Blog

Dit boekblog verhaalt mijn kijk op leven, het levende en het leven dat levende leidt. Dit blog zijn cirkelredenaties rond de vraag: “Waarom is er ‘Iets’ in plaats van ‘Niets’ En “Waarom bestaan we?” Dit blog verhaalt mijn tocht naar het willen begrijpen van bestaan en naar de betekenis van dat bestaan. Waarmee dit boekblog cirkelredenaties zijn rond de vraag: “Is het ‘Iets dat bestaat’ gelijk aan bewustzijn?”

Dat te willen begrijpen, is een tocht die wortelt in het verlangen mezelf en mijn bestaan te willen begrijpen. Een tocht die niet uniek is. Het is een tocht die elk individu hier op aarde op min of meer gelijke wijze aflegt. Het is een tocht naar een bestemming.  

Mijn verhaal begon met een aantal vragen die ik ooit eens aan mezelf stelde: ‘Wat doe ik hier op aarde?’. “Waarom leef ik?” “Wie heeft me tot leven gewekt?” “Of heb ik mezelf tot leven gewekt?’ . “Ligt er een bestemming voor mij in het verschiet?”. 

Als ik dan een leven leidt met een vooraf bepaalde bestemming;  “Is het dan mogelijk een rol van betekenis te kunnen spelen in de groei naar mijn bestemming”. “Wat moet ik dan ondergaan?”. “Wat moet ik doen?”. “Welke initiatieven moet ik nemen?”. En “Wat moet ik begrijpen?”.  

Ik heb het boekblog opgedeeld in hoofdstukken, die in volgorde gezet zijn om de rode draad van mijn verhaal meer toegankelijk voor je te maken. Ook heb ik een uitgebreide begrippenlijst gemaakt. Een lijst waar begrippen gedefinieerd en beschreven worden.

Hoewel je alle artikelen, audio’s en video’s in willekeurige volgorde lezen, luisteren en kijken kan, is het voor het kunnen begrijpen van het geheel beter eerst de video’s 2 en 3 te bekijken en de teksten ‘de filosofie’ en ‘de boodschap’ te lezen. 

Masterclass life

De filosofie

De boodschap

Psychosociaal

Fysiologisch – biologisch

Begrippenlijst