – glucose verschijnsel zit een paradox. Vitamine C opname in de darm is beperkt tot 500 mg per dag. Het is meer dan genoeg om, in combinatie met bewegen ( piëzo-elektriciteit), de fascia en bindweefsels dubbelbrekendheid te schenken.

In deze combinatie van vitamine C recycling en de beperking van de opname zit de aanwijzing voor de paradox. Chronische overdosis vitamine C in het bloedserum kan ontstaan als er chronisch verhoogde vitamine C geslikt of te vaak intraveneus toegediend wordt. Een lekkende darm kan de oorzaak zijn van de verhoogde consumptie ( vanaf 1000 mg per dag) van het ontstaan van verhoogde bloedserum waarden. Mogelijk dat de uitscheiding via de nieren ook onderdrukt is.

Er is overigens een bidirectionele relatie tussen de micro-organismen in de darmen en de lever. Het wordt de ‘darm-lever-as’ wordt genoemd. Het is algemeen aanvaard dat afvalproducten van bacteriën, zoals LPS, de verbindweefseling van de lever (fibrose) stimuleren.

Een abnormaal of ongebalanceerde microbiota kan leiden tot een verhoogde darmpermeabiliteit wat verplaatsing van micro-organismen en microbiële producten mogelijk maakt. Deze componenten werken in op onder andere de hepatische stellaat cellen en Kupffer cellen. Cellen die in zuurstof en nutriënt nood komen te verkeren.

Ze starten als bescherming een ontstekingsreactie op om zichzelf schoon te branden. leverfibrose en uiteindelijk zelfs cirrose ontstaat als de levercellen niet in staat zijn zichzelf te helen.  Een gelijkend proces vindt plaats als de bloed-hersen barrière lekt.

Het is niet onmogelijk dat onze oer-hersenstam nog immer die hogere vitamine C waarden ziet als bevestiging van ernstige stress. Waarmee chronisch de stress as geactiveerd blijft en de verwering van bindweefsels en de aanmaak van glucose uit spier en bindweefsels chronisch actief blijft. Wat bedoeld was om jezelf te beschermen tegen degradatie, verwering en ziekte initieert  juist dit proces. Het  is een paradox der paradoxen.

Hetzelfde paradox-fenomeen zou ook wel eens kunnen spelen bij het consumeren van een chronisch veganisten dieet. Alle groenten en granen ( en ook fruit) zijn giftig. Het één meer dan het ander. Nu is elke gifstof in een héél klein beetje toegediend het grootste medicijn. Een breed spectrum per dag van die gifstoffen lijkt dus zeer heilzaam.

Het veganisten dieet is schaars in calorieën en zwak in lichtcontent. Waarmee de voedingswaarde laag is. Wat initieel heilzaam was ( of leek te zijn) keert zich vanwege de lage calorische waarden en de schaarste aan lichtcontent langzaam tegen het lichaam. Het lichaam zakt langzaam weg in een ‘waak-dood’. Chronisch moe, vatbaar voor pijnklachten en gewrichtskwalen, doffe ogen, holle blik en een vaal grijze huid. 

“Voeding wordt pas echt een medicijn als het lichaam hoog gevoelig is voor de nutriënten en licht dat het bevat.

Ruud Elfers
Is voeding je medicijn?

Laat voeding uw medicijn zijn zei Hippocrates. Dat is gebonden aan VARIATIE per dag. En niet per week. Voeding wordt pas echt een medicijn als het lichaam hoog gevoelig is voor de nutriënten en licht dat het bevat.

Dat kan alleen bereikt worden door geregeld een dag een NIET te eten of héél weinig te eten. Als je dan ook nog veel beweegt wordt niet alleen de gevoeligheid van opname bevorderd maar zeg je tevens tegen je geest dat je je veilig voelt in je lichaam. Het lichaam geeft zo zijn geest vrij voor overgave aan het leven.

De gifstoffen die de planten en graanwereld produceren zijn bedoeld om het afsterven, door overdadige aantasting door schimmel, bacteriën en virussen, af te weren. En vliegjes, torretjes en dergelijke te doden dan wel met hun gif geuren te waarschuwen.

Consumeer je chronisch en overdadig groenten, granen en fruitsoorten dan zal het ogenschijnlijk gezonde dieet zich tegen het individu keren. Het is een TE éénzijdig, een TE rechtlijnig en TE schraal dieet. Menselijke weefsels zijn opgebouwd uit vetten en aminozuren. Dat zit in vlees en vis. Al het vlees en vis dat bewogen heeft, schenkt alles wat een lichaam nodig heeft. Inclusief de vitaminen en het licht van hun atomen structuren.

Het ketogeen-dieet bezit deze paradox ook. Het chronisch consumeren van hogere hoeveelheden vet in combinatie met sterk verlaagde consumptie van zetmeel en glucose, vertelt tegen onze oer-hersenstam dat je chronisch in een ‘hongerwinter’ leeft.

Het is overigens ook zo dat een lever dat meer of minder in ontsteking verkeert niet in staat is deze hoeveelheden vet te verwerken. Het zal de ontsteking en de verbindweefseling stimuleren.

Het ketogeen dieet bevat de paradox dat het veel calorieën bevat die desondanks aan het systeem vertellen dat je aan het vasten bent. Eerst geeft de lever zijn glucose voorraad vrij. Daarna wordt glucose uit de aminozuren van bindweefsels en spieren gemaakt. Te beginnen met het middenrif. Deze peesplaat wordt als eerste aangesproken.

Chronisch vasten of chronisch ketogeen of chronisch veganisten dieet volgen sust heel langzaam het individu in een ‘winterslaap-achtige toestand’. Besef daarbij tevens dat te lang volhouden van deze diëten de hersenen dwingt het lichaam opdracht te geven spieren en bindweefsel af te breken om glucose voor de hersenen te waarborgen.

Het lichaam degradeert, verweert en glijdt af in iets wat ‘anorectisch oogt’. Het is zichtbaar in middenrif verzwakking, sarcopenie, osteoporose, kraakbeen afbraak, gewrichtsklachten en allerlei auto-immuunreacties ook tegen de schildklier gericht. Het individu denkt/dacht gezond bezig te zijn, maar verwekt ‘ziekte’. 

Het zelfde paradox fenomeen zit in het beschermen van kinderen of mensen. Over bescherming lijkt vanwege de veiligheid en geborgenheid heilzaam , maar brengt angst om op eigen benen ta staan, brengt angst voor ontoereikendheid. Het schenkt daarmee machteloosheid, afhankelijkheid en gevangenschap. De beste bescherming is NIET te beschermen.

De paradox van hersenaanwas

Het is de paradox van ons hersenvolume. De aanwas van hersenstructuren bracht de ontluikende mens denk- en innovatie kracht. Het schonk het vermogen vuur te beheersen, gereedschappen te maken, strategieën te bedenken, beesten ‘uit te denken’, taal, kunst en cultuur te ontwikkelen.

De meest geaccepteerde ontstaanswijze van de mens is een val van een aap uit de bomen. Een aap die zich langzaam ontwikkelde  tot Homo. Er zijn er ook die stellig geloven dat Homo Sapiens Sapiens als een kant en klaar product van een Opperwezen op aarde gepland is.

Misschien zijn ‘we’ wel ergens in het universum ‘slaaf’ en dienaar geweest van een hoog ontwikkelt wezen. Een wezen dat ‘ons’ als beloning voor bewezen diensten op aarde afzette. Of wilden ze ons vanwege onze narcistische capaciteiten als ‘misdadigers’ gewoonweg kwijt.

Hoewel alles mogelijk is in het universum, geloof ik dit zelf niet. Hoewel ik wel stellig geloof dat alles wat op aarde ‘Zijnde’ is , inclusief Homo, een creatie is. Als je meer van mijn blogboek gelezen hebt, zal je begrijpen waarom ik dit werkelijk geloof.

Als alles mogelijk is dan is het niet onmogelijk dat er ooit eens over het aardoppervlak mensachtige levensvormen met eenvoudige hersenen ontstaan waren. Homonoïden die als zelfstandigheid leefden binnen een bepaalde regio met bepaalde fysieke kenmerken en sociale karaktertrekken.

Mochten zij bestaan hebben dan is alles en iedereen van die soorten uitgestorven. Of zijn er restanten van hen in het moderne DNA terug te vinden? Wie weet. De val van de aap uit de bomen zou misschien niet de ‘Dawn of man’ zijn. In ieder geval niet de enige.  Het is zelfs zo dat we genetisch gelijkenissen hebben met een banaan en ook met fruitvliegjes. Evolutie is in haar eenvoud verwarrend.

Het menselijk ras, van welke tijd ook, is een kwetsbaar prooidier. Het heeft groei van slimheid en denkkracht nodig om te overleven. En dat is gebeurd. Hoe de mensheid ook ontstaan is, waar Homo ook vandaan komt, doet er niet toe. Homo is inmiddels het Roofdier der roofdieren geworden. En heeft zich gelijk een dodelijk virus over de aardkloot verspreidt.

Een virus bezit is een zeer eenvoudig hersenloos narcistisch ‘wezentje’. Het bezit gelijk de psychopaat het vermogen van ‘gedaante’ te wisselen en is tot misleiding in staat. De psychopaat bezit het meest dodelijk virus dat er bestaat: ‘Het gezwollen Ego’.

Plots begrijp ik de angst voor een dodelijk virus ergens ontstaan in China. Homo is als de ‘dood’ voor zichzelf. Het gezwollen Ego voelt aan zijn water dat ie niet de enge is die aanspraak wil maken op de op de troon. Plots begrijp ik de vergaande vrijheid berovende maatregelen en de ontwikkeling van volgsystemen. Plots begrijp ik ook het gerichte vaccinatie programma van onze ‘leiders’. Terwijl ik dit stukje schreef, schoot me deze paradox ook door de kop. Kon het niet nalaten het op te schrijven.

‘Wat ben jij een Wappie’. ‘Jij begrijpt er echt helemaaaal niets van’, zei eens iemand tegen mij toen we het over dit onderwerp zo eens hadden. Wellicht zie je de paradox die doorheen zijn woorden schemert.

De hersenaanwas kostte enorm veel energie. Het werd gefaciliteerd door de noodzaak chronisch ( in predatie angst) onderweg te zijn met een toename nutriënt variaties. Variaties die het darm-microbioom sterk veranderde. Juist dit veranderende darm-microbioom initieerde hersenontwikkeling. Het werd gefinancierd door visvetten, orgaanvlees, beenmerg, bessen en glucose en mogelijk ook paddenstoelen. Glucose inname in de oertijd bij de ontluikende mens was echter gering. En stond de koelkast ook niet achter een boom.

Het omgekeerde is heden aan de gang. Hersenen in de moderne tijd hebben het erg zwaar hun volume te behouden en aanwas te bewerkstelligen. Het moderne leven heeft niet alleen de maaltijdfrequenties veranderd, maar ook de nutriënt variaties versmalt.

Met het gevolg dat de bandbreedte van het darm-microbioom aangetast is geworden. De versmalde bacteriële bandbreedte van de darmen faciliteren heden de afbraak van hersenen en van andere neuronale weefsels.

Intens bewegen verhoogt de gevoeligheid en daarmee het bewustzijn van cellen in het bewegende lichaam.

De groei van de hersenen en de nutriëntvariatie is de reden dat vitamine C productie weggesaneerd is geworden, een alvleesklier ontwikkelt is, bepaalde hersengebieden zelf insuline ( zijn gaan) maken bij een geringe glucose prikkel en dat spier- en bindweefsels afgebroken worden om de glucose aanvoer naar de hersen te garanderen.

Glucose inname of de vrijgave van glucose uit de lever of uit spier- en bindweefsel activeert een insuline respons ook in de hersenen. Het is de insulineproductie dat een anabole prikkel is voor de aanmaak van neuronen en synapsen. De groei van de hersenen dwong het lichaam ook een betere alvleesklier te ontwikkelen om de glucose-insuline respons binnen strakke marges te houden.

Glucose is voor de hersenen een signaalstof, een bouwstof en een brandstof. De ketonen uit vetzuren zijn echter een betere brandstof dan glucose. Intens bewegen geeft ketonen vrij. Ze leveren meer energie. Zelfs onder lichte anaerobe omstandigheden die voorkomen bij intensief bewegen van vecht, jaag en vluchtreacties.

Intens bewegen activeert naast het onderdrukken van immuun responses ook via, myokinen, cortisol, aldosteron en adipokinen, een herverdeling van bloed en dus zuurstof en nutriënt aanvoer.  Intens bewegen verandert ook de gevoeligheid van cellen voor nutriënt opname. Zowel versterkt als verzwakt.

Het zijn acties die zo de opname van en de afbraak van glucose door spieren, organen en immuunsysteem onderdrukken. Het garandeert de toevoer van glucose naar de hersenen.

Vele jong volwassenen zijn ‘bang’ ook maar ‘iets’ van de reuring, van de belofte van genot en plezier, of ‘iets’ van hun status te verliezen. Het is een kwaal die wel ‘Fear of missing out’ wordt genoemd.

Ruud Elfers

De moderne mens wordt intens op zijn intellect, verstand en denkkracht aangesproken. Daarnaast eist de samenleving dat hij hoog alert is op alle zich aandienende kansen voor positie verbetering, wordt hij chronisch gedwongen over hoge latten te springen en continue geprikkeld targets te halen.

Vele kinderen en jong volwassenen zijn ‘bang’ ook maar ‘iets’ van de reuring, ‘iets’ van de belofte van genot en plezier, of ‘iets’ van hun status te verliezen. Het is een kwaal die wel ‘Fear of missing out’ wordt genoemd. Het is een moderne kwaal die vooral wortelt in de social media.

De moderne samenleving is zeer complex en psychisch veeleisend geworden en nemen de zorgen zich financieel staande te houden steeds verder toe. De ernstig toegenomen stress wordt niet meer bewegend ontstresst. Wat weer een stressor op zichzelf is. Die ernstig gestresseerde hersenen eisen enorme hoeveelheden glucose. Dat is nauwelijks te garanderen.

Het zet aan tot meer eten en snacktrack. Met name consumeren van suikers. De maaltijd frequentie van de moderne mens, de voedsel beschikbaarheid, het gezelligheidsfenomeen van lekker eten dat rond voedsel gecreëerd is en de toename van de consumptie van granen, zetmelen, glucose en fructosedranken initieert binnen het lichaam inflammatieprocessen, glucose intoleranties, insuline en leptine resistenties. Hier ligt nu de bottelnek.

Het gevolg is dat cellen, inclusief de cellen van de hypothalamus, het limbische systeem, de voorkwabben en motorische hersen centra, ongevoelig worden orexigene en anorexigene signalen, voor hormonen en moeite hebben nutriënten, water, en mineralen en ion zouten op te nemen en afval uit te scheiden.

De ongevoelige hersenen en de gliacellen die de neuronen omgeven zijn niet in staat de energie in het bloed waar te nemen en ‘zien’ ze de hoeveelheid energie in het uitdijende vetweefsel ook niet. Het resultaat is dat de hersenen chronisch ‘denken’ dat het individu ernstig vast.

In combinatie met de zorgen om het bestaan ontwikkelt zich ook ‘predatie-angst’. Een angst ‘opgevreten te worden’ door de samenleving. Deze angstigheid laat mensen in zichzelf en hun hol terugtrekken. De hersenen worden veeleisend en egoïstisch. Ze schakelen langzaam het lichaam uit. Het hart overigens als laatste.

Als dat individu dan ook nog eens de hele dag in afwending van de zon zittend in een huis doorbrengt, dan weten die hersenen absoluut zeker dat dàt individu zich in zijn winterslaap hol bevindt. Het lichaam wordt in slaapstand gesust. We noemen dat chronisch moe of in lusteloosheid de dagen beu.

Veroorzaakt onze grote ‘kop’ vervetting? 

De paradox is dat de aanwas van de hersenstructuren de voorouders van Homo Sapiens Sapiens redde van uitsterving. Wat was Homo toch ‘goed bezig’. Maar heden bedreigt het hersenvolume Homo met afsterven. Heden keert het hersenvolume zich tegen het lichaam. Het ‘goede bezig zijn van vroeger’ was ooit de redding. Het schenkt heden doodsheid aan het lichaam en versnelde veroudering.

Zou het zelfs zo kunnen zijn dat onze bezorgde en overmatig op cognitie geprikkelde hersenen het lichaam dwingen tot afbraak en vervetting? Zijn die hersenen dan zo narcistisch-psychopathisch ( geworden) dat ze het lichaam tarten, pijnigen, ontbinden en doodsheid schenken om zichzelf te redden? Zijn onze hersenen dan zo ernstig ziek, zielig en nooddruftig ( geworden)? Dit is meer waar dan je zal willen geloven. 

Het frappante is dat de hersenen van Homo zich realiseren dat ze het lichaam ‘ontgroeit’ zijn. Dat ze zich realiseren dat het lichaam hen beperkt in groei en ontwikkeling. De hersenen hebben daarom besloten in deze moderne samenleving een schier oneindig vermogen aan ‘kunstmatige intellect’ te creëren.

Het is alsof het al het intellect en de innovatieve kracht van alle hersenen zich hierin gewaarborgd , veilig en oneindig in almacht weet. Dat intellect zal een nieuwe ‘Spirit’ zijn. Een ‘Spirit’ die heerst en misschien zich zelfs enig gevoel en emotie toe-eigent.

Die ‘Spirit’ kletst 24/7 alleen maar in en tegen zichzelf. Dat wat dan nog van Homo lichamelijk over is, hangt chronisch aan het infuus van dat intellect. Maar ook aan het infuus van de medische wetenschap. Zorgen hoeven de krimpende hersenen en hun vervagende lichamen zich niet meer te maken. Eindelijk rust in de kop en de stress uit mijn lijf.

“Onze grote kop, vernietigt zichzelf.”

Vooruitblik

De komende blogs gaan over de manier waarop licht leven beïnvloedt, gaat over de invloed en betekenis van het circadiaanse ritme, de stress-as, gaat over waterstoffen in membranen en over waterstof pompmechanisme die de ziel van het energie metabolisme vertegenwoordigen, gaat  over melaninen, over melatonine en over de energie productie methoden die de cel beschikbaar heeft. Het gaat daarmee ook over de cycli van glucose, van vetten, ATP, van NAD, van citroenzuur en van de waterstof cyclus binnen de oxphos-eiwitten. En daarna over alles wat me interessant lijkt.